Die Projekbestuursrolle wat jy nodig het op jou span

Hoe elke lid dra by

Die soort projekte wat professionele projekbestuurders hardloop, is gewoonlik grootskaalse en ingewikkelde. Hulle benodig die insette van 'n aantal mense, insluitend u as projekbestuurder.

Nie almal is bewus van elke rol en presies wat hulle doen nie, so ons sal dit vir u hier beskryf.

Projek Borg

Dikwels in 'n groot organisasie sal 'n hoëvlak persoon, moontlik 'n senior bestuurder of direkteur, as die projek borg wees.

Hierdie rol kan dikwels wees soos die werksverhouding wat 'n voorsitter van 'n maatskappy met 'n hoof uitvoerende beampte sal volg : van kritieke vriend / morele ondersteuning / sleutelkommunikator na 'n verskeidenheid gehore (die toepaslike rol afhang van die konteks). Maar die rol is effens meer kompleks as dit.

Die projek borg is jou advokaat op die hoogste vlak en werk nouer as enige ander persoon in die senior bestuurspan. Hulle bied u vordering aan die senior bestuur en is verantwoordelik vir u sukses of andersins van die projek.

Hulle het 'n wyer siening van wat aangaan oor die organisasie as geheel en kan sien waar die projek in die groter prentjie pas. Hulle sal die projek kan bestuur om sy doelwitte te bereik soos uiteengesit deur die senior bestuur en binne die konteks van die organisasie se reisverkeer. Hulle kan reëlings tref vir addisionele bronne wat beskikbaar gestel word en oop deure wat as projekbestuurder vir u gesluit kan word weens u relatiewe gebrek aan senioriteit.

In wese bestaan ​​die projek borg om eienaarskap van die sakegeleentheid te neem of nodig te hê en dit uit te voer om te verseker dat die kwessies hanteer word en die voordele gerealiseer word terwyl sake buite die beheer van die projekbestuurder opgelos kan word.

Projekbestuurder (Dis jy)

U is die middelpunt van hierdie projek.

Jy moet weet wat die doelwitte is, waar dit in die groter prentjie pas, terwyl jy terselfdertyd 'n handvat op baie van die detail in elke stadium het.

U is die beplanner (insluitende die handhawing van die Gantt-kaart ), die organiseerder en implementeerder en die een wat die projekbestuursvaardighede moet hê om alles te verseker, insluitende sukses, word akkuraat gemeet en gerapporteer.

Jy moet 'n objektiewe regter wees van baie van wat aangaan, terwyl dit terselfdertyd op die subjektiewe hart van alles gebeur.

Projek Kliënt / Kliënt

Dit is die persoon wat verantwoordelik is vir die betaling van die werk. Dikwels is dit die span wat verantwoordelik is vir die probleem of geleentheid wat die projek ingestel is om na te kyk. Hulle is die mense met die meeste om voordeel te trek uit die projek, dus is dit hul begroting wat in gevaar is.

Verskaffers

Wanneer u projek nis vaardighede benodig, word dit dikwels buite u organisasie se interne personeel gevind. Materiaal wat vir 'n projek benodig word, kom ook dikwels van buite jou organisasie af - of papiervoorraad, asfalt- of lugfoto-drones.

Hierdie addisionele vaardighede of materiaal sal dikwels noodsaaklik wees vir die sukses van 'n projek. As u nie die korrekte professionele of die stene te laat kom nie (of vroegtydig) kan u die sukses van u projek nadelig beïnvloed.

Die Projekraad

Die groepe hierbo vorm gewoonlik die Projekraad. Die direksie het gewoonlik sleutel mense wat gesien kan word om die verskillende belange in die projek te verteenwoordig. Dit word dikwels gesien in groepe wat bestaan ​​uit:

Die direksie word gewoonlik deur die projek borg aangebied en is die forum waar die projek na 'n gevolgtrekking gery word. Die projekbestuurder is deel van hierdie groep en gebruik dit om met hierdie belangrike belanghebbendes te kommunikeer, terug te rapporteer en leiding te gee oor hoe die projek moet ontwikkel.

Projekkoördineerder

Groot projekte kan ook baat vind by 'n projekkoördineerder om met die administrasie te help. Dit verseker die alledaagse, maar noodsaaklike take word gedoen. Dit kan minute van vergaderings dek (daar is 'n paar wenke vir die skryf van minute hier, fakturering of die skryfbehoeftesbevel.

Projekbestuurders kan soms in die versoeking kom om hierdie take self te doen, maar hierdie take is eenvoudig, maar elkeen kan betyds op die drumpel wees. Jy moet die projek bestuur, nie die admin bestuurder bestuur nie - dit is 'n belangrike vaardigheidsstel, maar projekbestuurders moet weet wanneer om te delegeer.