Die sleutel tot ondervinding sukses vir kollege studente

Daar is baie kritiese elemente vir 'n suksesvolle werksonderhoud , van deeglike voorbereiding deur effektiewe aanbieding en ywerige opvolg. Miskien is die belangrikste faktor van almal om konkrete bewyse aan werkgewers te verskaf dat jy oor die nodige vaardighede beskik om daarin te slaag.

Hoe om jou vaardighede aan werkgewers voor te stel

Die beste manier om dit te doen is om stories te vertel, anekdotes te gee en voorbeelde te gee van hoe jy daardie sleutelvaardighede of kwaliteite gebruik het om sukses in vorige rolle te behaal.

Stel 'n duidelike sin van rigting vas

Niks sal die onderhouders van studente of nuwe kollegegrade vinniger skrik as 'n kandidaat wat versuim om 'n stewige basis vir hul belangstelling in die werk te verwoord nie. Werwers is bewus daarvan dat nuwe kollegegrade dikwels werk verander dikwels voordat werkgewers 'n opbrengs kry op hul belegging van werwing, oriëntering en opleiding.

Wees gereed om spesifieke aspekte van die rol en organisasie wat u oproep, aan te dui en relevante relevante voorbeelde van u akademiese, aktiwiteite en werksgeskiedenis wat u bewering ondersteun, te verwys. Byvoorbeeld, as 'n werk jou interesseer weens die klem op gebeurtenisbeplanning, noem hoeveel jy orkes geleenthede vir kampusorganisasies geniet het.

Praat met alumni wat in jou teikensektor werk oor die besonderhede van hul werk en aspekte wat aantreklik is. Hierdie navorsing sal jou in staat stel om dinge te sê soos: "Ek het met verskeie alumni in verkope gepraat en hulle het almal die mededingende opwinding van sluitingstake genoem." of "Ek het geniet om as 'n atleet te kompeteer en is vir sukses as student bestuur."

Maak seker dat jy 'n vraag kan beantwoord soos " Waar sien jy jouself 3 - 5 jaar van nou af ?" U antwoord moet 'n verbintenis tot die aanvanklike werk weerspieël waarvoor u onderhoude voer en 'n belangstelling in vooruitgang waar toepaslik.

Ontmoet met 'n berader om loopbaandoelwitte te verken as jy onseker is oor u rigting.

Assesseer die werksvereistes

Ontleed die primêre vereistes vir jou teikentaak. Watter vaardighede en eienskappe is krities vir sukses? Watter van hierdie besit jy? Probeer om te dink aan sewe sterk punte wat jy na die tafel bring wat jou in staat sal stel om in die werk te presteer.

Vra jouself af wanneer en waar jy daardie bates gebruik het . Vir elke bate moet jy die situasie beskryf, die aksie wat jy geneem het wat die krag toon en die resultate van jou betrokkenheid. Wanneer moontlik, sluit in hoe ander voordeel getrek het uit jou betrokkenheid.

Wat om te bespreek tydens die onderhoud

Bydraes op kampus

Kollege studente kan verwys na bydraes tot klubs of organisasies op kampus . Veral dwingende stories sal verband hou met hoe jy projekte geïnisieer het, stagnante studentegroepe herleef het of uitdagings oorreed om konflikte op te los of ander te mobiliseer.

Wanneer het u gelei en hoe kan ons die impak van u leierskap sien? Die atletiese arena kan nog 'n belangrike verwysingspunt vir studente wees. Dink na oor hoe jy geïnspireerde spanmaats geïnspireer het, binne-squad squabbles ontbloot het, dissipline gedemonstreer het in kondisionering, of die teëspoed wat by beserings betrokke was, oorwin het.

Akademiese Projekte

Akademiese projekte is nog 'n gebied vir onderhoudvoeding.

Wat was die mees uitdagende papier of projek wat jy aangepak het? Watter struikelblokke het jy in jou proses oorkom om sukses te behaal?

Groepprojekte bied 'n geleentheid om leierskapsvaardighede en die vermoë om groepe te bestuur, aan te haal. Deur voorbeelde van suksesvolle akademiese projekte te noem, sal u in staat wees om aanbiedings-, navorsings- en skryfvaardighede sowel as fasiliteite met aanbiedingstegnologie te dokumenteer.

Verwysing van toepaslike senior tesisse en onafhanklike studieprojekte is 'n effektiewe manier om te bewys dat jy verwante belange en bereidwilligheid het om uitdagings aan te pak.

Stages en Vrijwilligerswerk

Verdere bewyse van sleutelbates kan gevind word in stories wat jy vertel van jou vrywilligers-, werk- en internskapsaktiwiteite . Dink aan mini suksesse waar u bydraes meer waarde het of deur toesighouers erken is.

Onthou om met onderhoudvoerders te praat, spesifiek wat jy gedoen het om daardie suksesse te bewerkstellig.

Werk kandidate kan net so ver gaan om hul saak te maak deur algemene stellings oor hul vaardighede tydens die onderhoud te verwoord. Maak seker dat jy die ekstra myl gaan en oortuigende bewys lewer deur spesifieke voorbeelde te gee van hoe jy jou vaardighede aangewend het.

Doeltreffende Opvolg

Wat jy doen na jou onderhoud kan soveel impak hê as wat jy tydens jou vergadering sê. Maak seker jy kry die kontakinligting van elke persoon met wie jy ontmoet. Stuur so gou as moontlik na u onderhoud 'n boodskap wat u belangstelling bevestig en kortliks opgesom waarom die werk uitstekend pas en bedank vir u ontmoeting.

As jy regtig gemotiveerd is om die werk te land, integreer 'n ander stelling aan elke onderhoudvoerder op grond van iets wat hulle gedeel het. U kan noem dat hulle u belangstelling verhoog het deur iets wat hulle oor die organisasie of die werk gesê het, of u kan u bate noem wat u in staat stel om 'n bydrae te lewer ooreenkomstig hul prioriteite vir die werk.

Oefening, Oefening, Oefening

Om in die onderhoud te loop, behoort nie die eerste keer te wees wat jy bespreek hoe jou agtergrond, aspirasies en vaardighede jou toerus om by die teikentaak te presteer nie. Ontmoet met 'n berader van die loopbaan kantoor vir 'n bespotse onderhoud . Oefen tipiese onderhoudvrae op jou eie. Die uitvoer van inligtingsonderhoude met universiteits alumni, vriende van die familie of plaaslike professionele persone kan jou help om gemaklik te voel oor jou agtergrond en doelwitte.