Regering Werk Profiel: Rekreasie Koördineerder

Alhoewel ontspanningskoördineerders op alle regeringsvlakke gevind kan word, werk hulle dikwels in stadsparke en ontspanningsdepartemente. Hulle werk direk met burgers wat stadsdienste lewer. Hulle werk dikwels met jeug en senior volwassenes aangesien hierdie groepe die mees algemene verbruikers van ontspanningsdienste is.

Die werksomgewing vir 'n rekreasiekoördineerder kan van dag tot dag of uur tot uur wissel. Aktiwiteite soos basketbal- en oefenklasse vind dikwels binnenshuis plaas, maar ander aktiwiteite soos sokker- en vlagvoetbal vind buite plaas.

Albei instellings benodig 'n rekreasie-koördineerder om die aktiwiteite te monitor en te fasiliteer.

Ontspanning kry adrenalien deur die menslike liggaam pomp. Dit kan vir stresvolle situasies maak. Argumente kan maklik eskaleer, en beserings kan selfs in die veiligste omgewing plaasvind. Rekreasie-koördineerders moet hierdie situasies hanteer met kalm besluitneming. Hulle moet hulself as gesagsfigure toon terwyl hulle 'n klantedienshouding behou. De-eskaleringstegnieke is goeie gereedskap vir rekreasie-koördineerders om te gebruik wanneer situasies verhit word.

Rekreasie-koördineerders werk dikwels aand- en naweek-ure, maar met so 'n prettige en vinnige werkomgewing word dit dikwels nie die mense in sulke posisies gestoor nie.

Terwyl regeringsorganisasies die terme koördineerder en bestuurder anders gebruik, vir die doeleindes van hierdie en verwante artikels, hou 'n ontspanningsbestuurder toesig oor verskeie rekreasie-koördineerders.

Ontspanningskoördineerders kan deeltydse personeel of vrywilligers toesig hou, maar hul hooffunksie is om programmatiese bedrywighede te monitor. Rekreasiebestuurders het meer administratiewe en breë toesig. Rekreasie-koördineerders word soms rekreasie tegnici genoem.

Die keuringsproses

Ontspanningskoördineerders word deur die normale regeringshuurproses gehuur .

Keuses word gemaak deur die rekreasiebestuurder wat toesig hou oor die posisie.

Die opvoeding en ervaring wat jy nodig het

Organisasies het uiteenlopende onderwys- en ervaringvereistes vir rekreasiekoördineerderposisies. Wanneer organisasies 'n baccalaureusgraad benodig, is hulle geneig om minder ondervinding te vereis as organisasies wat 'n kollege of 'n geassosieerde graad benodig. Hoe dan ook, die ervaring vereiste is nie meer as 'n paar jaar.

KPR en noodhulp sertifisering word dikwels benodig aangesien daar 'n goeie kans is dat die rekreasiekoördineerder mediese noodgevalle moet hanteer.

'N Bestuurderslisensie word ook benodig aangesien ontspanningsaktiwiteite op 'n aantal fisiese plekke plaasvind.

Wat jy sal doen

Rekreasie-koördineerders beplan rekreasie-aktiwiteite volgens die eise van die bevolking wat gedien word binne die hulpbronbeperkings van die program, fasiliteit of parke en ontspanningsdepartement .

Maak nie saak watter programme aangebied word nie, ontspannings koördineerders verseker 'n veilige omgewing vir ontspanningsaktiwiteite. Die fisiese omgewing moet skoon en vry wees van onnodige obstruksies. Reëls wat ontwerp is om die veiligheid te verbeter, moet streng toegepas word. Ontspanningskoördineerders moet voorbeelde wees van veiligheid en sportmanskap.

Ontspanningsprogramme benodig toerusting en voorrade. Rekreasie-koördineerders hou tred met toerusting en verseker dat dit behoorlik werk. Onveilige en potensieel onveilige toerusting mag nie gebruik word nie. Ontspanningskoördineerders monitor ook voorraadvoorraad en wakker kopers wanneer voorrade herbestel moet word.

Rekreasie-koördineerders is verantwoordelik vir skedulering. Bylae moet rekening hou met die begeertes van die bevolking wat bedien word, beskikbaarheid van toerusting en voorrade en beskikbaarheid van personeel of vrywilligers om die aktiwiteite te monitor.

Soms doen rekreasie-koördineerders sekere toesighoudende pligte. Die frekwensie van die uitvoering van hierdie take hang af van die beskikbaarheid van stadsbeamptes of gekontrakteerde diensverskaffers. Ontspanningskoördineerders moet dalk gevaarlike materiale soos liggaamsmiddels opruim wanneer verwondings plaasvind.

Roetine skoonmaak en ontsmetting word deur bewaarpersoneel gedoen, maar moet moontlik deur rekreasie-koördineerders in afsonderlike omstandighede gedoen word.

Openbare betrekkinge soos flyers, persvrystellings en brosjures word gewoonlik geskep deur die rekreasiebestuurder of ander parke en ontspanningsdepartementers, maar rekordkoördineerders kan gevra word om aan hul ontwikkeling deel te neem. Openbare inligtingsbeamptes is hulpvaardige interne kundiges vir hierdie projekte. Openbare betrekkinge materiaal is nuttige hulpmiddels vir rekreasie-koördineerders wanneer hulle programmatiese aanbiedinge aan belangstellendes verduidelik.

In gesondheidsorg- of rehabilitasie-instellings evalueer rekreasie-koördineerders kliënte se vordering op hul behandelingsplanne. Hierdie tipe ontspanningskoördineerder het egter dikwels kliniese ervaring en die kundige kennis om terapeutiese ontspanning te lewer. Dit sou 'n vals vergelyking wees om hierdie ontspanningskoördineerders met die meer algemene verskeidenheid te vergelyk.

Wat jy sal verdien

Rekreasie-koördineerders maak nie baie geld nie. Die presiese salarisreeks wissel van organisasie tot organisasie. Aangesien rekreasiebestuurderposisies nie uitgebreide ondervinding benodig nie, kan rekordkoördineerders vinnig na hoër vlakke met hoër salarisse beweeg.