Top Secret Security Clearance Requirements

Vind uit wat dit nodig het om toegang tot Top Geheime Inligting te kry

Sigbare afgradering. Beperkte data / Flickr Creative Commons

Vir baie loopbane in kriminele geregtigheid en kriminologie is vertroue een van die belangrikste en waardevolste eienskappe wat 'n werkversoeker kan demonstreer.

Of dit nou die hoë etiese standaarde is , ons kriminele regspraktisyns word gehandhaaf, of die eenvoudige feit dat hulle persoonlike, privaat en vertroulike inligting geheim en veilig moet hou, moet mense wat belangstel om criminologie werk te volg, dikwels bewys dat hulle betroubaar is.

Vir wetstoepassing en spesiale agentskapsberoepe moet werkgewers seker wees dat die mense wat hulle huur staatsgeheime en sensitiewe inligting kan hanteer. Daarom vereis baie van hierdie beroepe dat kandidate in aanmerking kom vir Top Secret clearances om vir die werk oorweeg te word.

As jy belangstel om te werk vir of met federale wetstoepassingsorganisasies in die Verenigde State, moet jy weet wat die vereistes is om 'n topgeheime sekuriteitsklaring te ontvang .

Drie vlakke van sekuriteitsklaring

Oor die algemeen gebruik die regering van die Verenigde State drie klassifikasies vir sekuriteitsklarasies: vertroulik , geheime en topgeheim . 'N Vertroulike opruiming gee toegang tot inligting wat 'n bedreiging vir sake van nasionale veiligheid kan veroorsaak. 'N Geheime uitklaring gee toegang tot inligting wat die nasionale veiligheid bedreig, en 'n Top Secret- klaring gee toegang tot sensitiewe inligting wat 'n ernstige bedreiging vir die nasionale veiligheid kan veroorsaak.

Wat dit neem om 'n Top Secret Clearance te kry

Die eerste stap in die verkryging van 'n Top Secret-klaring is om aansoek te doen. Wanneer u aansoek doen vir baie federale wetstoepassing loopbane, veral as 'n spesiale agent, sal u deelname aan die huurproses waarskynlik 'n aansoek insluit wat daarop gemik is om inligting te versamel wat benodig word vir sodanige klaring.

Vir staats- en plaaslike wetstoepassingsgeleenthede kan sekere posisies vereis om 'n aparte aansoek in te dien vir goedkeuring indien u in 'n intelligensie- of tuisland sekuriteitsposisie werk. Hierdie aanvanklike aansoek sal 'n langvraelys vir nasionale veiligheidsposisies insluit.

Dig diep

Die aansoekproses vir Top Secret-klaring sal vereis dat jy feitlik alle inligting oor jouself oor persoonlike en besigheidsfinansies, koshuise, werkgeskiedenis, vorige dwelmgebruik , vorige militêre diens, burgerskap en kriminele gedrag openbaar.

Die vraelys gaan dan na 'n agtergrondondersoeker wat die inligting verifieer en begin met 'n slegte en lang proses om met vorige werkgewers, bure, eggenote, ex-gades en kennisse te praat om te bepaal of u betroubaar genoeg is om goedkeuring te gee. Die in-diepte agtergrond ondersoek sal 'n periode van 10 jaar dek.

Daarbenewens sal die proses 'n poligraaf eksamen behels , waar u gevra sal word om inligting uit die vraelys te verifieer en ander addisionele vrae oor u verlede om u vlak van waarheid vas te stel.

Verkryging van 'n Top Secret Clearance

Nadat die agtergrondondersoek voltooi is, sal 'n besluit wat bekend staan ​​as 'n uitspraak gemaak word oor u toelaatbaarheid vir goedkeuring.

As u bevind word dat u in aanmerking kom en 'n Top Secret-klaring ontvang, moet u elke vyf jaar daarna 'n nuwe agtergrondondersoek ondergaan om die klaring in stand te hou.

Vereistes kan nie van die hand gewys word nie

Dit is belangrik om daarop te let dat vir die posisies wat toegang tot nasionale veiligheidsinligting benodig, die vereiste vir 'n sekuriteitsvrystelling kom uit 'n uitvoerende bevel van die President van die Verenigde State en nie deur die agentskap waarvoor u aansoek doen, afgewys kan word nie.

Wat dit beteken vir potensiële werkversoekers vir sekuriteitsposisies is dat as jy nie opruiming kry nie, sal jy waarskynlik nie in staat wees om gehuur te word nie, en jy sal min of geen beroep hê om die vereiste te kry nie.