Voorbeeld Ontvangstbewijs vir werknemers

Gebruik 'n Beleidontvangst Erkenning wanneer Werknemers 'n Nuwe Beleid kry

Dit is 'n beleid erkenning monster wat u kan gebruik wanneer werknemers hul kwitansie en begrip van 'n beleid moet erken. Dit is 'n effektiewe manier om as werkgewer te verseker dat u 'n poging aangewend het om seker te maak dat werknemers op hoogte van nuwe werkplekbeleide en verwagtinge ingelig word.

Wanneer 'n werknemer nuut is en dat jy hom of haar nodig het om op hoogte te bly van al jou organisasie se beleide, gebruik die werkershandleiding om die beleid te deel.

Hierdie kwitansie werk vir werknemers om ontvangs van die handboek te erken .

Hierdie bevestiging van die polisbewys is vir geleenthede wanneer u 'n nuwe polis instel of 'n bestaande beleid verander en werknemers moet weet.

Meestal verskaf tydens 'n inligtingsvergadering of in-huis oefensessie, word die polisbewys onder die leiding van MH-personeel aan die einde van die vergadering ingevul. U voorsien ook die geleentheid vir die werknemers om enige kommer wat hulle met die nuwe beleid mag hê, uit te druk.

U het die geleentheid om te antwoord wat dalk baie vrae is wat deur baie gedeel word wanneer u geskeduleerde werknemers vir die opleiding as 'n groep het.

Uit ervaring, moenie toelaat dat die werknemers die polisbewys saamneem wanneer hulle die vergadering verlaat nie. U sal die volgende paar maande spandeer om die werknemers wat nooit in die ontvangs van die beleid erkenning ontvang het, af te jaag nie.

Deur die erkenning te onderteken, bevestig die werknemers dat u die inhoud van die polis gekommunikeer het en dat hulle die inligting het wat u van hulle ontvang het.

Dit is 'n kernbeleid vir 'n Menslike Hulpbronne-afdeling aangesien dit gebruik word wanneer 'n nuwe beleid versprei word en werknemers daaraan opgelei word. In plaas daarvan om 'n generiese voorbeeld van 'n polisbewys te skep, kan u enige polis vervang vir die een wat in die voorbeeld hieronder gebruik word.

Hierna volg 'n voorbeeldbeleid voorbeeld, aangesien dit gebruik word vir werknemers om hul ontvangs van en begrip van die nuwe rokkode te erken.

Beleid Ontvangst Erkenning vir die Dress Code

In effek: (Datum) tot verdere kennisgewing

Ek het gelees en ingelig oor die inhoud, vereistes en verwagtinge van die kleredragbeleid vir werknemers by u maatskappy. Ek het 'n afskrif van die polis ontvang en stem in om te voldoen aan die beleidsriglyne as 'n voorwaarde van my indiensneming en my voortgesette diens by u maatskappy.

Ek verstaan ​​dat as ek enige vrae het oor die kleredragbeleid, sal ek my direkte toesighouer of personeellede van my personeel raadpleeg.

Lees asseblief die kleredragbeleid sorgvuldig om te verseker dat u die beleid verstaan ​​voordat u hierdie dokument onderteken.

Werknemer handtekening: _______________________________________

Werknemer Gedrukte Naam: ____________________________________

Ontvangs deur: _______________________________________________

Datum: _________________________

Vrywaring:

Hierdie steekproefbeleid word slegs vir leiding verskaf. Die verskafde inligting - beleid, prosedures, monsters, voorbeelde en riglyne - terwyl gesaghebbend, word nie gewaarborg vir akkuraatheid en wettigheid nie. Terwyl ek alles doen om akkurate, wettige en volledige inligting te verskaf en te skakel, kan ek nie waarborg dat dit korrek is nie.

Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is.

Bykomende hulpbronne oor kleedkodes