Regter Job Beskrywing en Loopbaan Profiel

'N Regter is 'n aangestelde of verkose landdros wat oor hofverrigtinge voorsit. 'N Regter regeer oor regsvrae tree op as 'n skeidsregter tussen die litigerende partye en maak besluite in regsgedinge.

In die hofsaal

'N Regter voer 'n verskeidenheid take binne en buite die hofsaal uit. In die hofsaal hoor 'n regter bewerings van die vervolgende en verdedigende partye, luister na getuienis getuienis, reëls oor die toelaatbaarheid van getuienis, verweerders van hul regte, die jury, vrae getuies en reëls oor die voorstelle wat deur die raad aangebied word.

In die strafhof bepaal regters die skuld of onskuld van kriminele verweerders en stel hulle vonnisse op skuldiges skuldig. In siviele sake kan 'n regter aanspreeklikheid of skade bepaal.

Buite die hofsaal

Buite die hofsaal ("in kamers"), ondersoek 'n regter wette en regulasies, gee menings en besluite oor sake, hou toesig oor die werk van regsklerkte en ander hofpersoneel, vergader met prokureurs om sake te bespreek en aan te moedig nedersetting, en stel hofreëls en prosedures vas. . Sommige regters voer huweliks seremonies uit en gee huwelikslisensies uit.

onderwys

Die meeste, maar nie almal nie, het regters regsgrade. Staats- en Federale beoordelaars vul tipies die opvoedkundige vereistes om 'n prokureur te word en vir jare as prokureur te werk voordat hy die regstelsel binnegaan. Sommige beoordelaars word verkies of aangestel om vir vaste termyne op die bank te dien. Opleiding vir regters en ander regspraktisyns word verskaf deur die Federale Regterlike Sentrum, Amerikaanse Bar Association, Nasionale Geregtelike Kollege en Nasionale Sentrum vir Staatshowe.

vaardighede

Regters moet uitstekende logiese redenasie, analitiese en besluitnemende vaardighede hê om 'n komplekse saak en statutêre reg te analiseer en gesonde regsbesluite te neem. Deeglike kennis van kriminele en siviele prosedures, jurisdiksie-reëls en die hofstelsel is krities. Belangrikste skryfvaardighede is nodig om duidelike, bondige, goed nagevorsde menings, bank memoranda en ander regsdokumente op te stel.

Uitmuntende bemiddelingsvaardighede is ook nodig om ontdekkingsgeskille op te los en 'n skikking tussen die partye te bevorder.

Salaris

Regters en landdroste verdien 'n mediaan salaris van $ 101,690 per jaar, volgens die Departement van Arbeid, met die top 10 persent wat meer as $ 145,600 verdien en die onderste 10 persent verdien minder as $ 29,540. Oor die algemeen is die hoogste betaalregters diegene binne die federale hofstelsel. Regters met beperkte jurisdiksie, soos landdroste, verdien gewoonlik die laagste salarisse.

Job Outlook

Algehele indiensneming word verwag om stadiger te groei as die gemiddelde, maar wissel volgens spesialiteit, volgens die Amerikaanse Departement van Arbeid. As gevolg van die prestige wat verband hou met die bediening op die bank, is kompetisie vir posisies as beoordelaars en landdroste intens. Alhoewel ongevalleverhogings toeneem, kan begrotingsaangeleenthede regshulp beperk. Die meeste werksgeleenthede sal voortspruit uit geregtelike aftrede, bevordering na hoër geregtelike amptenare en die skepping van nuwe regsverteenwoordigers soos deur die wet gemagtig. Kandidate met regsgrade en / of regservaring en uitstekende akademiese kwalifikasies sal groter werksgeleenthede kry.

Bykomende hulpbronne

Amerikaanse howe verskaf inligting oor die Amerikaanse regstelsel, insluitend werksgeleenthede in die federale regbank.

Die Nasionale Sentrum vir Staatshowe verskaf publikasies en inligting rakende wêreldwye hofbedrywighede, insluitende inligting oor vergoeding vir staatsregteramptenare en staatshofadministrateurs.