Wat is Aptitude?

Wanneer jy beroepe navolg , sal jy gereeld iets sien oor die bekwaamheid wat onder die vereistes gestel word. Byvoorbeeld, jy kan dit lees om in 'n bepaalde veld te werk, moet jy 'n aanleg vir die wetenskap hê. Ander beroepe vereis 'n aanleg vir wiskunde, visuele kunste of uitvoerende kunste; verbale of ruimtelike vermoëns; of handvaardigheid of motoriese koördinasie. Maar, wat presies is 'n aanleg?

Wanneer 'n loopbaanbeskrywing ' n bekwaamheid onder die kwalifikasies aantoon wat mens in 'n beroep nodig het, verwys dit na 'n natuurlike talent of vermoë wat 'n individu verkry het deur lewenservaring, studie of opleiding. Die woord kan ook betrekking hê op jou vermoë om vaardigheid te verwerf.

Assessering Aptitude

Assessering van aanleg kan help met loopbaanvoorligting . 'N Beroepsontwikkelingsprofessie wat 'n kliënt help om 'n loopbaan te kies, kan 'n multi-aptitude toets battery administreer om die kliënt se vermoëns te identifiseer en daarna beroepe wat hulle benodig. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie tipe instrument nooit in isolasie gebruik mag word nie. Daar is baie ander faktore wat jy moet oorweeg wanneer jy 'n beroep kies. Dit sluit in 'n individu se persoonlikheidstipe, belangstellings en werkverwante waardes. Voorbeeld van multi-aptitude toetse loopbaanontwikkeling professionele gebruikers gebruik met hul kliënte is die DAT (Differential Aptitude Test) en die GATB (General Aptitude Test Battery).

'N Ander is die ASVAB ( Armed Services Professional Aptitude Battery ) wat die Verenigde State se Militêre administrasie aan studente toeken. Hulle gebruik die resultate om enliste vir opleidingsgeleenthede te klassifiseer.

Toepaslikheidstoetse kan ook kyk na die teenwoordigheid van vermoëns wat spesifiek is vir 'n bepaalde beroep of studierigting.

Sommige universiteitsprogramme gebruik hierdie instrumente om aansoekers te assesseer vir sekere akademiese programme en werkgewers gebruik hulle om werk kandidate te evalueer. Byvoorbeeld, baie apteekskole gebruik die PCAT (Toelatingsadministrasie vir Apteek Kollege) om te soek na "vermoëns, aanlegte en vaardighede wat apteekskole noodsaaklik geag het vir sukses in basiese aptekersleergange" ( Geestes-metingsjaarboek Met Toetse in Druk ). Die Elektriese Toepassingstoets is 'n ander vaardigheidstoets wat op soek is na 'n spesifieke bekwaamheid. Dit word geadministreer aan "aansoekers vir werksgeleenthede wat die vermoë het om elektriese vaardighede te leer" ( Geestelike metings jaarboek met toetse in druk ).

Sommige belangrike dinge om te weet

Dit is die moeite werd om weer daarop te wys dat jy nie net die aanleg moet gebruik as die kriteria vir die keuse van 'n loopbaan nie. U moet ook leer oor u belangstellings, persoonlikheidstipe en werkverwante waardes deur deeglike selfevaluering te doen en die inligting te oorweeg, tesame met bekwaamheid by die keuse van 'n beroep . Hier is 'n paar ander dinge waarvan jy bewus moet wees:

Bronne:
Zunker, Vernon G. en Norris, Debra S. Gebruik assesseringsresultate vir Loopbaanontwikkeling . Pacific Grove, CA: Brooks / Cole Publishing Company. 1997.
Geestelike metings jaarboek met toetse in druk.