Neem tyd af van jou loopbaan om kinders te verhoog

Deel Een Van die Loopbaan Kruispadreeks: Bly by Ouers

Toe ek in 1996 my loopbaan in die hande geneem het om by my babadogter tuis te bly, het ek gemengde gevoelens gehad oor my besluit. Ek het gevoel ek het gedoen wat ek moes doen, maar ek het 'n sekere verlies aan identiteit gevoel. Ek het ses jaar lank as biblioteek en koördineerder van 'n werksinligtingsentrum gewerk en het baie sterk bande met my loopbaan gehad.

Tog het my hart my vertel dat ek nie elke dag gelukkig sou wees om my dogter te verlaat nie. Daarbenewens het dit finansiële sin vir my gehad om tuis te bly.

Toe ek die koste van kinderopvang van my huis se salaris afgetrek het, het ek besef dat wat oorgebly het, nie regtig 'n verskil sou maak nie.

Mettertyd het ek aangepas vir my "nuwe" lewe en het ek geniet om te kyk hoe my dogter van kleuter na kleuter gaan. Ek het egter gevoel asof iets ontbreek. Ek het gevoel asof my vaardighede verswak het. Ek het bekommerd dat teen die tyd dat ek besluit het om terug te keer na die werk, sou daar nie vir my 'n plek wees nie. Om nie te verneem dat ek verveeld was nie - daar is baie stilstand met 'n klein kind.

Baie van my vriende het gewerk en ek het dit moeilik gevind om nuwes te maak. Ek het begin om dinge te doen terwyl ek tuis was - nie noodwendig geld verdien nie, maar om my vaardighede by te hou en nuut te leer. In die middel van 1997 het ek die Career Planning Guide geword op wat toe die The Mining Company was. Ek kon my kennis van beroepsbeplanning gekombineer met my navorsingsvaardighede gebruik om inligting te verskaf wat ander benodig.

Ek het ook nuwe en waardevolle dinge geleer in die proses - my kennis van die internet het verdiep en dit het op sy beurt nuwe geleenthede geopen.

Namate my dogter nader aan die kleuterskool gekom het, het ek my vaardighede verder opgebou sodat ek die loop van die dag minder nodig gehad het om na 'n ander oorgang te gaan.

Wat jy kan doen

Die begin van jou kind se lewe hoef nie die einde van jou professionele lewe aan te dui nie. Die keuse is egter joune.

Niemand kan jou vertel dat jy meer moet konsentreer as om jou gesin te verhoog nie. Die ding wat my aangemoedig het om voort te gaan met die ontwikkeling van my loopbaan terwyl ek tuis was, was iets wat verskeie vroue my per ongeluk geleer het.

Terwyl ek by die werksinligtingsentrum werksaam was by verskeie kliënte wat weens verskillende omstandighede dit nodig gevind het om terug te keer na die werk. Toe hulle gevra is watter vaardighede hulle gehad het, het almal gereageer dat hul vaardighede hopeloos verouderd was - hulle het nie die huidige tegnologie in hul onderskeie velde opgehou nie. Ek het toe vir myself gesweer dat ek dit nie met my sou laat gebeur nie.

Daar is verskeie dinge wat jy kan doen om die huidige te bly. Indien moontlik, kan jy deeltyds werk in jou veld. U kan professionele joernale lees. U kan voortgaan om te netwerk met voormalige kollegas en bly betrokke by handelsverenigings. As jy graag nuwe vaardighede wil leer of op die hoogte van vaardighede wat jy reeds het, kan jy voortgesette opleidingskursusse neem of seminare bywoon. Daar is ook baie kursusse en tutoriale aanlyn beskikbaar.

Meer Van die Loopbaan-kruispad-reeks