Die ENFP-persoonlikheidstipe

Wat kan hierdie MBTI-tipe vir jou oor jou loopbaan vertel?

ENFP staan ​​vir Extroversion, Intuition, Feeling en Perceiving. Dit is een van 16 persoonlikheidstipes wat aan individue toegeken word nadat hulle die Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) geneem het . Beroepsberaders en ander loopbaanontwikkelingspesialiste gebruik hierdie persoonlikheidsvoorraad om kliënte te help om loopbane te kies en ander indiensnemingsverwante besluite te neem. Die kode staan ​​vir 'n individu se voorkeure - die manier waarop hy of sy daarvan hou om sekere dinge te doen.

Carl Jung, 'n psigiater, was die eerste persoon om hierdie 16 persoonlikheidstipes te identifiseer, en later het Katharine Briggs en Isabel Briggs Myers die MBTI op grond van hulle ontwikkel.

Om 'n ENFP te wees, maak jou anders as iemand wat een van die ander 15 tipes is. Nie net verkies jy om te stimuleer, inligting te sien, besluite te neem en jou lewe anders te leef nie, die kombinasie van hierdie voorkeure stel jou ook van mekaar af. Die uniekheid van jou persoonlikheidstipe is wat spesifieke beroepe en werkomgewings vir jou meer geskik maak.

E, N, F, en P: Wat beteken u Persoonlikheidstipekode?

Kom ons kyk noukeuriger na jou persoonlikheidstipe. Wat beteken elke letter?

Om jou voorkeure te besef, word nie vasgestel nie, is noodsaaklik vir jou vermoë om aan te pas by 'n verskeidenheid situasies by die werk. Net omdat jy verkies om iemand op 'n bepaalde manier te doen, beteken dit nie dat dit die enigste manier is waarop jy dit kan doen nie. Byvoorbeeld, jy kan soms selfstandig werk, alhoewel ekstroversie jou voorkeur is. U moet ook daarop let dat u voorkeure regdeur u lewe kan verander.

Loopbane en werkomgewings wat 'n goeie pas vir jou ENFJ-persoonlikheidstipe is

Wanneer jy 'n loopbaan kies, maak seker dit is 'n goeie pas vir jou persoonlikheid . Dit moet ook met jou waardes en belangstellings verenigbaar wees en voordeel trek uit jou aanleg . 'N Deeglike selfevaluering sal al die inligting bevat wat nodig is om 'n ingeligte besluit te neem.

Al vier briewe in jou persoonlikheidstipe is betekenisvol, maar as dit gaan om die keuse van 'n beroep, moet jou fokus op die middelste twee letters wees, in jou geval 'N' en 'F.' Beroepe wat behels die ontwikkeling en implementering van nuwe idees maak voordeel uit jou vermoë om na die toekoms te kyk.

Neem ook u waardes in ag, aangesien u voorkeur vir Feeling (F) aandui dat u dit graag in ag neem wanneer u besluite neem. Hier is 'n paar loopbane wat fiks is vir ENFJ's:

Kliente Diens Verteenwoordiger bibliotekaris
Reisagent Stedelike Beplanner
Bemarkings bestuurder Huweliks- en Gesinsterapeut
sielkundige Geestesgesondheidsadviseur
Dieetkundige / voedingkundige Skrywer / redakteur
Spraakpatoloog TV-vervaardiger
Arbeidsterapeut Grafiese ontwerper
onderwyser Openbare Betrekkinge Spesialis
Maatskaplike werker Nuus leser

Wanneer u werkaanbiedings evalueer , moet u rekening hou met u voorkeure vir ekstroversie (E) en waarneming (P). Aangesien jy van buite-bronne energie kry, soek 'n werksomgewing waar jy jouself met mense kan omring. Moenie jou voorkeur vir waarneming vergeet nie, wat beteken dat jy buigsaamheid en spontaniteit geniet. Soek werk wat nie streng sperdatums beklemtoon nie.

Bronne: