Internasionale Verhoudinge Major

Wat om te doen met jou graad

Die internasionale verhoudings hoofvak behels die studie van die globale gemeenskap. Hierdie studieveld kyk na wêreldgemeenskappe en die interaksies tussen hulle. Baie kolleges en universiteite bied studente 'n interdissiplinêre benadering wat insluit die bestudering van geskiedenis, politiek, ekonomie, wêreldtale en geografie. U kan baccalaureus-, meesters- of doktorsgraad (Ph.D.) grade in internasionale verhoudinge verdien.

Magister en Ph.D. programme is gewoonlik meer gespesialiseerde as baccalaureusgraadse.

Soos ander liberale kunsgrade , sal 'n graad in hierdie dissipline jou nie inskakel in 'n besondere beroep nie. Dit sal u in plaas daarvan voorsien van 'n breë kennisbasis wat u kan gebruik om uit te vind in verskeie loopbane.

Voorbeeld van kursusse in baccalaureus-, magister- en doktorale programme

Die interdissiplinêre benadering wat baie kolleges en universiteite guns het, beteken die kurrikulum vir internasionale verhoudinge. Hoofvakke bied 'n verskeidenheid kursusse aan. Hier is 'n paar van die klasse wat jy kan verwag om op die drie verskillende grade te neem:

Baccalaureus-vlak Gedoseer

Meestersgraadkursusse

Doktorsgraadkursusse

Waar werk internasionale verhoudings hoofde?

Benewens in-diepte kennis van wêreldsake, ekonomie, kultuur, geskiedenis en taal, sal jy tydens jou studies verskeie waardevolle sagte vaardighede ontwikkel . Dit sluit in luister , praat , kritiese denke , probleemoplossing en skryfvaardighede . Hierdie sterk fondament sal u kwalifiseer om beide in die korporatiewe en nie-winsgewende sektore te werk. Internasionale verhoudings hoofvakke gaan oor loopbane in die regering, reg, politiek, besigheid, onderwys, media en internasionale sake.

Moontlike Jobtitles

Hier is verskeie werk titels waarvoor u na afloop van die gradeplegtigheid mag kwalifiseer:

Hoe hoërskoolstudente kan voorberei vir hierdie majoor

As jy 'n hoërskoolstudent wil wees wat 'n internasionale verhoudings in die kollege wil wees, moet jy seker wees om klasse in die Amerikaanse geskiedenis, wêreldgeskiedenis, regering en politiek en geografie te neem. U moet ook ten minste een wêreldtaal bestudeer.

Wat anders jy moet weet

Indiensnemingsinligting

Verken meer loopbane per veld of nywerheid