AFSC 2P0X1 - Precision Measurement Equipment Laboratory

Lugmag aangewys Job Description & Qualification Factors

Spesiale Opsomming .

Voer en bestuur die herstel, kalibrasie en modifikasie van toets-, meet- en diagnostiese toerusting (TMDE), insluitende laboratorium- (PMEL) -metodes en outomatiese toets toerusting. Onder toesig van die proses en die gebruik van TMDE om spanning, stroom, krag, impedansie, frekwensie, mikrogolf, temperatuur, fisiese-dimensionele en optiese metings uit te voer.

Verwante DoD Beroepsubgroep: 198.

Pligte en verantwoordelikhede:

Inspekteer, belyn, probleemoplossings, en herstelwerk PMEL-standaarde, algemene en wapenstelsel eienaardige TMDE. Inspekteer TMDE vir voorkomende instandhouding, netheid en veiligheidsvereistes. Voer toerustingonderhoud uit deur gebruik teorieë van operasie, blokdiagramme, skedule, logika bome en sagteware diagnose. Isoleer wanfunksies op komponentvlak. Kalibreer en sertifiseer TMDE aan tegniese data spesifikasies wat die traceerbaarheid van lugmagverwysingsstandaarde verseker. Rekords en verslae instandhoudingsdata; berei tegniese bestellingsverbeteringsverslae voor, spesiale opleidingsversoeke, opleidingskwaliteitsverslae en wysigingsvoorstelle. Spore toerusting waarborge. Voorsien opleiding en bestuur tegniese bestellingsverdelings. Hanteer, etikette, en beskik oor gevaarlike materiale en afval volgens omgewingsstandaarde.

Beplan, organiseer en koördineer missie-ondersteuningsvereistes.

Versamel en ontleed instandhoudingsdata en voer tendensanalise uit. Identifiseer missie noodsaaklike TMDE en die impak daarvan op werkslading. Koördineer laterale ondersteuning, bevel sertifisering, of kontrak dienste. Evalueer prosedures vir stoor, voorraad en inspeksie van eiendom. Bied opleiding en hulp aan TMDE gebruikers.

Onderhou PMEL outomatiese bestuurstelsels (PAMS).

Ontwikkel en evalueer werkladingsplanne, begroting en ondersteuningsooreenkomste. Bestuur PMEL kwaliteit program (QP). Versend verslae aan hoër hoofkwartier, hou 'n veilige werksomgewing, en verseker laboratoriumsertifisering.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Kennis is verpligtend van: elektriese, meganiese, fisika, optika en termiese beginsels; wiskunde en getallestelsels; bedryfsbeginsels, gebruik, versorging en herstel van TMDE- en laboratoriumstandaarde; analise en interpretasie van tegniese data, insluitend blok-, skematiese, bedrading- en logiese diagramme; probleemoplossingstegnieke; metrologie program, kalibrasie traceerbaarheid, metrologie tegnieke, laboratorium praktyke, sagteware, en rekenaar bedrywighede beginsels; gebruik van handgereedskap; prosedures vir opleiding, verskaffing, instandhouding data-insameling, QP, bevel sertifisering, toerusting skedulering, produksie en materiële beheer; fasiliteit vereistes; en ondersteuning van toerustingbestuur.

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is die voltooiing van hoërskool of eweknie vir Algemene Onderwysontwikkeling verplig. Kursusse in elektronika, fisika, trigonometrie, algebra en tegniese of professionele opleiding in elektronika en instrumentasie is wenslik.Opleiding . Vir die toekenning van AFSC 2P031 is die voltooiing van 'n basiese PMEL kursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

2P051. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2P031. Ook ondervinding in funksies soos probleemoplossing, herstel, wysiging, aanpassing, kalibrasie en of sertifisering van TMDE.

2P071. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2P051. Ook ervaring in laboratorium toesig en beplanning; Gevorderde probleemoplossing, herstel, verander en sertifisering van komplekse TMDE.

2P091. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2P071. Ook ervaring in die opstel van opleidingsprogramme en -vereistes; beplanning voorsiening, fasiliteit en begroting vereistes; die bestuur van die QP; die oprigting van ondersteuningsooreenkomste; en vergoedingsprosedures.Ander . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde , verpligtend.

Sterkte Req : J

Fisiese profiel 333232

Burgerskap : Ja

Vereiste Apparaat telling : E-67 (Gewysig na E-70, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: E3AQR2P031 481

Lengte (Dae): 48

Plek : K

Kursus #: E3ABR2P031 011

Lengte (Dae): 89

Plek : K

Moontlike Opdrag Inligting