4A2X1 - Biomediese Toerusting Spesialis

Lugmag aangewese posbeskrywing

Biomediese toerusting spesialiste is opdrag om te help om die Air Force se gesondheidsorg tegnologie top-koers te hou. Hier is wat van hulle verwag word:

Spesiale Opsomming:

Pligte en verantwoordelikhede:

Senior tegnici en superintendente kan toegewys word as fasiliteitbestuurders wat veiligheids-, hulpbronbeskerming-, sekuriteits-, energiebewaring-, brandbeskermings-, kommunikasie-, huishoudings- en instandhoudingsprogramme bestuur, asook:

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis van die volgende is verpligtend: fisiologie; elektriese, elektroniese, meganiese, optiese, hidrouliese, pneumatiese en stralingsbeginsels wat van toepassing is op biomediese toerustingstelsels; gebruik en interpretasie van nasionale veiligheids- en akkrediteringsstandaarde, bloudrukke en lugmagpublikasies; toerusting stelsels aansoek in medisyne; en mediese veiligheid prosedures.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is die voltooiing van hoërskool of algemene opvoedkundige ontwikkeling ewewig aan kursusse in algebra, trigonometrie, meganika, meganiese teorie, algemene wetenskappe, anatomie of biologie wenslik.

Opleiding . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is die voltooiing van 'n basiese onderhoudskursus vir biomediese toerusting verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is :

4A251. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A231. Ook ondervinding in funksies soos die installeer, inspekteer, kalibreer, verander en herstel van biomediese toerusting ondersteuningsstelsels.

4A271. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A251. Ondervind ook toesig oor funksies soos die installering, kalibrasie, herstel of wysiging van biomediese toerustingstelsels.

4A291. Kwalifikasie in en besit van AFSC 4A271. Ervaar ook die bestuur van funksies soos die installering, kalibrasie, herstel of wysiging van biomediese toerustingstelsels.

Ander . Die volgende is verpligtend vir toelating tot hierdie spesialiteit:

Normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123 , Mediese Eksamen en Standaarde .

Minimum ouderdom 18 jaar.

Deployment Rate vir hierdie AFSC

Krag Req : H

Fisiese profiel 222331

Burgerskap : Nee

Vereiste Aptitude telling : E-67 (Gewysig na E-70, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3ABR4A231 002

Lengte (Dae): 205

Plek : S