Program 9A Army Enlistment Options

US Army Training Enlistment Program

Aansoekprogram 9A is beskikbaar vir gekwalifiseerde Nie-Voorafdiens (NPS), Voorafdiens (PS) en Woordelys NPS-aansoekers. Aansoekers moet inskryf vir die minimum termyn wat deur REQUEST goedgekeur is. (Nota: "VERSOEK" is die rekenaarstelsel wat Army Guidance Counselors by MEPS gebruik om te bepaal watter MOS's (werksgeleenthede) en watter inskrywing opsies beskikbaar is ten tye van die inskrywing). PS-aansoekers moet gemagtig wees om weer op te lei om onder hierdie program te kan inskryf.

Onder hierdie program is die enlistee gewaarborg

Alle enliste moet voor en na inskrywing aan die voorvereistes en kwalifikasies van die gekose MOS voldoen.

Aansoekers mag in aanmerking kom vir een of meer van die onderstaande opsies, mits hulle gekwalifiseer is en die VERSOEK rekenaar toon die opsie om beskikbaar te wees ten tyde van die aanwending. Primêre toewysingsopsies beskikbaar onder hierdie inskrywingsprogram is:

VERSOEK Opsie 3 : Amerikaanse Army Opleiding van Keuse. Onder hierdie opsie is die soldaat gewaarborg om opleiding in 'n spesifieke MOS of CMF te ontvang. Sien hieronder vir besonderhede.

VERSOEK Opsie 4 : Verenigde State Army Airborne. Opsie 4 waarborg Airborne opleiding (springskool).

VERSOEK Opsie 5 : Verenigde State Weermag Unassigned.

VERSOEK Opsie 6 : Verenigde State Army Engelse Taal Begrip. Sien hieronder vir meer inligting.

VERSOEK Opsie 10 : Verenigde State Leger Trainee Engels Tweede Taal. Sien hieronder vir meer inligting.

VERSOEK Opsie 15 : Verenigde State Weermag Nasionale Oproep tot Diens .

VERSOEK Opsie 24 : Verenigde State Weermag 2 jaar Kategorie IIIB sonder waarborg opdrag. Opsie 24 is 'n tweejarige aktiewe diensverpligting vir aansoekers wat tussen 31 en 49 punte op die gewapende magtigingskrag-battery (ASVAB) behaal . Die aantal MOS'e wat onder hierdie program beskikbaar is, is beperk (gewoonlik slegs die MOS's wat nie lang oefenperiodes benodig nie).

VERSOEK Opsie 26 : Verenigde State Weermag 2 jaar sonder waarborg opdragte. Twee jaar aktiewe diensverpligtinge. Die aantal MOS'e wat onder hierdie program beskikbaar is, is beperk (gewoonlik slegs die MOS's wat nie lang oefenperiodes benodig nie).

VERSOEK Opsie 28 : Verenigde State se leër GED + Program. GED + is 'n ononderbroke eksperimentele program. Die program stel die weermag in staat om tot 4000 nie-hoërskool gegradueerdes per jaar te werf. Aansoekers moet minstens 50 op die ASVAB behaal. Om vir die GED + -program te kwalifiseer, moet rekrute hoërskool verlaat vir 'n nie-dissiplinêre rede, te oud wees om terug te keer na hoërskool en geen morele karakterprobleme hê nie. Die weermag borg aansoekers om 'n plaaslike bywoningsgebaseerde GED-program voor toetreding te voltooi indien die aansoeker nie reeds 'n GED besit nie.

VERSOEK Opsie 29 : Verenig State Army College First .

Gewaarborgde opleiding

Die gekose opleiding is gebaseer op die huidige opleidingsvereistes wat bestaan ​​ten tyde van die aansoeker se inskrywing. Die aansoeker moet egter verstaan ​​dat een van die volgende mag voorkom: die gekose opleiding kan gestaak word voor die bywoning; soldaat kan later medies gediskwalifiseer word vir opleiding wat geselekteer is, of die soldaat mag nie die vereiste sekuriteitsklaring ontvang nie (nie as gevolg van data wat in die tyd van inskrywing gehou word nie). As enige van hierdie gebeur, sal die soldaat die geleentheid kry om verwante opleiding of enige ander opleiding waarvoor gekwalifiseerde en 'n opleidingsvereiste (kwota) bestaan, te kies. 'N Alternatiewe keuse sal vereer word. Die soldaat sal vereis word om die dienstydperk te voltooi waarvoor aangewys is. As die solidariteit nie 'n alternatiewe opleiding verlang nie, kan die solidariseerder 'n versoek om ontslag inisieer vir onvoltooide inskrywingskontrak.

Die kursuslengte vir opleiding is nie gewaarborg nie en die weermag mag die kursuslengte of numeriese aanwysing van 'n MOS verander. (Inskrywing bly geldig mits die MOS die inhoud nie wesenlik verander nie.)

Hierdie program waarborg nie, impliseer of beloof enige opdrag na afhandeling van AIT (werkskool) nie. Verder is daar geen waarborg dat die soldaat aan 'n oorsese plek toegewys sal word of nie sal word nie. Werwers en begeleiers kan nie spekulasies of verbale verpligtinge ten opsigte van enige bepalings van hierdie program maak nie.

As dit ontslaan word van opleiding vir akademiese tekort, dissiplinêre redes of versuim om die vereiste sekuriteitsklaring te ontvang weens inligting wat die aansoeker op die tydstip van inskrywing hou, sal die soldaat volgens die behoeftes van die weermag toegewys word. die dienstermyn waarvoor aangewys is.

Hierdie program kan gekombineer word met 'n aansporingsprogram (soos inskrywingsbonus of Army College Fund) indien die aansoeker aan die vereistes van die aansporingsprogram voldoen en dan vir 'n MOS onder hierdie program aansoek doen.

MOS wat Taalopleiding vereis

Verligting van skoolkursus vir akademiese tekort, dissiplinêre redes, of versuim om die vereiste sekuriteitsklaring te bekom, is 'n basis vir herverdeling onder die behoeftes van die weermag. Die soldaat sal verwag word om sy of haar dienstermyn te voltooi waarvoor aangewys is.

Die leër maak alles in die werk om taalkwalifiseerde personeel te gebruik. Taalskoolgegradueerdes kan pligte in 'n toepaslike land of gebied toegewys word, of opleiding ontvang word in 'n ander MOS onder die behoeftes van die weermag voor die eerste pligsopdrag.

Vir persone wat oor die vaardigheid beskik in die taal waarvoor daar toegelaat word, kan die kursuslengte verminder word deur die Direkteur, Verdediging Taalinstituut.

Engels Tweede Taal Opsie

Die soldaat sal nie aanvanklik opleiding in enige spesifieke MOS / CMF, of opdrag aan enige spesifieke stasie, opdrag, eenheid of gebied, gewaarborg word nie.

Die soldaat sal die Engelse Taalopleidingsprogram (ELTP) moet bywoon.

Die soldaat sal die ECLT toegedien word na afloop van die opleiding. As die telling 70 of hoër is, sal die soldaat die ASVAB moet herhaal.

Die gevolglike uitslae van die ASVAB-toets sal die telling van rekord word waaruit kwalifikasies vir opleidings- en inskrywingsprogramme bepaal word. Indien 'n telling van minstens 21 nie op die ASVAB-toets behaal word nie, met minstens een kwalifiserende aanleg-puntetelling, sal die soldaat 'n MOS- en inskrywingsprogram op grond van hul aanvanklike ASVAB-tellings toegeken word.

As die ASVAB nie herhaal word nie, of die aanvanklike ASVAB tellings kwalifiseer die soldaat 'n MOS en enlistment program (s), dan word die soldaat geskei van die weermag. (f) As die soldaat versuim om die vereiste telling van 70 of beter op die ECLT te behaal, sal hy of sy van die weermag geskei word, ongeag AFQT en aanleggebied telling.

Engelse Taalbegripopsie

Engelse Taalbegrip Toelating Opsie (ECEO) is oop vir alle aansoekers wat nie Engels taalvaardig praat nie. ECEO sal toelaat dat aansoekers, wat nie oor die basiese vaardighede beskik nie, in die RK nie-toegeken word en 'n Engelse Taalopleidingsprogram (ELTP) kan bywoon. Na voltooiing van ECEO-program sal soldate die ECLT toegedien word. Soldate met 'n telling van 70 of hoër sal vereis word om die ASVAB te neem en 'n 21 of meer AFQT te slaag om vir MOS te kwalifiseer volgens toepaslike aanleggebied tellings.

Inligting afgelei van Army Regulation 601-210