Begrip Mutual Funds Accounting

Mutual funds accounting is 'n kritiese saak vir die finansiële stelsel, gegewe die toenemende voorkeur vir onderlinge fondse oor direkte houe van sekuriteite soos aandele en effekte deur die beleggende publiek. In die besonder, baie, indien nie die meeste, individuele beleggers en kleinhandelkliënte het die grootste deel van hul spaargeld in 401 (k) werkgewer-geborgde planne, wat tipies 'n seleksie van onderlinge fondse bied as die beleggingskeuses.

Die eindproduk van onderlinge fondse rekeningkunde is die akkurate prysing van hierdie beleggingsvoertuie en die korrekte opdrag van beleggingsinkomste aan houers daarvan. Dit is dus groot kommer vir die hoof finansiële beamptes, beheerders en bedryfsbestuurders van onderlinge fondsmaatskappye.

Aspekte van Mutual Funds Accounting

Dit behels 'n verskeidenheid basiese take, wat deur interne personeel uitgevoer kan word of aan ander verskaffers uitgekontrakteer kan word, soos bewaarderbanke:

In die beste onderlinge fondse rekeningkundige departemente, sal hierdie aktiwiteite hoogs outomaties wees. Sommige handmatige insette, resensies en aanpassings kan egter nog nodig wees.

Netto batewaarde

Dikwels verkorte NIW, is dit die totale waarde van 'n beleggingsportefeulje van 'n beleggingsfonds, gedeel deur die aantal uitstaande aandele. Die standaardkonvensie is om die NIW aan die einde van elke handelsdag te bereken, gebaseer op die sluitingspryse van alle sekuriteite wat daarin gehou word. NBW neem ook rekening met ander aktiwiteite wat hierbo genoem word.

Bestellings om aandele van 'n onderlinge fonds aan te koop of te verkoop, word teen die sluitingsdatum vir die dag uitgevoer indien dit voor die mark ontvang word. Indien nie, word hulle vir die volgende verhandelingsdag by die sluitende NBW uitgevoer.

Obligasie Amortisasie

Wanneer effekte teen 'n afslag of premie teen hul pariwaarde gekoop word (dit wil sê teen 'n prys laer of hoër as die hoofwaarde wat aan die belegger wat dit hou wanneer die verband verval) gekoop word, die verskil tussen die koopprys en pari waarde word oor tyd aangeteken as 'n aanpassing van die rentekoersinkomste wat deur die verband gegenereer word.

Die rentekoersinkomste wat op 'n afslag teen 'n afslag gekoop word, sal hoër wees as die werklike rentebetalings ontvang.

Op 'n lening wat teen 'n premie gekoop word, sal dit laer wees. Die netto effek is dat enige afslag of premie by die aankoop van 'n verband gehou tot volwassenheid nie as 'n kapitaalwins of verlies erken sal word nie, maar eerder as 'n aanpassing van rente-inkomste. Obligasie afskrywing word daagliks deur onderlinge fondse bereken.

Gevallestudie

Dit is ook 'n uitstekende voorbeeld van die soort verbintenisse wat op die gebied van bedryfsadvies voorkom. 'N Toonaangewende bewaarbank het onderlinge fondse rekeningkundige dienste aan onderlinge fondsmaatskappye aangebied wat dit reeds vir die veilige bewaring van sekuriteite gebruik het. Mutual funds accounting, in hierdie konteks, was hoofsaaklik betrokke by die daaglikse berekening van netto batewaarde (NBW). Die bank en sy onderlinge fonds kliënte was ontevrede met die tydigheid en akkuraatheid van die NBB-berekeninge wat gedoen word.

Die bank het 'n span konsultante van 'n groot vier openbare rekeningkundige firma aangestel om die prosesse binne die rekeningkundige afdeling van die fondse te bestudeer en om veranderinge aan te beveel om dit te verbeter. Die raadgewende span van die Big Four-firma het verskeie dae bestee om te sien hoe die rekeningkundige afdeling van die onderlinge fondse gewerk het, deur sy werknemers te skadu aangesien hulle hul daaglikse take uitgevoer het. Die konsultante het ook werknemers en hul bestuurders ondervra om 'n beter begrip te kry van hoe hulle hul verantwoordelikhede nagekom het, asook om te bepaal hoe kundig hulle was oor die rekeningkundige fondse vir onderlinge fondse.

Die raadgewende span het gedetailleerde vloeidiagramme van prosesse in die departement ontwikkel en dit met bestuur bespreek, en wys daarop waar werkprosesse verbeter kan word. Die konsultante het ook verbeterde outomatisering voorgestel. Nadat goedkeuring van bankbestuur ontvang is, het die konsultante gesoek na sagtewareverkopers wat toepaslike pakkette gehad het vir die bank se situasie. Hulle het dan een geïdentifiseer wat bereid was om sy bestaande stelsel aan te pas om te voldoen aan spesifikasies wat nodig is vir die bank se unieke situasie en sy mengsel van kliënte.

Vervolgens het die konsultante hierdie spesifikasies breedvoerig opgestel en uitgebreide toetsing van die sagteware uitgevoer nadat elke module voltooi is, om seker te wees dat die berekeninge behoorlik gedoen is en die stelsel duursaam en betroubaar was. Die gebruiksaanvaardingstoetsfase het 'n aantal maande geneem en het uiterste aandag aan detail vereis.

Toe die stelsel uiteindelik op spesifikasies voltooi is, het die raadgewende span sy installasie en implementering nagekom en die opleiding van werknemers oorbly op die terrein totdat die bank gemaklik was dat die nuwe prosedures goed gewerk het. In totaal het die projek byna presies een jaar geduur, met 'n span van drie konsultante per dag by die bank.