Gids vir Regsfirma Werk en Loopbaan Ladder

Driekwart van alle prokureurs werk in 'n regsfirma. In sy eenvoudigste vorm is 'n regsfirma 'n sake-entiteit waarin een of meer gelisensieerde prokureurs in die praktyk betrokke is. Die getalle, titels en rolle van prokureurs in prokureursfirmas wissel na gelang van die grootte en kompleksiteit van die firma. Hieronder is 'n uiteensetting van die verskillende prokureursrolle binne 'n regsfirma en hoe elke rol in die regsfirma-hiërargie pas.

Benewens prokureurs, het regsfirmas diensverskaffers en personeel soos prokureurs en sekretarisse om die regs- en besigheidsfunksies van die firma te ondersteun.

Hierdie handleiding vir nie-prokureur beroepe in 'n regsfirma beskryf die rolle en loopbaan leer van nie-prokureur uitvoerende en ondersteunende personeel met 'n regsfirma.

Besturende vennoot

Die besturende vennoot sit bo-aan die regsfirma-hiërargie. 'N Senior vlak of stigtersadvokaat van die firma, die besturende vennoot bestuur die daaglikse bedrywighede van die firma. Die besturende vennoot hou dikwels 'n uitvoerende komitee saam met ander senior vennote en help om die firma se strategiese visie te vestig en te rig. Die besturende vennoot aanvaar gewoonlik bestuursverantwoordelikhede benewens die handhawing van 'n voltydse regspraktyk.

vennote

Regsvennote, ook genoteerde aandeelhouers, is prokureurs wat mede-eienaars en operateurs van die regsfirma is. Die tipe en struktuur van regsfirma-vennootskappe wissel; Eenmansake (maatskappye met slegs een prokureur), algemene vennootskappe, maatskappye met beperkte aanspreeklikheid (TG's), professionele verenigings en vennootskappe met beperkte aanspreeklikheid (LLP's) is die algemeenste.

Die meeste regsfirmas omsluit 'n twee-ledige vennootskapstruktuur: ekwiteit en nie-ekwiteit. Ekwiteitsvennote het 'n eiendomsbelang in die firma en deel in die regsfirma se winste. Nie-ekwiteitsvennote word oor die algemeen 'n vaste salaris betaal en kan toegerus wees met sekere beperkte stemregte in regsfirma-aangeleenthede. Nie-ekwiteitsvennote word in een tot drie jaar dikwels, hoewel nie altyd, tot volle ekwiteitstatus bevorder nie.

Daar word dikwels van hulle vereis om 'n kapitale bydrae of 'buy-in' te maak om 'n ekwiteitsmaat te word.

Associates

Geassosieerdes is prokureursfirmas wat die vooruitsig het om vennote te word. Groot maatskappye verdeel assosiate in junior en senior medewerkers, afhangende van verdienste en ondervinding. Die tipiese prokureur van prokureursfirmas werk ses tot nege jaar as 'n geassosieerde maatskappy voordat hy na die vennootskap geledere ("making partner") styg. Wanneer, en as 'n medewerker 'n vennoot maak, hang dit gewoonlik van 'n kombinasie van faktore, insluitend die geassosieerde se regsvernuf, kliëntebasis en hoe goed hy of sy in die korporasie se kultuur pas.

Van raad

Van advokaatprokureurs is nie werknemers van die firma nie, maar werk gewoonlik op 'n onafhanklike kontrakteurbasis . Prokureurs wat as 'n raad dien, is gewoonlik ervare, senior prokureurs wat hul eie besigheidsregister het en 'n sterk reputasie in die regsgemeenskap. Sommige van die advokaat prokureurs is semi-afgetrede prokureurs wat voorheen vennote van die firma was. Ander beradingspraktisyns word gehuur om die firma se kliëntebasis of kennisbasis te versterk. Die meeste van die advokaat prokureurs werk deeltyds vir die firma, bestuur hul eie sake en hou toesig oor medewerkers en personeel.

Summer Associate

Somergenote, ook sogenaamde somerklerkers of regsklerkers , is regstudente wat gedurende die somermaande by 'n regsfirma studeer.

In klein firmas kan hierdie internskap onbetaal word. Groot maatskappye het egter dikwels gevestigde somer-geassosieerde programme wat dien as 'n instrument om jong talentvolle prokureurs te werf. Hierdie posisies is dikwels hoogs mededingend en betaalbaar. Aan die einde van die somer, sal die suksesvolle somer-genoot 'n permanente aanbod van werk ontvang om na die gradeplegtigheid vir die firma te werk.