Lugmag aangewese werksbeskrywings

3E9X1 - Noodbestuur

Spesiale Opsomming

Berei, hou en moniteer siviele ingenieur (CE) operasionele planne en ondersteunende dokumente vir mobiliteit, reaksie en herstelwerk. Berei voor, doen resensies en lewer insette tot installasie-gebeurlikheidsplanne. Monitors hoofbasis ingenieur noodmag (Prime BEEF), lugbasis operability, gevaarlike materiaal noodreaksie, en ramp voorbereidheid programme, en voer en skedules geassosieerde opleiding.

Bestuur aangewese toerusting en voorrade, voer of skedules toerusting instandhouding, en voorraad bates. Onderhou en inspekteer kern-, biologiese, chemiese (NBC) en konvensionele beskermende klere en toerusting. Voer NBC en konvensionele opsporing, waarskuwing en verslagdoening aktiwiteite. Onderhou en inspekteer toerusting, voer opleiding en berei vir vredestydse reaksie op die gebruik van wapens van massavernietiging (WMD) voor. Verwante DoD Beroepsubgroep: 494.

Pligte en verantwoordelikhede

Berei oorlogstyd- en gebeurlikheidsreaksieplanne voor. Doen navorsing en help met die ontwikkeling van rampplanplanke, insluitende maatreëls om ongevalle en skade te voorkom deur natuurrampe, groot ongelukke, oorlogstyd operasies en militêre operasies anders as oorlog. Koördineer aksies om vinnige reaksie tydens rampoperasies te verseker, insluitende onmiddellike mobilisering van alle hulpbronne en deelname van alle agentskappe en organisasies.

Koördineer aksies om voortbestaan ​​of herstel van vitale funksies en bedrywighede toe te laat. Berei rampadministrasiebylaes, bylaes, aanvullings en ander ondersteunende dokumente voor om bedryfsplanne te ondersteun. Berei kontrolelyste en bedryfsinstruksies voor vir gereedheidsaktiwiteite.

Ontwikkel en hou planne vir gebeurlikheid, mobiliteit en herstel.

Uittreksels taak uit die tyd-fase krag implementering lys. Stig, koördineer, voer en monitor die Prime BEEF-operasie. Ken Prime Beef personeel. Ontleed opleiding en tekorte vir oorlogstydtaak. Identifiseer, begrotings, rekwisisies en rekeninge vir toerusting en voorrade wat deur gereedheid en gebeurlikheidspanne gebruik word. Invoer, handhaaf en hersien data vir status van hulpbronne en opleidingstelsel (SORTS). Stig, koördinate, en hou jaarlikse Prime Beef-opleidingsplan. Help met die toekenning, opleiding en implementering van Prime BEEF-personeel; en in die verkryging, instandhouding, berging en implementering van toerusting.

Voer ramp voorbereidheid en gevaarlike materiaal noodreaksie opleiding. Bestuur, skedules en voer opleiding oor gereedheidsaktiwiteite en oorlewingsmaatreëls vir rampe en gebeurlikhede. Bied inligtingsessies, en ontwikkel installasie ramp voorbereidheid opleiding en opvoedkundige materiaal.

Hulp in noodbeplanning en reaksie om te voldoen aan Uitvoerende Orde 12856 en die Wet op Noodbeplanning en Gemeenskapsreg om te weet van 1986.

Monitors CE gereedheid en installasie ramp voorbereidings aktiwiteite. Inspekteer toerusting. Verseker dat rampspoedspanne gevestig en beman word.

Tree op as oefenings evaluasie spanlid vir CE gereedheid en verseker dat oefeninge volgens riglyne uitgevoer word. Verseker gemagtigde en benodigde NBC beskermende toerusting en klere, opsporingstoestelle en moniteringsinstrumente is beskikbaar, gekalibreer en in bedryfstoestande. Monitors aksies om die lewe te bewaar, skade te verminder en herstelwerk te herstel as gevolg van natuurrampe, ongelukke, oorlogstyd aanvalle en militêre operasies anders as oorlog. Koördineer rampaktiwiteitsaktiwiteite en -planne met alle basis-eenhede en nabygeleë militêre en burgerlike organisasies. Opdragte militêre en burgerlike personeel in samewerking met gemeenskapsverhoudingsprogramme. Monitors lugbasisbedryfsaktiwiteite. Rekwisisies benodigdhede en toerusting vir gereedheid en die rampspoedondersteuningspan (DPST).

Behou bewaarlêers vir rekeninge soos toevoer en toerusting; intrabase radio; toets-, metings- en diagnostiese toerusting.

Hanteer eenheid en personeelagentskap ramp voorbereidingsprogram. Voorsien eenheids- en personeelagentskapsassistensie om te verseker dat rampspoedigheidsbeplanning en opleiding bereik is en dat rampbestuursriglyne gevolg word. Voer rampgereedheidsanalise uit.

Vestig en moniteer vereistes en prosedures vir kontaminasiebeheer. Ontdek, identifiseer, meet en rapporteer besoedeling. Help bio-omgewing ingenieur om gevare vir personeel te interpreteer. Koördineer en monitor blootstellingsbeheerprosedures. Plots besmettingsvlakke en koördinate met mediese personeel om besmette gebiede te identifiseer en veiligheidsprosedures te vestig. Verseker dat onveilige gebiede volgens riglyne gemerk is. Dokumente bevindings en verslae aan behoorlike gesag.

Voer CE gereedheid en installasie ramp gereedheid funksies. Dien in mobiele of eenheid bevel pos, oorlewing herstel sentrum, of NBC beheer sentrum. Monitors beskerm beskerming en oorleefbaarheid en adviseer die gereedheidsbeampte of NCO van ontplooiings- en indiensnemingsvermoëns. Vestig 'n geïntegreerde konvensionele en NBC-opsporing-, waarskuwings- en verslagdoeningstelsel. Adviseer die bevelvoerder oor reaksie op vredestyd aanvalle met WMD. Help om voor te berei vir vredestydse WMD- en oorlogstyd-konvensionele en NBC-verdediging, insluitende die aanwending van NBC-spanne vir skuiling, kollektiewe beskerming, kontaminasiebeheer, verkenning, plot en verslagdoening. Koördineer beskermende skuiling en kollektiewe beskermingsvereistes. Toesig spanne wat betrokke is by moniterings- en kontaminasiebeheerbedrywighede. Resensies bevindinge van personeel operasionele opsporing toerusting, en data opstel om gevaar gebiede aan te dui. Verseker dat gespesialiseerde spanne voldoen aan kontaminasiebeheer en veiligheidsprosedures. Bestuur aktiwiteite in die NBC-beheersentrum. Bedryf mobiele opdrag post en ramp gereedheid kommunikasie net. Help om verslae te ontleed en gebiede van besoedeling te beplan. Adviseer die bevelvoerder oor missie-impak en herstelaktiwiteite na aanleiding van 'n aanval. Bepaal besmettingsvlakke en hoeveelheid oor 'n gegewe gebied en beveel in samewerking met mediese personeel tydsperke aan wat personeel in die omgewing mag bly. Verseker dat noodgeriewe vir personeelkontaminasiebeheerareas ingestel word. Adviseer die gereedheidsbeampte oor algehele situasie tydens rampe of gebeurlikheidsaktiwiteite . Handhaaf riglyne. Onderhou operasie gebeurtenis log. Verskaf insette aan verslae.

Verseker dat veiligheidsprosedures gevolg word. Verseker blootstelling en kontaminasiebeheerprosedures word gevestig, gekoördineer en versprei. Verseker dat veiligheidsmaatreëls deur toegewysde personeel geneem word.

Spesialis Kwalifikasies

Kennis . Kennis is verpligtend vir die eienskappe en gevolge van vredestyd WMD en oorlogstyd konvensionele en NBC-wapens; opsporing en identifikasie van NBC besoedeling; bedreiging analise; passiewe verdedigingsmaatreëls; beginsels van kontaminasiebeheer; verwante tegniese inligting, beleid, prosedures, tegnieke en toerusting; en CE gereedheid en gebeurlikheidsbeplanning, opleiding, bedrywighede, toerustingvoorsieningsprosedures, riglyne en beleide.

Onderwys. Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in algebra, biologie, fisika, chemie, tikwerk, rekenaarbedrywighede en spraak wenslik.

Opleiding . Die volgende opleiding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui word:

3E931. Voltooiing van die basiese gereedheidskursus.

3E971. Voltooiing van die gevorderde gereedheidskursus.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is: ( Nota : Sien Verduideliking van Spesiale Kode vir Lugmag ).

3E951. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3E931. Ervaar ook om funksies te verrig, soos om rampvoorbereidingsplanne te help voorberei.

3E971. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3E951. Voer ook ondervind om funksies te verrig of toesig te hou, soos die voorbereiding van planne en die uitvoer van gereedheidsaktiwiteite.

3E991. Kwalifikasie in en besit van AFSC 3E971. Ervaar ook die bestuur van funksies soos gereedheidsprogramme, of evaluering, beplanning en organisering van gereedheidsaktiwiteite.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toegang tot hierdie spesialiteit:

Normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde .

Vir toegang toekenning en behoud van hierdie AFSCs, vermoë om duidelik te praat.

Vir toegang, toekenning en behoud van AFSCs 3E911 / 31/51, kwalifikasie om staatsvoertuie te bedryf volgens AFI 24-301 , Voertuigbedrywighede .

Vir toegang, toekenning en behoud van AFSCs 3E911 / 31/51/71, geen rekord van claustrophobia of claustrophobic tendense nie.

Vir toegang, toekenning en behoud van AFSCs 3E931 / 51/71/91/00, in aanmerking vir 'n geheime sekuriteitsklaring , volgens AFI 31-501 , Personeel Sekuriteit Programbestuur .

Krag Req : H

Fisiese Profiel : 222221

Burgerskap : Ja

Benodigde Apparaat telling : G-58 ( Geskuif na G-62, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3ABP3E931 001

Lengte (Dae): 53

Plek : FLW