Soldate en Matrose Burgerlike Verligting Wet

Dienslid Burgerlike Verligtingsreg

Daar is baie geldelike voordele en toelaes wat militêre lede elke twee weke op hul salaris verdien. Van basiese toelae vir bestaansdienste (BAS), basiese toelaag vir kwartale en veranderlike behuisingstoewysings, kry militêre lede beduidende inkomste wat nie deel uitmaak van die belasbare inkomste en betaaltariewe wat vir elke rang gepubliseer word nie. Daar is ook 'n paar voordele soos die naam van 'n staat as 'n woonhuis soos Texas of Florida wat nie staatsinkomsbelasting het nie, sowel as die vermoë om wettig uit huurooreenkomste uit te kom en belasting te betaal wanneer dit oorsee ontplooi word (sommige gebiede in die wêreld).

Die SSCRA

Die Soldate en Sailors Civil Relief Act (SSCRA) is sedert 1940 grootliks onveranderd gebly op 19 Desember 2003. Die President het HR 100 in die wet onderteken. Hierdie wet verbeter die beskermings wat hieronder getoon word, aansienlik.

Die SSCRA In 'n neutedop

Die SSCRA is 'n wet wat die militêre lid help, het meer tyd om skuld te betaal , kontrakte te betaal, belasting te betaal, belasting te onderhou, te huur in regsverrigtinge, huurkontrakte te beëindig en uitsetting te vermy indien militêre diens die oorsaak van die lid nie in staat wees om sodanige ooreenkomste te betaal of te vereer as gevolg van diens nie. Die bepalings van die SSCRA eindig gewoonlik wanneer 'n dienslid uit aktiewe diens of binne 90 dae na ontslag ontslaan word of wanneer die dienslid sterf. Gedeeltes van die SSCRA is ook van toepassing op reserviste en inductees wat bestellings gekry het maar nog nie gerapporteer is om aktief te wees of om in die weermag diens te verkry nie.

Die aard van die militêre diens kompromiteer dikwels die dienslid se vermoë om hul finansiële verpligtinge na te kom en baie van hul regsregte te beweer. Kongres en die staatswetgewers het lank reeds die behoefte aan beskermende wetgewing erken. Die Wet op Burgerlike Verligting van Soldate en Matrose van 1940 is in wese 'n heraangang van die 1918-statuut.

Ondervinding tydens die Tweede Wêreldoorlog en daaropvolgende gewapende konflikte het sekere veranderinge in die wet nodig. Die eerste van hierdie wysigings het in 1942 wet geword. By die wysiging van die Wet is die Kongres gedeeltelik gemotiveer deur die begeerte om hofbesluite te oorheers wat in sommige gevalle tot beperkende interpretasies van die Wet gelei het.

Reserviste en lede van die National Guard (wanneer in aktiewe federale diens) word ook onder die SSCRA beskerm. SSCRA (vir almal) begin op die eerste dag van aktiewe plig, wat beteken dat wanneer die persoon na basiese opleiding verplaas word (Basiese opleiding en werkskool word as aktiewe plig beskou vir wag- en reserwepersoneel, sowel as aktiewe pligspersoneel). Sekere beskerming onder die wet strek oor 'n beperkte tyd buite aktiewe plig ontslag of vrylating, maar is gekoppel aan die ontslag / vrylating datum.

Daarbenewens strek sommige van die Wet se beskerming tot die lede se afhanklikes. Hier is 'n lys van die besonderhede en verdere verduideliking hieronder:

Beëindiging van huurdiensooreenkomste

'N Dienslid wat huur- of huurgeld gebruik vir woon-, professionele-, besigheids-, landbou- of soortgelyke doeleindes mag 'n huurkontrak beëindig wat 1 was) voordat die dienslid aktief aangegaan het en 2) die huur- / huurperseel vir die bo-doeleindes deur die dienslid of sy / haar afhanklikes.

Die dienslid moet skriftelik kennis gee van beëindiging aan die verhuurder na inskrywing op aktiewe diens of ontvangs van bestellings vir aktiewe diens. Die beëindigingsdatum vir 'n maand-tot-maand huur / huur is 30 dae na die eerste datum waarop die volgende huurbetaling verskuldig is nadat die beëindigingskennisgewing afgelewer is. Byvoorbeeld, indien huur op 1ste van die maand verskuldig is en kennisgewing aan die verhuurder op 5 Augustus afgelewer word, is die volgende huurgeld 1 September. Daarom sal die huurooreenkoms op 1 Oktober beëindig word.

Vir alle ander huur- / huurooreenkomste sal die sluitingsdatum die laaste dag van die maand wees na die maand waarin die kennisgewing gegee is.

Uitsettings uit gehuurde behuising

'N Dienslid kan beskerming teen uitsetting onder SSCRA soek. Die gehuurde / gehuurde eiendom moet deur die dienslid of sy / haar afhanklikes bewaar word vir die doel van behuising, en die huur kan nie $ 1200 oorskry nie.

Die dienslid of afhanklike wat kennisgewing van uitsetting ontvang het, moet 'n versoek aan die hof voorlê vir beskerming onder die SSCRA. As die hof bevind dat die dienslid se militêre pligte sy vermoë om sy huurgeld betyds te betaal, betyds beïnvloed het, kan die regter 'n verblyf, uitstel van die uitsettingsproses tot drie maande bestel of 'n ander "net" bevel maak.

6% rentekoers

Indien 'n lid van die dienslid se militêre verpligting sy / haar vermoë om te betaal op finansiële verpligtinge soos kredietkaarte, lenings, verbande, ens. Beïnvloed het, kan die dienslid sy rentekoers tot 6% beperk vir die duur van die Dienslid se militêre verpligting.

Kwalifiserende skulde is skuld wat aangegaan is voordat die dienslid op aktiewe diens kom. Die dienslid moet ten tye van die versoek aktief wees en die dienslid se militêre loopbaan moet die dienslid se vermoë om die skuld te betaal, wesenlik beïnvloed het. Hierdie bepaling geld nie vir federale gewaarborgde studentelenings nie.

Hofverrigtinge

'N Dienslid wat óf die eiser of die verweerder in 'n siviele regsgeding is, kan 'n verblyf, uitstel van 'n hofverrigtinge waarin hy / sy 'n partytjie is, versoek. 'N Dienslid mag op enige stadium van die verrigtinge 'n verblyf versoek. Howe is egter huiwerig om verblyf te verleen tydens die voorlopige fase van 'n regsgeding, soos ontdekking, afsettings, ens. As 'n vonnis aangegaan word teen 'n dienslid wat onbevoeg is weens militêre bevele, kan die dienslid dit hê oordeel vernietig.

Om vir hierdie beskerming aansoek te doen, moet die dienslid eintlik 'n partytjie by die pak wees.

Die bepaling is slegs van toepassing op siviele regsgedinge, skeiding / egskeiding, vaderskap, kinderopvangs en bankrotskap skuldenaar / skuldeiser vergaderings.

Afbetalingskontrakte en outomatiese huurkontrakte

'N Dienslid of gade kan ingevolge die SSCRA beskerming aanvra vir voordiensskuld wat aangegaan word ingevolge paaiementkontrakte en outomatiese huurkontrakte. Die dienslid of die gade moet bewys dat die dienslid se militêre verpligtinge sy / haar vermoë om die skuld te betaal, wesenlik beïnvloed het. Daarbenewens moet ten minste een deposito of paaiementbetaling op die kontrak gemaak word voor inskrywing op aktiewe diens. Indien die kontrak onder die beskerming van die SSCRA val, word die skuldeiser daarna verbied om enige reg of opsie ingevolge die kontrak uit te oefen, soos om die kontrak te onttrek of te beëindig of die eiendom te herroep, tensy dit deur 'n hofbevel gemagtig word.

Tenuitvoerlegging van verpligtinge, laste, belasting

'N Dienslid of afhanklike kan te eniger tyd gedurende sy of haar militêre diens, of binne 6 maande daarna, by 'n hof aansoek doen om verligting van enige verpligting of aanspreeklikheid wat deur die dienslid of afhanklike voor werkende diens aangegaan is. Of, ten opsigte van enige belasting of aanslag, of dit gedurende of voor die dienslid se aktiewe militêre diens val. Die hof kan handhawingstoeke verleen waartydens geen boete of boete kan toeval nie.

Nog 'n voordeel

Alhoewel dit nie heeltemal verwant is nie, maar dikwels verwar word, kan die wet - Uniformed Services Employment and Re-Employment Rights Act van 1994 (USERRA) vir ontplooite reserviste of National Guard-lede nie hul werk verloor wanneer hulle terugkeer nie.