Hoe verander die geslagsrolle in die VSA

Verslag vind geslagsrolle onder jong Amerikaners

Geslagsrolle verander by die werk en tuis, volgens die navorsing wat by die Gesins- en Werksinstituut in Maart 2009 gedoen is. Jong mans en vroue is besig om tradisionele geslagsrolle uit te daag en verwag om in betaalde werk te deel, sowel as om die huishouding aan te pas en kinders, volgens die maatstaf opname van 3.500 Amerikaners.

Konvergerende geslagsrolle

Vir die eerste keer in die opname se geskiedenis het dit getoon dat vroue jonger as 29 jaar net so geneig is dat mans werk met meer verantwoordelikheid wil hê.

In 1992 het 80% van die mans onder die ouderdom van 29 jaar bevind dat werksgeleenthede met meer verantwoordelikheid teenoor 72% van die jong vroue was. Die begeerte na meer verantwoordelikheid het vir beide geslagte in die 1997-opname afgeneem (61% vir mans en 54% vir vroue) en het in 2002 tot 66% vir mans en 56% vir vroue toegeneem.

In 2008 het die jong vroue wat nie meer verantwoordelikheid wou hê nie, verduidelik hoekom:

Moederskap is nie ambisieer nie

Die tweede tendens wat die navorsers beklemtoon, was dat jongmense in die 2008 opname meer werksverantwoordelikheid wou hê as hul eweknieë wat geen kinders gehad het nie.

Kyk na vroue onder 29 in 1992, 78% van kinderslose vroue teenoor 60% van moeders wou meer verantwoordelikheid hê. Dit flip-flopped in 2008, met slegs 66 persent van die kind-vrye vrou en 69 persent van die jong moeders wat hoër verantwoordelikheid werk.

"By die vergelyking van 1992 met 2008, is twee opkomende tendense opvallend: onder Millenials (jonger as 29 jaar oud) is vroue net so geneig as mans om werk met groter verantwoordelikheid te hê," het die verslag gesê. "Vandag is daar geen verskil tussen jong vroue met en sonder kinders in hul begeerte om na werksgeleenthede met meer verantwoordelikheid te beweeg nie."

"Saam met mekaar, hierdie twee tendense dui daarop dat Millenial vroue op 'n soortgelyke voet met hul manlike kollegas is wanneer dit kom by loopbaan ambisies en verwagting," het die verslag gesê.

Mans en Vroue stem saam oor geslagsrolle

Ook vir die eerste keer in die opname se geskiedenis het in 2008 omtrent dieselfde persentasie mans en vroue in tradisionele geslagsrolle geglo.

Ongeveer 42 persent van mans en 39 persent van vroue het saamgestem met die stelling dat dit beter is vir almal "as die man die geld verdien en die vrou sorg vir die huis en kinders." Dit is af van 74 persent van mans en 52 persent van vroue wat in 1977 tradisionele geslagsrolle ondersteun het.

Jy sal sien dat meer mans as vroue hul menings oor geslagrolle tussen 1977 en 2008 verskuif het. Mans in tweedienstige huishoudings het hul houdings die meeste verander. Slegs 37 persent het tradisionele sienings in 2008 teenoor 70 persent in 1977 gehad.

Ouer geslagte hou histories meer tradisionele sienings oor geslag as jongmense. Maar die verslag het bevind dat lede van ouer geslagte meer oop is vir nie-tradisionele geslagsrolle as in die verlede. Vir besonderhede, sien bladsy 11 van die verslag .

Meer aanvaarding van werkende mammas

In 2008 het 73 persent van die werknemers gesê werkende moeders kan so goed van 'n verhouding met hul kinders as by-huis-mammas hê.

Dit is van 1977 af van 58 persent.

Onder mans was die syfer 67 persent in 2008 en 49 persent in 1977. Vir vroue het 80 persent in 2008 geglo dat werkende mammas ewe goeie kindverhoudings kan hê, wat van 1977 tot 71 persent gestyg het.

Mense wat grootgeword het met 'n werkende ma was meer geneig om sterk te stem dat werkende moeders net so goeie verhoudings met kinders kan hê.

Wie doen die take?

In 2008 het 56 persent van die mans gesê hulle het minstens die helfte van die kos gekos, van 34 persent in 1992. Vroue sien dit effens anders, maar met slegs 25 persent dat mans minstens die helfte van 15 persent in 1992 doen.

Wat huis skoonmaak betref, is daar 'n groter verskil van persepsie oor wie die werk doen. 53 persent van die mans het gesê hulle doen minstens die helfte van 40 persent in 1992. Maar net 20 persent van vroue het gesê hul eggenoot doen minstens die helfte, wat van 18 persent in 1992 is, nie 'n statisties betekenisvolle verskil nie.

"Dit is duidelik meer sosiaal aanvaarbaar vir mans om te wees en om te sê hulle is betrokke by kindersorg, kook en skoonmaak oor die afgelope drie dekades as in die verlede," het die verslag gesê.

Groeiende werk-lewe konflik vir mans

Namate vaders en mans hul verantwoordelikhede by die huis verhoog, ervaar hulle ook meer probleme om werk- en gesinsverpligtinge te balanseer.

In 2008 het 45 persent van die mans in 1997 'n werk-lewe konflik beleef, wat van 34 persent gestyg het. Dit vergelyk met 39 persent van die vroue wat in 2008 konflik beleef, van 34 persent in 1997.

Vaders is die hardste getref, met 59 persent van die pa's in tweevoudige huishoudings wat werk-familie-konflik aangemeld het, teenoor 35 persent in 1977. In enkel-verdienersfamilies het 50 persent van die vaders konflik gevoel.

Op soek na mammas het 45 persent konflik in 2008 gevoel, van 41 persent in 1977.

Dit is wonderlik om te sien dat geslagsrolle voortgaan om te verander, maar daar is nog baie werk wat gedoen moet word om ons werkende ma-kultuur te verbeter.

Geredigeer deur Elizabeth McGrory