Lugdiens Mediese Diens (4N0X1)

Lugmag aangewese werksbeskrywings

Spesialis Opsomming : Beplan, voorsien en evalueer roetine pasiëntsorg en behandeling van begunstigdes om vlieënde en spesiale operasionele dienspersoneel in te sluit. Organiseer die mediese omgewing, voer en bestuur ondersteuningsaktiwiteite in pasiënt sorgsituasies, insluitende gebeurlikheidsaktiwiteite en rampe. Voer pligte uit as 'n onafhanklike plig mediese tegnikus (IDMT), lugmediese evakuasie tegnikus (AET), of hiperbariese mediese tegnikus (HBMT), allergie en immunisasie tegnikus (AIT) of neurologie tegnikus (NT) funksies.

Verwante DoD Beroepsubgroep: 300.

Pligte en verantwoordelikhede

Voorsien, toesig en bestuur pasiëntesorg van begunstigdes om vlieënde en spesiale operasionele dienspersoneel in te sluit. As deel van die verpleegspan gebruik die verpleegproses sorg vir begunstigdes. Optree as primêre sorgbestuurspan (PCM) spanleier en / of lid. Monitors en teken fisiologiese metings aan. Oriënteer nuwe pasiënte na die hospitaalomgewing. Aanvaar, ontslaan en oordra pasiënte soos aangedui. Waarneming, verslae en opmerkings van waarnemingsnotas en spankonferensie. Voer gedeeltes mediese behandeling, diagnostiese en terapeutiese prosedures uit. Sorg vir, waarneem en verslae oor postoperatiewe pasiënte en ernstig of krities siek en beseerde pasiënte. Rekords behandelings en prosedures gelewer en waargeneem effekte. Doen sorg vir oorlede pasiënte. Identifiseer pasiëntprobleme en help met die ontwikkeling en evaluering van pasiëntsorgplan.

Berei en administreer medisyne onder toesig van verpleegkundige of dokter. Voldoen aan infeksiebeheerprosedures, insluitende gebruik van persoonlike beskermende toerusting, wegdoening van afval en aseptiese tegniek. Voer sentrale steriele toevoerpligte uit. Saamstel, bedryf en onderhou terapeutiese toerusting.

Voorsien veld mediese sorg in gebeurlikheidsaktiwiteite en rampe. Voer basiese lewensondersteuning en triage in noodsituasies uit. Dien as 'n lid van die primêre nood mediese reaksie op noodgevalle in die lug en potensiële massa-ongeluk scenario's van aan-en af-basis-voorvalle. Bedryf noodmediese en ander voertuie. Laai en los rommelpasiënte. Frontlinie-voorkoming wat potensiële gesondheidsrisiko's identifiseer en voorkomende berading bied. Voer paraprofessionele gedeeltes van voorkomende gesondheidsevaluerings en fisiese ondersoeke uit. Doen mediese rekords resensies ten einde mediese kwalifikasie te bepaal. Identifiseer mediese toestande wat 'n lid vir wêreldwye plig mag diskwalifiseer en help verskaffer met die aanvang van 'n fisiese profiel, indien nodig. Assisteer met toesig oor die opvolg van stelsels vir aarding en afstanddoening. Neem deel aan gebeurlikheids- of rampveldopleiding, oefeninge en ontplooiings. Assisteer vlugchirurg met vliegtuig ongeluk en fisiologiese insident reaksie, ondersoek en verslagdoening. Bevorder soek-en-redding-vlieënde eskaders. Handhaaf binne- en buitepasiënte mediese rekords. Berei voor en stuur administratiewe verslae.

Bestuur voorrade en toerusting, stuur en voer begrotings, skedules personeel vir diens. Toesig personeel en voer opleiding.

Bylae in-diens opleiding in nuwe prosedures, tegnieke en toerusting. Verskaf vereiste basiese lewensondersteuningsopleiding. Voer of skedules periodieke rampopleiding, vuuroefeninge en ontruimingsprosedures. Voorsien mediese opleiding om agentskappe en personeel anders as medies in te sluit. Opleiding sluit in gebiede soos nood mediese tegnikus en selfhelp vriendelike sorg.

Voer pligte uit as 'n IDMT by ontplooiingsbedrywighede en by vaste plekke. Deploys as lid van die Eskader Mediese Element (KMO) met operasionele eskaders. Bied voorspoedige mediese sorg in 'n strawwe of kaalbasis omgewing. Lewer mediese en tandheelkundige behandeling en noodsorg; beveel en koördineer ontruiming na 'n plek waar definitiewe mediese behandelingsfasiliteite beskikbaar is.

Voer apteek, laboratorium, bio-omgewing, openbare gesondheid, mediese logistiek, en mediese administrasie pligte.

Voer lugvaartuig evakuasie (AE) pligte uit. Berei pasiënte en toerusting voor vir vlug. Berei vliegtuie voor vir pasiënt-beplanning. Enplanes en ontwyk ambulante en rommelpasiënte. Inventarisse laai en aflaai bagasie. Funksies as 'n lugvaartuig-ontruimingspersoneel. Assisteer vlugverpleegkundige met pasiëntesorg en dokumentasie in die lug. Moniteer veiligheid en sekuriteit van pasiënte, bemanning en die vliegtuig tydens in-vlug of grondbedrywighede. Bedryf gespesialiseerde vliegtuiglewe-toerusting, mediese toestelle en vliegtuie stelsels wat verband hou met pasiëntsorg. Voorsien noodsorg vir pasiënte in die geval van mediese of vliegtuig noodgevalle. Voer as taak aan as 'n lid van 'n mobiele lugvaartfasiliteit (MASF) tydens veldopleiding en ontplooiing vir gebeurlikheidsbedrywighede.

Voer allergie en immunisering (AI) pligte uit. Bestuur immunotherapie sorg en voer diagnostiese toetse bestel deur dokters. Gebruik rekenaargebaseerde pasiëntinligting. Berei allergene ekstrakte en spesifieke allergie behandeling ekstrakte voor. Voer tuberkulose- en longzwam toets. Voer allergie vel toets. Doen basiese pulmonale funksies studies. Administreer entstowwe volgens huidige riglyne en dokumente in pasiëntrekords. Voer noodsorg vir behandeling van anafilakse. Bied na-immunisering instruksies ten opsigte van verwagte reaksies en in die behoorlike versorging van inentings. Verskaf toesig oor immuniseringsprosesse en opleiding of kwaliteitsversekering van Immunisasie Back-up Technician-program. Rangskik, skedules en hou toesig oor massa-immunisasies.

Voer neurologiese pligte uit. Berei pasiënte voor vir ondersoek, behandeling en diagnostiese prosedures. Assisteer dokter met diagnostiese prosedures en behandelings. Vergelyk, bedryf, onderhou en voer roetine-gebruiker onderhoud van elektro-enfalografiese en elektromyografiese toerusting. Help met die uitvoer van spesiale elektro-enfalografiese en elektromiografiese prosedures. Verseker gepaste sorg en berging van tracings en verslae.

Voer kritieke sorg pligte. Verskaf verpleegsorg vir pasiënte in verskeie intensiewe sorgeenhede. Hulp met pasiëntondersoeke en spesiale prosedures insluitende meganiese ventilasie. Hulp met kardiovaskulêre en neurovaskulêre prosedures en hemodialise. Berei pasiënte voor met spesiale toerusting oordragte.

Voer hiperbariese mediese tegnikuspligte uit. Assisteer dokters en verpleegkundiges in die evaluering en voorsiening van versorging aan pasiënte wat verwys word na hiperbariese behandeling en kardiale en diabetiese monitering, en IV-bestuur in die hiperbariese omgewing. Berei pasiënte voor vir ondersoek, behandeling en diagnostiese toetsing en voer transcutane suurstofassesserings van behandelings ledemate in omgewings- en hiperbariese toestande. Voorsien wondsorg en debridement vir pasiënte met chroniese nie-genesende wonde. Voer primêre pligte as binne waarnemer tydens pasiëntbehandelings of navorsings blootstelling, en sekondêre pligte as kameroperateur. Behou digitale beeld repositories. Doen toets- en evalueringsstudies van mediese toerusting vir gebruik in die hiperbariese omgewing.

Voer hemodialise pligte uit. Berei pasiënt voor en voer prosedures uit deur gebruik te maak van gespesialiseerde renale dialise toerusting.

Doen verpligte praktiese verpleegkundige (LPN) pligte: Gebruik die verpleegproses vir pasiënte deur gesondheid te bevorder en te handhaaf, siekte en gestremdheid te voorkom, om te sorg vir en rehabilitasie van individue wat 'n veranderde gesondheidstoestand ervaar, terwyl hulle bydra tot die uiteindelike lewenskwaliteit tot die dood. Neem aktief deel aan en lei die beplanning, implementering en evaluering van verpleegsorg in alle instellings waar pasiëntsorg plaasvind, met die verantwoordelikheid om werkopdragte te voltooi. Voer assessering en analise van pasiëntgesondheidstatus uit, identifiseer gesondheidsdoelwitte, herken subtiele veranderinge in toestande, interpreteer hierdie veranderinge en bepaal dadelik die toepaslike verloop van aksie.

Bestuur en bestuur mediese dienshulpbronne. Koördineer mediese diensaktiwiteite met uitvoerende en kliniese bestuurspanne.

Spesialis Kwalifikasies
Kennis . Die volgende kennis is verpligtend vir die toekenning van AFSC aangedui:

4N0X1 / X1X. Mediese terminologie, anatomie en fisiologie; verpleegteorie, tegnieke en prosedures; spanverpleging; pasiëntbehoeftes; nood mediese behandeling insluitende kardiopulmonêre resussitasie, aseptiese tegniek, mediese etiek en regsaspekte; voorgeskrewe medisyne en hul administrasie; Bedryf en instandhouding van terapeutiese toerusting, militêre higiëne en sanitasie; risikobestuur, gebeurlikheidsaktiwiteite, rampspoedigheid en chemiese oorlogvoering ; en vervoer van siek en gewond.

4N0X1A. Inentingsprosedures; Metodes om intradermale, subkutane en intramuskulêre inspuitings behoorlik te administreer; stuifmeel telling; allergeen identifikasie; samestelling van verskillende entstowwe; meganismes van anafilakse en skok en hul behandeling; en farmakologie van verskillende geneesmiddelgroepe.

4N0X1B. Neurologiese pasiëntondersoeke, behandeling en diagnostiese prosedures; en operasie en gebruiker instandhouding van elektroencefalografiese, elektromyografiese en ander neurodiagnostiese toerusting.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in algemene wetenskap, biologie, sielkunde en chemie wenslik.

Opleiding . Die volgende opleiding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui word:

4N031. Voltooiing van 'n basiese mediese diens kursus.

4N031A. Voltooiing van 'n basiese allergie immunisasie tegnikus kursus.

4N031B. Voltooiing van 'n basiese neurologie tegnikus kursus.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van AFSC aangedui: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

4N051 / 51X. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4N031 / 31X. Ervaar ook die uitvoering van funksies soos versorging en behandeling vir pasiënte, die bedryf en instandhouding van terapeutiese toerusting, en die behoorlike toediening van parenterale immuniserende biologiese organismes.

4N071. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4N051 / 51X. Ervaar ook ondervinding met die uitvoer van of toesig oor funksies soos verpleegaktiwiteite; sorg en behandeling van pasiënte; bedryf en instandhouding van terapeutiese toerusting; onderprofessionele gedeeltes van fisiese ondersoeke, of hulpverlening by mediese behandeling van pasiënte.

4N091. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4N071. Ervaar ook die bestuur van funksies soos mediese en verwante pasiëntsorg en administratiewe aktiwiteite.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toelating tot hierdie spesialiteit, kwalifikasie om staatsvoertuie te bedryf volgens AFI 24-301 , Voertuigbedrywighede .

Vir toelating tot uitklap A of B, vorige kwalifikasie in en besit van AFSC 4N051 / 71.

Vir inskrywing, toekenning en behoud van gesplete B, geen rekord van emosionele onstabiliteit nie.

* Spesiale Shredouts

Suffix Portion of AFS to Which Related

'N Allergie / Immunologie

B Neurologie

Krag Req : G

Fisiese profiel : 222222 (vir 1N0X1B, 222221)

Burgerskap : Nee

Vereiste Apparaat telling : G-43 ( Geskuif na G-44, effektief 1 Julie 2004).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3AQR4N031 003

Lengte (Dae): 66

Plek : S

Kursus #: J5ABO4N031 000

Lengte (Dae): 39

Plek : S

Gedetailleerde loopbaan- en opleidingsinligting vir hierdie werk

Moontlike Opdrag Inligting