Voorbeeld HIPAA Kennisgewing van Privaatheidspraktyk Verklaring

HIPAA-wet vereis u om 'n verklaring van privaatheidspraktyke aan alle pasiënte te gee

HIPAA is 'n akroniem vir "Health Insurance Portability and Accountability Act." HIPAA is verorden om die privaatheid en vertroulike hantering van mediese inligting vir alle pasiënte in die VSA te verseker. Dit is van toepassing op alle mediese en geestesgesondheidsdiensverskaffers.

HIPAA wette kan ingewikkeld wees, maar moet absoluut nagekom word. HIPAA vereis dat alle persone wat u direk of indirek mediese inligting opdoen (soos deur voorskrif te vul) in kennis gestel word van hul reg op privaatheid en 'n "Kennisgewing van privaatheidspraktyke" ontvang, wat ook soms "Kennisgewing van inligtingspraktyke" genoem word.

Die verklaring moet aan u pasiëntklante vertel wat u met hul inligting doen en dit moet óf deur die pasiënt geteken word óf die pasiënt moet 'n HIPAA-toestemmingsvorm onderteken dat hulle 'n afskrif van u privaatheidspraktyke ontvang het voordat u 'n HIPAA-toestemmingsvorm onderteken.

Hierdie gratis voorbeeld HIPAA privaatheidspraktykverklaring is nie bedoel om as 'n regsdokument of as regsadvies vir u eie mediese, geestesgesondheid of enige ander diensorganisasie of besigheid te dien of te vervang nie.

Die volgende voorbeeld HIPAA privaatheidspraktyke stelling is die stelling vir inligtingpraktyke op nasionale vlak, nie-winsgewende, wat ek gestig en gebruik het. Dit is spesifiek beplan vir niewinsdienste (gratis mediese dienste), maar kan ook aangepas word vir gebruik deur winsgewende besighede.

Ek het die naam van my eie organisasie vervang met "Imaginary Health Services Nonprofit" (ISHN). Maak seker dat jy hierdie fiktiewe naam verwyder en dit vervang met die naam van jou eie besigheid.

U moet hierdie dokument ook hersien om u eie privaatheidsbeleid te beskryf en 'n prokureur te hersien om seker te maak dat dit voldoen aan die wetlike vereistes van u eie besigheid voordat u dit gebruik.

Voorbeeld HIPAA Kennisgewing van Privaatheidspraktyk Verklaring

Kennisgewing van Inligtingspraktyke en Privaatheid Verklaring

Vir Imaginary Health Services Nonprofit

Jou fisiese adres en volledige kontakbesonderhede

Hoe ons inligting oor u versamel: Imaginary Health Services Nonprofit. (IHSN) en sy werknemers en vrywilligers versamel data deur middel van 'n verskeidenheid van middele, insluitend maar nie noodwendig beperk tot briewe, telefoonoproepe, e-posse, stemposse nie, en van die indiening van aansoeke wat deur die wet vereis word of nodig is om aansoeke of ander te verwerk versoeke om hulp deur ons organisasie.

Wat ons nie met u inligting doen nie: Inligting oor u finansiële situasie en mediese toestande en versorging wat u skriftelik aan ons verskaf, per e-pos, per telefoon (insluitende inligting wat op stemposse gelaat word), vervat in of aangeheg by aansoeke, of direk of indirek aan ons gegee word, word streng vertroulik gehou.

Ons gee nie uit, ruil, ruil, huur, verkoop, leen of versprei enige inligting oor aansoekers of kliënte wat aansoek doen of eintlik ons ​​dienste ontvang wat as vertroulik beskou word nie, is beperk deur die wet, of is spesifiek beperk deur 'n pasiënt / kliënt in 'n getekende HIPAA toestemmingsvorm.

Hoe ons u inligting gebruik: inligting word slegs gebruik soos dit redelikerwys nodig is om u aansoek te verwerk of u gesondheids- of beradingsdienste te verskaf wat kommunikasie tussen IHSN en gesondheidsorgverskaffers, mediese produk of diensverskaffers, apteke, versekeringsmaatskappye, en ander verskaffers wat nodig is om: u mediese inligting te verifieer, is akkuraat; bepaal die tipe mediese voorrade of enige gesondheidsorgdienste wat u nodig het, insluitende, maar nie beperk nie tot; of om enige soort mediese voorrade, toestelle, medikasie, versekering,

As u aansoek doen of poog om aansoek te doen om bystand deur ons te ontvang en inligting te verskaf met die bedoeling of doel van bedrog of wat lei tot 'n werklike misdaad van bedrog, vir enige rede, insluitende opsetlike of onwillige dade van nalatigheid, ongeag of dit bedoel is, of op enige wyse dui aan of aandui poging tot bedrog, kan u nie-mediese inligting aan regsowerhede verskaf word, insluitend polisie, ondersoekers, howe en / of prokureurs of ander regspersoneel, asook enige ander inligting soos deur die wet toegelaat.

Inligting wat ons nie versamel nie: Ons gebruik nie koekies op ons webwerf om datum van ons besoekers te versamel nie. Ons versamel nie inligting oor besoekers nie, behalwe vir een treffer op die hoof indeks bladsy (www.yourwebpage.org) wat eenvoudig die aantal besoekers en geen ander data opspoor nie.

Ons gebruik sommige geaffilieerde programme wat die datum van die verkeer kan opneem, of nie. Om te voorkom dat potensiële data-opname wat jy op 'n diabeteswebwerf besoek het, eenvoudig nie op enige van ons eksterne geaffilieerde skakels kliek nie.

Beperkte Reg om Nie-Identifiserende Persoonlike Inligting te gebruik vanaf Biografieë, Briewe, Notas en Ander Bronne: Enige foto's, stories, briewe, biografieë, korrespondensie of dank aantekeninge wat aan ons gestuur word, word die eksklusiewe eiendom van IHSN. Ons behou die reg voor om nie-identifiserende inligting oor ons kliënte (diegene wat dienste of goedere van of deur ons ontvang) te gebruik vir fondsinsameling en promosie doeleindes wat direk verband hou met ons missie.

Kliënte sal nie vergoed word vir die gebruik van hierdie inligting nie en geen identifiserende inligting (foto's, adresse, telefoonnommers, kontakinligting, familiename of unieke identifiseerbare name) sal gebruik word sonder die voorafgaande toestemming van die kliënt.

U mag spesifiek versoek dat GEEN inligting hoegenaamd gebruik word vir promosie doeleindes nie, maar u moet enige versoeke om beperkinge skriftelik identifiseer. Ons respekteer u reg op privaatheid en verseker u dat geen identifiserende inligting of foto's wat u aan ons gestuur word ooit in die openbaar gebruik sal word sonder u direkte of onregstreekse toestemming nie.