Lugmag aangewese werksbeskrywings

2E2X1 - rekenaar-, netwerk-, skakel- en kriptografiese stelsels

Nota: Hierdie AFSC het op 1 November 2009 na 3D1X1 , Client Systems omgeskakel.

Spesialis Opsomming : Behou netwerkinfrastruktuur, kriptografiese toerusting en ontplooibare skakelstelsels in 'n vaste en ontplooide omgewing. Behou en bedryf stelsels deur effektiewe probleemoplossing, herstel, diagnose en stelsel prestasie analise. Verwante DoD Beroepsubgroepe: 150 en 160.

Pligte en verantwoordelikhede:

Beplan, organiseer en bestuur volhoubare aktiwiteite.

Vestig werkstandaarde, metodes en kontroles vir voorkomende, geskeduleerde en ongeskeduleerde instandhoudingsaksies. Bepaal die omvang en herstel van wanfunksionele toerusting. Verseker nakoming van tegniese data, instruksies en werkstandaarde. Interpreteer wanfunksies en voorskryf regstellende aksie. Dien op of lei inspeksie spanne wat georganiseer word om basis- of opdrag-instandhoudingsprogramme te evalueer. Bestuur, of voer navorsings- en ontwikkelingsprojekte vir toegewysde stelsels.

Resensies tegniese instruksies, planne en installeringstekeninge om stelsels te installeer. Verseker nakoming van standaard installasiepraktyke. Planne en skedules kommunikasie en verwante toerusting installasies. Los installerings- en onderhoudsverskille op deur gebruik te maak van toepaslike riglyne, diagramme en installasiestelselsrekords. Voorrade projek en werk bestel materiaal. Inisieer en voer stelselverifikasie toetse om die vermoë en doeltreffendheid van netwerke en kommunikasiestelsels te evalueer.Onderhou, inspekteer en toets toewysde stelsels. Koördineer met kommersiële diensverskaffers en depots om toetse van stelselkomponente en byeenkomste uit te voer om foute te isoleer. Verwyder, herstel, vervang en herstel stelsels of substelsels.

Voer organisatoriese, intermediêre en depotvlakonderhoud op toegewysde stelsels uit.

Vestig prioriteite en skedules herstel aksies. Isoleer wanfunksies met behulp van probleemoplossingstegnieke, diagnostiese sagteware, tegniese data, blokdiagramme, spanning- en golfvormmetings, en ander toetse wat gespesialiseerde toets toerusting benodig. Herstelwerk rekenaarnetwerksisteme en gepaardgaande randapparatuur. Toets komponente met behulp van bench mockups en verwante toets toerusting. Vergelyk en verander stelselkomponente volgens die Nasionale Sekuriteitsagentskap, Gesamentlike, Departementele, DISA-riglyne, tegniese data, TCTO (Time Compliance Technical Orders) en plaaslike prosedures. Evalueer en beveel aan metodes om stelsel- of toerustingprestasie- en instandhoudingsprosedures te verbeter.

Dokumente inspeksie en instandhouding aksies. Stig en hou stelselkonfigurasie rekords. Monitors en dokumente stelsels prestasie.

Verseker nakoming van operasie sekuriteitspraktyke. Pas kommunikasie sekuriteitsprogramme toe om fisiese, kriptografiese, transmissie- en emissiesekuriteit in te sluit. Ontwikkel en verseker voldoening aan veiligheidstandaarde en instruksies.

Voer voor- ontplooiingswerk en mobilisering van teater-ontplooibare kommunikasiestelsels vir vervoer per lug, land of see. Deploys stelsels en ondersteunende toerusting om missievereistes te ondersteun.

Vestig instandhoudingsbestuursprosedures en agile logistieke ondersteuningskanale om deurlopende netwerkbedrywighede te onderhou. Koördineer en help eindgebruikers om probleme met kommunikasie verbindings te isoleer en uit te skakel. Verwyder, herstel en vervang gemeentes, onderafdelings en elektroniese komponente om kommunikasienetwerke optimaal te onderhou. Berei stelsels vir herontplooiing en toerustingherlewing voor.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis van die volgende is verpligtend: grondbeginsels van elektronika; digitale teorie; grondbeginsels van rekenaar en netwerk; protokolle; kriptografiese tegnieke en toerustingkonfigurasie; en kommunikasie- en skakelstelselsbeginsels van operasies en tegnologieë. Ook kennis van basiese probleemoplossingsprosedures, werking en gebruik van toetstoestelle; rekenaarprogrammeringstegnieke; gebruik van tegniese data, bedrading diagramme en skematiese tekeninge; en die struktuur en gebruik van die lugmagvoorsieningsisteem is verpligtend.Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in fisika en wiskunde wenslik.

Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 2E231 is die voltooiing van die kursus Rekenaar-, Netwerk-, Skakel- en Kriptografiese Stelsels verpligtend. Om kriptografiese toerusting te onderhou, voltooiing van opleiding volgens AFI 21-109, is kommunikasie sekuriteit, toerusting onderhoud en instandhouding opleiding verplig.

Ervaring. Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

2E251. Kwalifikasie in en besit van 2E231. Ervaring in funksies soos die installering, oplos van probleme, herstel, bedryf, toetsing of wysiging van rekenaar-, netwerk-, raketbeheer-, kriptografiese en taktiese skakelstelsels.

2E271. Kwalifikasie in en besit van 2E251. Ervaring met die uitvoer van of toesig oor funksies soos die installering, oplos van probleme, herstel, bedryf, toetsing of wysiging van toegewezen stelsels.

2E291. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2E271. Ervaring in die bestuur van funksies soos die installering, oplos van probleme, herstel, herziening of wysiging van toegewezen stelsels.

Ander : Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toegang tot hierdie spesialiteit:

1. Normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde .

2. Kwalifikasie om 'n staatsvoertuig te bestuur volgens AFI 24-301 , Voertuigoperasies.

Vir die toekenning en behoud van AFSCs 2E231, 2E251, 2E271 of 2E291 in aanmerking vir 'n geheime sekuriteitsklaring, volgens AFI 31-501 , personeelbestuursprogram.

Sterkte Req : J

Fisiese profiel : 333233

Burgerskap : Ja

Vereiste Apparaat telling : E-67 (Gewysig na E-70, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

2E2X1A:

Kursus #: E3AQR2E231A 650

Lengte (Dae): 51

Plek: K

Kursus #: E3ABR2E231A 001

Lengte (Dae): 97

Plek: K

2E2X1B:

Kursus #: E3AQR2E231B 650

Lengte (Dae): 51

Plek: K

Kursus #: E3ABR2E231B 001

Lengte (Dae): 95

Plek: K

2E2X1C:

Kursus #: E3AQR2E231C 650

Lengte (Dae): 51

Plek: K

Kursus #: E3ABR2E231C 001

Lengte (Dae): 111

Plek: K

Gedetailleerde loopbaan- en opleidingsinligting vir hierdie werk