Lie Detector Toetse vir Indiensneming

Die Wet op die Beskerming van Werknemers Poligraphes (EPPA) vanaf 1988 is 'n federale wet wat die meeste privaat werkgewers verbied om leuenverklikkertoetse aan werknemers te gee, of dit nou gebruik word vir die indiensneming of in die loop van werk. Werkgewers kan oor die algemeen nie eens vra dat 'n werknemer 'n leuenverklikker toets neem nie, laat staan ​​dit nodig.

Die wet is egter nie van toepassing op mense wat in federale, staats- en plaaslike regeringsagentskappe werk nie.

Daar is ook ander uitsonderings.

Lees hieronder vir meer inligting oor EPPA, insluitend uitsonderings op die wet, en wat u regte as werknemer is as u gevra word om 'n leuenverklikker toets af te lê.

Wanneer werkgewers 'n leuenverklikker toets mag benodig

Werkgewers mag oor die algemeen nie 'n werkversoeker of werknemer vereis of versoek om 'n leuenverklikker toets te neem of ontslag, dissipline of diskriminasie teen 'n werknemer of werk aansoeker te weier om 'n leuenverklikker toets te neem nie. Werkgewers is ook wettiglik nie in staat om resultate van 'n leuenverklikker toets te versoek nie. Dit geld vir die meeste private werkgewers.

Daar is egter uitsonderings op EPPA. Byvoorbeeld, sekuriteitsfirmas (soos alarmmaatskappye) en farmaseutiese vervaardigers, verspreiders en resepte, val nie onder hierdie wet nie. Hulle word toegelaat om leuenverklikker toetse op werknemers te gebruik, hoewel daar beperkings bestaan ​​oor hoe hulle die toetse kan gebruik.

Soos hierbo genoem, moet federale, staats- en plaaslike regeringsagentskappe ook nie die reëls van EPPA volg nie. Maar weer word hulle in die gesig gestaar as hulle lektedetektor toetse aan werknemers gee.

Een ander uitsondering is dat werkgewers van sekere private firmas poligrafietoetse aan sekere werknemers kan gee as hulle redelikerwys vermoed word van betrokkenheid by 'n werkplekvoorval, soos 'n diefstal of verduistering, solank dit gelei het tot spesifieke ekonomiese verlies of besering aan die werkgewer .

Hierdie gebruik van 'n poligrafietoets is egter ook onder sekere beperkings. Byvoorbeeld, die werkgewer moet die werknemer skriftelik verduidelik wat die aktiwiteit ondersoek.

Regte van die Werknemer

EPPA verklaar dat werknemers by die meeste maatskappye regtens geregtig is op werkverskaffing sonder die verwagting dat hulle 'n leuenverklikker toets moet aflê. Vir die maatskappye wat toegelaat word om toetse te doen, is daar streng voor, tydens en na die toets. Byvoorbeeld, werknemers moet vroegtydig vertel word van die toets, en sekere inligting moet aangeteken word. Die eksaminator moet ook gelisensieer word indien dit vereis word deur die staat waarin die toets plaasvind.

As die werknemer in 'n staat of plaaslike omgewing woon wat selfs strengere reëls met betrekking tot leuenverklikkers het, moet sy of haar werknemer die strenger reëls nakom.

Werknemers kan ook uitvind of 'n werkgewer of potensiële werkgewer enige deel van die wet oortree. Hulle kan siviele aksie teen die werkgewer in federale of staatshof bring. Hulle moet egter dit binne drie jaar na die oortreding doen.

Legally Required Notice

Voordat die leuenverklikker toets begin, is die werknemer wettig geregtig op basiese inligting oor die rede vir die toets.

As dit weens 'n vermeende oortreding is, moet die werknemer vertel word van die voorval wat ondersoek word. Dit sluit in wat gebeur het, as daar enige verlies of besering in die situasie was, wat geneem of ontbreek is, waarom die werknemer vermoedelik betrokke was, ens.

Daar word ook van die werkgewer verwag om die werknemer skriftelik te beskryf hoe die toets gaan en 'n eksplisiete lys van die werknemers se regte. Hy of sy moet ook genoeg tyd verskaf vir die werknemer om onafhanklike raad voor die toets te soek.

Waar om meer inligting te kry

As jy meer inligting wil hê oor leuenverklikker toetse vir indiensneming, kan jy meer lees oor EPPA op die Amerikaanse Departement van Arbeid se webwerf. U kan hierdie feiteblad ook op EPPA raadpleeg.

As jy spesifieke inligting wil hê oor leuenverklikkerregulasies in jou staat, kyk na jou plaaslike afdeling vir loon en uurafdeling (WHD).

Ander tipes Voor-indiensnemingstoetse

Die meeste ander voor-indiensnemingstoetse word nie beperk soos die leuenverklikker toetse is nie. Hierdie toetse wissel van fisiese vermoë toetse na dwelmtoetse na persoonlikheidstoetse. Die meeste hiervan is wettig en nie swaar beperk nie. Hulle is slegs onwettig indien die maatskappy die toets gebruik om teen aansoekers te diskrimineer op grond van ouderdom, ras, kleur, geslag, nasionale oorsprong, godsdiens of gestremdheid.

Lees hier vir meer inligting oor voor-indiensneming toetse anders as leuenverklikkers.

Voorgestelde leeswerk: Voor-indiensnemingstoetsing en keuring Wet op Diensdiskriminasie