Voorbeeld Brief om 'n Dress Code bekend te stel

Jy kan jou nuwe rokskode bekend stel met vergaderings en 'n formele brief

Gebruik hierdie brief of 'n pasgemaakte weergawe wat pas by jou organisasie om die bekendstelling van 'n nuwe kleedkode te verskaf.

Geagte Bestuurders en Toesighouers,

Dit is altyd moeilik om nuwe beleide in te stel, veral dié wat die agtien duim van die ruimte wat elkeen van ons by die werk sal beïnvloed, beïnvloed. Om hierdie rede is wat ons aan die werk dra, waar ons by die werk sit, ons werkgereedskap, ensovoorts, baie belangrik vir elkeen van ons.

Ons stel 'n rokkode by u maatskappy bekend om verskeie redes.

'N Kleredragkode gee ons 'n standaard vir ons professionele voorkoms. Dit stel 'n standaard vas wat die gemiddelde werknemer gemaklik is en kan, met 'n paar veranderinge, verstaan ​​en implementeer.

U het drie geleenthede gehad om die beleid oor te kyk en ons terugvoer te gee. U werknemers het amper 'n jaar gehad om te weet dat daar 'n beleid is. Ons het baie terugvoer oor die jaar ontvang. Die terugvoer wat ons ontvang het, het 'n impak gehad op elke konsep van hierdie beleid.

Let daarop dat die kop rat nie toegelaat is nie. Let op dat vir juweliersware in piercings slegs goeie smaak en moderering aangevra is. Jeans en bib overall is toegelaat vir die vervaardiging van dra. Atletiese skoene word toegelaat.

Die uitskakeling van elk hiervan is versoek deur bestuurders wat nie glo dat ons streng genoeg was in hierdie herhaling van die beleid nie. Ons streef na 'n balans tussen ons behoeftes vir professionaliteit en ons begeerte om troos en selfuitdrukking in staat te stel.

As 'n herinnering, met betrekking tot skoene, is geslote toonskoene die afgelope tien jaar in kantoorgebiede vereis en hierdie vereiste word in die handboek aangedui. Die vereiste vir geslote en geslote hakskoene in die vervaardigingsareas is deur die Maatskappyveiligheidskomitee gestig. Hierdie beleid is sedertdien ten minste jaarliks ​​gepubliseer.

Om hierdie beleid effektief te maak, benodig ons u toewyding, ondersteuning en leierskap.

Daarom vra ons u om hierdie beleid aan elke persoon van u personeel te kommunikeer.

Hoe jy die beleid kommunikeer, is deurslaggewend in die aanvaarding deur Maatskappypersoneel. Ons het gedink dat die skryf van alles hieruit kan help om die feite en redes byderhand te hê, hoekom ons 'n kleedkode aanneem wanneer u hierdie kommunikasie doen .

Menslike Hulpbronne sal genoegsame afskrifte van die polis vir elkeen van u personeel afdruk en ons sal die vorms aan u versprei vir verspreiding aan hulle.

Wag asseblief totdat u die vorms van Menslike Hulpbronne ontvang het om personeel te teken en na HR te stuur.

Ons waardeer u hulp en ondersteuning baie waardeer.

Bykomende hulpbronne oor kleedkodes