Wat gebeur wanneer 'n maatskappy lêers hoofstuk 11 bankrotskap

Net die vermelding van hoofstuk 11 tref terreur in die harte van krediteure, verkopers en werkgewers. Ja, dit is 'n ernstige aksie vir 'n maatskappy om te neem en dit kan ernstige gevolge vir die werksmag hê. Almal speel egter nie noodwendig sprake van straf nie.

Hoofstuk 11 is 'n soort bankrotskap waarvan baie mense van gehoor het, maar min weet baie. Heel waarskynlik, jy het gehoor van 'n groot korporasie soos General Motors of Macy se liassering, maar dis nie net die groot spelers wat die lêer is nie.

Klein besigheid en soms selfs individue lêer ook.

Hoofstuk 11 word die meeste gebruik deur 'n besigheid om sy skuld te herorganiseer onder die beskerming van die bankrotskapshof. Vir baie groot (en klein) werkgewers bied dit 'n manier om die besigheid en die maatskappy se bates te beskerm terwyl dit met nuwe krediteure onderhandel.

Vir sommige Hoofstuk 11 debiteure (dit is wat ons noem die persoon of maatskappy wat 'n bankrotskapsaak aanhangig maak), is 'n hoofstuk 11-saak 'n manier om die maatskappy te verkoop wat verkoop of bates verkoop of om 'n ordelike likwidasie te doen.

Sommige hoofstuk 11 gevalle is baie suksesvol (dink General Motors en Chrysler), terwyl ander nie (Lehman Brothers, Washington Mutual) is. In 2013 is bykans 9 000 hoofstuk 11-sake in die bankrotskapshowe geliasseer. Teen 2016 het die getal tot net meer as 7 000 gedaal.

Wanneer 'n maatskappy hoofstuk 11 lê, is die werksmag verstaanbaar senuweeagtig. Baie is stryd-vermoeide oorlewendes van talle ontslagen, suiwering en samesmeltings.

Hierdie artikel ondersoek sommige van die maniere waarop Hoofstuk 11 daardie werksmag beïnvloed, en wat jy moet weet wanneer jou maatskappy by die geledere aansluit.

U regte as werknemer verskil, afhangende van of u maatskappy 'n hoofstuk 7-likwidasie-saak of 'n hersieningsaak van hoofstuk 11 ingedien het. Ongelukkig vir baie werknemers, sake wat begin as herorganisasies, verander dikwels na Hoofstuk 7 en eindig met die besigheid.

Werkstatus

Wanneer 'n maatskappy hoofstuk 7 lê, hou dit op om sake te doen, maar 'n maatskappy wat lêers hoofstuk 11 wil gewoonlik in besigheid bly terwyl dit met sy krediteure onderhandel om sy skuld te herorganiseer. Dit doen dit onder die beskerming van die bankrotskapshof, wat beteken dat baie van sy optrede deur 'n bankrotskapsbeoordelaar goedgekeur moet word, en skuldeisers moet ook hoflike goedkeuring vra voordat hulle enige stappe teen die maatskappy kan doen.

Met die behoefte om skuld te herorganiseer, beteken gewoonlik dat die maatskappy se inkomste laag is en die uitgawes daarvan hoog is. Die uitgawes wat verband hou met 'n werksmag, insluitend lone, pensioene en ander voordele, verteenwoordig gewoonlik die maatskappy se hoogste enkeluitgawes kategorie. Dit is nie ongewoon dat krediteure vereis dat bestuur stappe doen om arbeidskoste te verminder nie. Daarom is ontslag tydens 'n hoofstuk 11 gevalle nie ongewoon nie. Lêers en werksaksies moet steeds voldoen aan federale en staats statute en regulasies.

Trouens, sommige maatskappye wat hul kollektiewe bedingingsooreenkomste sien onwerkbaar is, sal 'n hoofstuk 11-saak indien. Bepalings in die bankrotskapswette stel maatskappye in staat om onder sekere omstandighede vakbonde te verwerp of heronderhandel. Meer hieronder.

Wet op Arbeidsaanpassing en Heropleiding (WAAR)

Die WARN-wet vereis dat sekere werkgewers aan werknemers wat geraak word 60 dae kennis gee van enige massa ontslag of afsluitings. Om te kwalifiseer, moet werkgewers 100 of meer voltydse werknemers hê, en minstens 50 werknemers word geraak. Die WARN-wet is van toepassing selfs as die besigheid 'n hoofstuk 11-saak ingedien het. Maar, soos feitlik alle federale statute, is daar uitsonderings.

As u maatskappy onderworpe is aan die WARN-wet en u nie 60 dae kennis gegee het van 'n ontslag of afsluiting nie, is u geregtig op vergoeding vir u lone en voordele vir daardie 60 dae ten spyte van die bankrotskap indiening.

lone

As die maatskappy enige lone aan jou skuldig maak wanneer dit hoofstuk 11 bankrotskap lê, moet u loonskoue nie onderbreek word solank u in die maatskappy se diens bly nie.

Die maatskappy sal toestemming van die hof vra om voort te gaan om sy werknemers te betaal solank dit voortgaan om sake te doen.

Indien u egter gelos word wanneer die saak geliasseer is of u werk verloor het voordat dit geliasseer is, en u is loon of voordele verskuldig, het u 'n skuldeiser van 'n hoofstuk 11 skuldenaar geword. As skuldeiser sluit u by die geledere van verkopers, handelskrediteure, verseker krediteure en selfs verbandhouers. Dit kan tyd wees voordat u betaal word wat u verskuldig is. Daar is ook geen waarborg dat u alles betaal sal word nie.

In 'n hoofstuk 11-saak word krediteure se eise verskillende vlakke van belang toegeken, afhangende van die aard van die skuld. Die meeste werknemersloon word beskou as "prioriteit" eise en sal betaal word voor baie ander gewone skuld. Hierdie prioriteitstatus is van toepassing op lone wat binne 180 dae verdien is voordat die saak geliasseer is en is beperk tot 'n totaal van $ 12,850 (vanaf April 2016; hierdie bedrag is te danke aan toename in 2019). "Lone" sal uurlikse lone, salaris, kommissies, vakansie betaal, skeidings en siekteverlof insluit.

Enige loon wat hoër is as die prioriteitsgrens, of wat terug is as 180 dae, kan steeds geëis word, maar hulle sal dieselfde behandel word as ander algemene onversekerde eise. As u tydens die saak ontslaap word, sal die bankrotskapshof waarskynlik beveel dat enige lone of voordele wat u verskuldig is onmiddellik betaal word. As dit nie gebeur nie, sal u onbetaalde lone en voordele waarskynlik as 'n "administratiewe" eis beskou word, wat 'n hoër status as selfs "prioriteits eise" het.

Kollektiewe Bedingingsooreenkomste

Unie-kontrakte, of kollektiewe bedingingsooreenkomste, is nie veilig in hoofstuk 11 bankrotskap nie. Trouens, sommige maatskappye het hoofstuk 11-sake ingedien met die uitdruklike voorneme om die bankrotskapswette te gebruik om onderhandelinge oor nuwe terme te soek, alhoewel die vakbondkontrak nie verval het nie.

Wanneer so 'n kontrak vir die debiteurmaatskappy belas word, laat die bankrotskapswette die debiteurmaatskappy toe om die kontrak te verwerp. Verwerping van die kontrak kan 'n positiewe uitwerking hê op die maatskappy se vermoë om te herorganiseer, maar dit sal beduidende gevolge hê, net soos dit sou die kontrak oortree buite bankrotskap.

Ten einde die beste moontlike uitkoms vir die maatskappy te bewerkstellig, sal die skuldenaar dikwels toegewings en wysigings van die vakbonde soek. As die maatskappy se finansiële moeilikheidsgraad swaar is, kan 'n versuim om met sy vakbonde te stem, rampe vir die skuldenaar speel en lei tot die noodsaaklikheid om die saak na Hoofstuk 7 en likwidasie te omskep.

Onafhanklike kontrakteurs

As u 'n onafhanklike kontrakteur is wat verkoopskommissies van die bankrotmaatskappy verdien, kan u ook 'n prioriteits-eis indien vir onbetaalde kommissie wat u voor die indiening van die saak verdien het, indien gedurende die twaalf (12) maande voordat die maatskappy opgehou het om sake te doen verdien ten minste 75% van u kommissie inkomste uit die skuldenaar. As u nie vir werk betaal is nie, het u ingestem om te doen nadat Hoofstuk 11 geliasseer is, u moet as 'n administratiewe eis geklassifiseer word.

Bewys van eis

Ongeag of u 'n prioriteitseis, 'n administratiewe eis of 'n algemene onversekerde eis het. Om u eis te betaal moet u 'n dokument met die titel 'Bewys van eis' invul, ondersteun deur enige dokumente wat sal wys hoeveel u glo jy is verskuldig. Kom meer te wete oor die prosedure deur op 'n bewys van eisvorm te klik. U moet ook 'n bewys van eis indien vir enige onbetaalde gesondheidsversekeringseise of onbetaalde uitgawes wat u kan dokumenteer. Dit sal behandel word as algemene onversekerde eise.

Inskrywing vir Werkloosheid

Jou reg op werkloosheidslisensie gaan voort, selfs as jy jou werk verloor as gevolg van jou bankrotskap.

Gesondheid en pensioenvoordele

Alhoewel dit nie gewaarborg kan word nie, kan u gesondheids- en pensioenvoordeelplanne uitgeskakel word. Maar enige pensioenvoordele wat jy verdien het, moet veilig wees. Die meeste van hierdie planne word beheer deur ERISA (die Wet op die Wet op Pensioene vir Werknemende Pensioeninkomste) en elke plan se opsommingsplanbeskrywing moet inligting verskaf oor wat met die pensioenbates en gesondheidsvoordele sal gebeur.

pensioen

Oor die algemeen vereis ERISA dat pensioenvoordele in stand gehou word afsonderlik van die maatskappy se ander bates, óf in trust gehou of in 'n versekeringskontrak belê. ERISA vereis dat enige verdienste pensioenvoordele 100% gevestig word indien die maatskappy gelikwideer word. Baie tradisionele pensioenvoordele word ook deur die federale regering verseker.

In 'n hoofstuk 11-saak kan die debiteure-maatskappy die bankrotskapshof vra vir toestemming om jou pensioenplan te beëindig of te verander. As u plan ten volle befonds word, sal u voormalige werkgewer die planbates gebruik om 'n annuïteit te koop om u voordele te betaal. As u pensioenplan beëindig word as deel van die bankrotskap of deur die Pensioenvoordeel Garantiekorporasie (PBGC), sal die PBGC die bates en laste van die plan oorneem en sal u voordele betaal, onderhewig aan sekere dollarperke.

401 (k)

As u 'n 401 (k) plan het, kan die maatskappy nie die geld in daardie rekeninge gebruik om die maatskappy se skuldeisers te betaal nie, maar die maatskappy is nie verplig om enige toekomstige bydraes of ooreenstemmende fondse te voorsien nie. As u 401 (k) in u maatskappy se aandele belê word, kan dit verstandig wees om te oorweeg of die aandeelprys 'n treffer getref het, maar waarskynlik herstel sal word of of dit tyd is vir diversiteit as u kan.

Gesondheid Dekking

As die werkgewer al sy gesondheidsplanne staak, sal jy nie jou dekking onder COBRA kan voortgaan nie. U kan egter 'n individuele polis omskakel of aankoop of by u gade se beleid aansluit. As u gesondheidsvoordele as afgetredenes ontvang of u voordele is die gevolg van 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms, kan u onderhewig wees aan spesiale bankrotskapsreëls. U eerste stop sal wees om die administrateur van elke plan of u vakbondverteenwoordiger te kontak.

Opgedateer deur Carron Nicks April 2017.