Vorm 1099

omskrywing te vervang:

Internal Revenue Service (IRS) Form 1099 is 'n sleutel federale belasting verslagdokument. Banke, makelaarsfirmas en onderlinge fondsmaatskappye is een van die finansiëledienstebedrijven wat Vorm 1099 gebruik om inkomste wat deur hul kliënte ontvang word, te rapporteer, soos dividende en rente. Sedert belastingjaar 2011, Vorm 1099, rapporteer ook kliënte se kapitaalwinsinkomste uit sekuriteitsverkope, in gevalle waar die makelaarsfirma die belastinggrondslag (dws aangepaste koopprys) daarvan kan bevestig.

In vorige jare is net die totale opbrengs uit verkope ingesluit.

Banke en onderlinge fondsmaatskappye gee tipies 1099 vorm aan kliënte teen die middel van Januarie, maar makelaarsfirmas neem gewoonlik tot 'n middel Februarie-sperdatum vir hulle wat deur die wet bepaal word. Hierdie sperdatum is egter grootliks onwaarskynlik, aangesien makelaarsfirmas nie verplig is om te verseker dat elke vorm 1099 wat hulle uitreik is finaal en heeltemal korrek is teen hierdie tyd nie. In plaas daarvan, dit is algemeen vir makelaarsfirmas om 'n kliënt se vorm 1099 een of meer tydstye in dieselfde belastingseisoen te hersien, selfs na 15 April. Dit veroorsaak probleme vir beide kliënte en belastingvoorbereiders om hul inkomstebelastingopgawes te voltooi.

Makelaarsfirmas eis gewoonlik dat 1099 hersienings veroorsaak word deur hersiene data feeds van die uitreikers van die sekuriteite waarop hulle verslag doen, of uit onderlinge fondse wat in hul kliënte se makelaarsrekeninge gehou word. Soos hierbo genoem, gee sekondêre fondsmaatskappye egter tipies 1099 'n volle maand vroeër uit, en selde met enige hersienings, ondanks die hou van sekuriteite van dieselfde uitreikers.

Verder is die nuwe vereiste dat makelaarsfirmas kapitaalwins (en verliese) op Vorm 1099 rapporteer, nie ten volle geïmplementeer nie. Gain en verlies data op alle sekuriteite aangekoop deur dieselfde firma teoreties, moet op Vorm 1099 gerapporteer word, maar dit is dikwels nie.

Makelaarsfirmas se probleme met die tydige uitreiking van korrekte en finale vorms 1099 is 'n voorbeeld van hoe finansiële adviseurs en hul verkoopsassistente nie in beheer is van al die faktore wat kliëntetevredenheid beïnvloed nie .

In plaas daarvan is hulle hoogs afhanklik van die gehalte van diens wat deur ander funksionele gebiede in hul firmas verskaf word, soos makelaarsbedrywighede of inligtingstegnologie .