Eed van aanwending vir militêre diens

Om die Grondwet van die VSA te ondersteun en te verdedig

Eed van diens. army.mil

Die federale reg vereis dat almal wat in die Gewapende Magte van die Verenigde State van die Verenigde State van Amerika aansoek doen of herlê om die eed aan te neem. Die eed van vestiging in die Verenigde State se gewapende magte word geadministreer deur enige opdraggewende beampte aan enige persoon wat 'n dienstydperk in enige tak van die weermag aanskaf of herverkoop. Die beampte vra die persoon of persone om hul regterhand in te samel en die eed na hom te herhaal.

Die eed word tradisioneel uitgevoer voor die Vlag van die Verenigde State en ander vlae, soos die staatsvlag, militêre takvlag en eenheidsgids kan teenwoordig wees.

In die gewapende magte, behalwe die National Guard (Army of Air)

Die militêre eed van vestiging (her-enlistment) is hieronder en lees en herhaal gewoonlik deur 'n lid van u bevelsketting.

Ek, (NAAM), sweer (of bevestig) dat ek die Grondwet van die Verenigde State sal ondersteun en verdedig teen alle vyande, buitelandse en huishoudelike; dat ek ware geloof en getrouheid aan dieselfde sal dra; en dat ek die bevele van die president van die Verenigde State en die bevele van die beamptes wat oor my aangestel is, sal gehoorsaam volgens regulasies en die Uniform Code of Military Justice . Help my dus God.

In die Nasionale Guard (Army of Air)

Die National Guard Eed of Service is hieronder gelys:

Ek, (NAAM), pleit (of bevestig) dat ek die Grondwet van die Verenigde State en die Staat van (STAAT NAAM) sal ondersteun en verdedig teen alle vyande, buitelandse en huishoudelike; dat ek ware geloof en getrouheid aan dieselfde sal dra; en dat ek die bevele van die president van die Verenigde State en die goewerneur van (STAATNAAM) sal gehoorsaam en die bevele van die beamptes wat oor my aangestel is, volgens wet en regulasies. Help my dus God.

Geskiedenis van die Eed van Inwyding

Tydens die Revolusionêre Oorlog het die Kontinentale Kongres verskillende eed vir die aangewese mans van die Kontinentale Weermag gevestig.

Die eerste eed, wat op 14 Junie 1775 gestem is as deel van die Wet op die Bevordering van die Kontinentale Weermag, lees:

Ek ( NAAM ) het my vandag as 'n soldaat vrywillig in die Amerikaanse kontinentale leër vir een jaar aangewys, tensy dit vroeër ontslaan is. En ek bind myself om in alle gevalle aan sulke reëls en regulasies te voldoen. is, of sal wees, ingestel vir die regering van die genoemde weermag.

Die oorspronklike bewoording is effektief vervang deur Artikel 3, Artikel 1, van die Oorlogsartikels wat op 20 September 1776 deur die Kongres goedgekeur is, wat bepaal dat die eed van vestiging gelees word:

Ek ( NAAM ) sweer (of bevestig) om waar te wees aan die Verenigde State van Amerika en om hulle eerlik en getrou te dien teen al hul vyande teenstanders hoegenaamd nie; en om die bevele van die kontinentale kongres te gehoorsaam en te gehoorsaam, en die bevele van die generaals en beamptes het my oor hulle gestel.

Die eerste eed onder die Grondwet is goedgekeur deur die Konvensie 29 September 1789 (3de, 25ste, 1ste Kongres). Dit het toegepas op alle opdragbeamptes, nie-beamptes en privates in die diens van die Verenigde State. Dit het in twee dele gekom, waarvan die eerste lees:

"Ek, AB, sweer plegtig of bevestig (na gelang van die geval) dat ek die grondwet van die Verenigde State sal ondersteun."

Die tweede deel lees:

"Ek, AB, sweer plegtig of bevestig (na gelang van die geval) om ware trou aan die Verenigde State van Amerika te gee en eerlik en getrou aan hulle te dien teen al hul vyande of teenstanders en om die waarheid te gehoorsaam en te gehoorsaam. bevele van die president van die Verenigde State van Amerika en die bevele van die beamptes wat oor my aangestel is. " Die volgende afdeling van daardie hoofstuk het bepaal dat "die genoemde troepe sal regeer word deur die reëls en artikels van oorlog wat deur die Verenigde State in die Kongres opgerig is, of deur sulke reëls en artikels van oorlog, soos hierna deur die wet bepaal kan word . "

Die inskrywing van 1789 is in 1960 verander deur 'n wysiging van Titel 10, met die wysiging (en huidige bewoording) wat in 1962 van krag geword het.

Baie van die bogenoemde inligting met vergunning van die weermag se Sentrum vir Militêre Geskiedenis.