US H-2A Seisoenale of Tydelike Landbouwerk Visas

H-2A visums stel buitelandse werkers in staat om in die Verenigde State te kom vir seisoenale of tydelike landbouwerk in die geval dat daar 'n tekort aan huishoudelike werkers is.

H2-A Seisoenale of Tydelike Landbouwerk Visas

Hierdie soort werkvisum word deur werkgewers verkry vir die individue wat in die Verenigde State sal werk. Voordat hy H2-A-visums vir buitelandse werkers soek, moet werkgewers Amerikaanse werkers aktief werf en aanvaar dat Amerikaanse werknemers oor buitelandse werkers voorkeur geniet.

Wanneer 'n H2-A visum verkry word, is dit geldig vir 364 dae. Buitelandse werkers wat onder H2-A-visum werksaam is, is deur die wet verplig om dieselfde werkersregte as Amerikaanse werkers te ontvang, insluitende werknemersvergoedingversekering, billike salaris, behuising en vervoer.

H-2A Visa Vereistes

Om 'n H2-A visum te verkry, moet 'n werkgewer verseker dat:

Die lande wat in aanmerking kom vir H2-A-visums, word jaarliks ​​deur die Departement van Binnelandse Veiligheid en die Departement van Staatsdepartemente opgedateer.

Baie lande uit Europa, Sentraal-Amerika en Asië is ingesluit. Die opdaterings vir H-2A visa is geldig een jaar vanaf publikasie.

Aansoek om 'n H-2A Visa

Daar is drie stappe nodig om 'n H2-A-visum te verkry. Die eerste is om 'n tydelike arbeid sertifisering te versoek. Nadat die Arbeidsertifisering ontvang is, moet die Verzoeker 'n I-129-vorm sowel as die aansoek vir die visum deur die voornemende werkers indien.

Nadat USCIS vorm I-129 goedkeur, moet H-2A-werknemers buite die VSA direk na 'n konsulaat of ambassade gaan om toelating deur 'n Poort van Inreis (POE) of met Doeane- en Grensbeskerming (CBP) te verkry indien die werker nie 'n visa. Verwys na die onderstaande skakels vir gedetailleerde inligting rakende H2-A-visums.

Gemagtigde tydperk van verblyf

USCIS sal H-2A Visas toeken vir enige tydperk wat met die tydelike arbeid sertifisering toegelaat word tot een jaar. H-2A Visas kan een jaar op 'n tyd verleng word vir addisionele diens, met 'n maksimum van 3 jaar verblyf.

Elke uitbreiding vereis egter 'n nuwe tydelike arbeid sertifisering. Nadat die H-2A-status vir 3 jaar gehou word, moet die vreemdeling vir 3 maande buite die Verenigde State verlaat en buite die Verenigde State bly voordat hy om H-2A-status aansoek doen. Enige vorige tyd wat in enige H- of L-Visas spandeer word, tel ook na die totale H-2A-magtigingstyd.

H-2A afhanklikes

Werkers in H-2A-status kan hul gades en ongetroude kinders onder 21 onder H-4 nie-immigrant-afhanklike visums bring. Familielede in H-4 status is nie beskikbaar vir indiensneming in die Verenigde State nie.

DISCLAIMER : Die privaat webtuistes, en die inligting wat aan sowel op as van hierdie webwerf gekoppel is, is mening en inligting.

Terwyl ek alles gedoen het om akkurate en volledige inligting te koppel, kan ek nie waarborg dat dit korrek is nie. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is. Hierdie inligting is nie regsadvies nie en is slegs vir leiding.