Marine Corps aangeskrewe posbeskrywings

MOS 8411 - Recruiter

Tipe MOS : EMOS

Rangreeks : MGySgt tot Cpl

Werksbeskrywing: Die werwer moet deeglik vertroud wees met die aanwendingsproses van aansoekerprospekteer om voorbereiding vir werwingsopleiding te maak. Werwers werk in 'n omgewing buite die normale Marine Corps post-, stasie- en FMF omgewings. Tipiese funksies van die werwer sluit in voorlopige sifting en administratiewe verwerking, skedulering van fisiese ondersoeke, voltooiing van inskrywingsdokumente, en die handhawing van akkurate rekords.

Werwers voorsien ook die gemeenskap met Marine Corps publisiteitsmateriaal en help in burgerlike gebeure. Hulle is gestasioneer by werwingsdepots, werwingsstasies, Militêre Enlistment Processing Stations (MEPS), en werwingstasies dwarsdeur. die Verenigde State en sommige oorsese plekke.

Werksvereistes:

(1) Moet voldoen aan die voorvereistes voorgeskryf in MCO 1326.6.

(2) Voltooi die Rekruteursskool by die sersant van die sersant.

(3) Sodra dit vernietig word, mag hierdie MOS nie weer toegewys word sonder vooraf goedkeuring van die CMC (MM) nie.

pligte:

(1) MGySgt tot Cpl:

(a) Onderhou verslae wat benodig word vir sistematiese werwing.

(b) Beperk die bevolking vir voornemende aansoekers.

(c) Skep skakeling met opvoedkundige owerhede en ander burgerlike agentskappe.

(d) Verduidelik die Mariene Korps aan voornemende aansoekers om geleenthede, regulasies, inskrywingsprogramme en werksopdragte in te sluit.

(e) Skerm elke aansoeker om vas te stel of dit geskik is vir fisiese gebreke, morele karakter, kriminele betrokkenheid, ouderdom, dwelmmisbruik, bevredigende vorige diens, burgerskap, onderwys en afhanklikheid per MCO PII00.72, Militêre Verkrygingshandleiding, Deel 2, Aangewese Verkryging .

(f) Skedules werk aansoekers om die Arbeidsterapeut se beroepsmatige battery toets by die MEPS te neem.

(g) Reëlings vir fisiese ondersoeke van geestelik gekwalifiseerde aansoekers by die MEPS.

(h) Koördineer met MEPS personeel om aansoekers te help om Aansoek om Aansoek te voltooi (DO Form 1966).

(i) Berei alle ander vereiste inskrywingsdokumente voor.

(j) Reël vir publikasie en uitsaai van werwingsprogramme en verskaf publisiteitsmateriaal oor die Mariene Korps.

(k) Verduidelik aan gekwalifiseerde aansoekers die toepaslike items om te neem om opleiding te werf.

(1) Instrueer aansoekers om hul inskrywingsproses op die volgende gebiede te finaliseer: neem die Eed of Enlistment en teken die Rekord van Nooddata (DO Form 93) en die Enlistment Contract .

Verwante Departement van Arbeidskodes:

(I) Personeel Recruiter 166.267-010.

(2) Recruiter 166.267-026.

Verwante Marine Corps Jobs:

Loopbaan Recruiter, 8412.

Bogenoemde inligting afgelei van MCBUL ​​1200, dele 2 en 3