Die voordele van deurlopende verbetering in die werkplek

'N Deurlopende Verbeteringsplan is 'n stel aktiwiteite wat ontwerp is om geleidelike, deurlopende verbetering van produkte, dienste of prosesse te bring deur voortdurende hersiening, meting en aksie. Die Shewart-siklus (ook bekend as PDCA wat staan ​​vir die Deming-siklus van Plan, Do, Check, Act) of 'n benadering genaamd Kaizen, is die twee bekendste raamwerke wat gebruik word om deurlopende verbetering te ondersteun.

Deurlopende verbetering is 'n kritiese dimensie van alle belangrike kwaliteitsraamwerke en metodologieë, waaronder Six Sigma, ISO en Baldrige.

Waarom Deurlopende Verbetering geïmplementeer word

Organisasies wat toegewy is aan voortdurende verbetering, erken die belangrikheid van hierdie aksies om die kwaliteit van 'n produk te verbeter, die verbetering van klantetevredenheid, en die verbetering van doeltreffendheid, produktiwiteit en winste .

4 Verskillende Nywerheidstoepassings van Deurlopende Verbetering

In proses-intensiewe nywerhede en toepassings, bied die deurlopende verbeteringsprogram individue en groepe die moontlikheid om ondoeltreffendheid of knelpunte te identifiseer. Dit bied mense die geleentheid om prosesse te stroomlijnen wat tyd, moeite en afval verminder. Deurlopende verbetering is inherent in die Toyota Produksiestelsel of Lean-metodologieë en hul gebruik van Kaizen.

By hardewareproduk-sentriese toepassings kan 'n program van deurlopende verbetering gebaseer op terugvoer van kliënte die vervaardiger die kwaliteit van die produk verbeter, produkproduktiwiteit in die daaropvolgende produkte verbeter en geleenthede identifiseer om produksieprosesse te stroomlijnen, waardeur die koste word verminder.

In Diensgerigte bedrywe word deurlopende verbetering geïmplementeer om doeltreffendheid te verbeter en die gehalte van dienslewering te versterk. Van spyseniering tot motorwas, moet hierdie firmas gereeld klantetevredenheid meet en aktiwiteite onderneem om geleenthede te identifiseer om resultate te verbeter.

In baie sagteware-ontwikkelingsaktiwiteite en -metodologieë, insluitende waterval en agile benaderings, is die teorie en praktyk van deurlopende verbetering inherent. In die waterval word 'n produk volgens gedetailleerde spesifikasies ontwikkel en die ingevulde aansoek word vir insekte getoets. Die foute word herstel en 'n nuwe weergawe word getoets, met die verwagting van 'n afname in die aantal foute oor tyd. Agile metodes bevat korter ontwikkelingsiklusse en bied deurlopende kliënt terugvoering, met daaropvolgende vrystellings wat verbeter word in terme van vermoë, kwaliteit en prestasie.

Die Shewart-siklus

Die Shewart Cycle (PDCA) is meestal 'n sirkel sonder begin of einde, wat beteken dat deurlopende verbetering 'n proses is wat nooit ophou nie.

'N Eenvoudige beskrywing van die PDCA-siklus is:

Onthou, die proses is 'n siklus. As die toets misluk, herhaal die hele proses. As dit werk, monitor resultate en begin weer met 'n nuwe plan om bykomende verbeterings te bevorder.

Die werk van deurlopende verbetering is nimmereindigend.

Kaizen

Kaizen is 'n Japannese term wat staan ​​vir "verandering vir die beter." Kaizen ondersteun die perspektief dat alles verbeter kan word, al is dit inkrementeel. Deurlopende inkrementele verbeteringe oor tyd word beskou as wenslik en kan vertaal in verbeterde gehalte, verminderde koste, vereenvoudigde werksprosesse, minder afval en uiteindelik verbeterde klantetevredenheid en winste. Kaizen is 'n kritieke deel van die breër Toyota Produksiestelsel.

Deurlopende verbetering is 'n manier van lewe, nie 'n eenmalige program nie

Die wyle kwaliteitsguru, W. Edwards Deming, het gesê dat bestuurders en organisasies 'n konsekwentheid van doel en 'n diep en blywende toewyding moet hê vir voortdurende, voortdurende verbetering om kliënte te bevredig , die kompetisie te slaan en werk te behou.

Deming se fokus was om te verseker dat deurlopende verbetering in die kultuur opgevoer word, nie iets wat momentum of af en toe was nie. Hy het dikwels bestuurders gekritiseer omdat hulle kortgesig was en op die verkeerde maatreëls gefokus het. Hy het bestuurders aangemoedig om op die langtermyn te belê deur te fokus op betekenisvolle maatreëls van deurlopende verbetering.

Organisasies wat uitblink by voortdurende verbetering, integreer dit in hul waardes en weerspieël dit in hul verhuring en opleiding. Hulle inkorporeer dit ook in hul werknemersevaluerings- en vergoedingstelsel. As jy 'n firma besoek wat uitblink by hierdie werk, is die tekens van deurlopende verbetering sigbaar in elke aspek van die kultuur. Deurlopende verbetering is 'n manier van lewe, nie 'n verbygaande kerm of program van die maand nie.