Hoe om 'n teistering eis in te dien

Regstappe vir werkplek teistering

Onwettige teistering sluit voorvalle in wat jou sukses op die werk inmeng of 'n vyandige werkomgewing skep . As jy dink jy is 'n slagoffer van werkplek teistering , oorweeg dit om 'n eis in te dien by die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) .

Dit is egter belangrik om te weet wat en nie as teistering beskou word voordat u 'n eis indien nie. Die EEOC verklaar dat: "Kleiner vlugtelinge, ergernisse en geïsoleerde voorvalle (tensy uiters ernstig) nie tot die vlak van onwettigheid sal lei nie.

Om onwettig te wees, moet die optrede 'n werksomgewing skep wat intimiderend, vyandig of aanstootlik teenoor redelike mense sal wees. "

'N Klag wat nie wettiglik as teistering op die werkplek kom nie, sal lei tot onnodige stres, regskoste en beskadigde verhoudings. Doen dus jou navorsing voordat jy dit indien.

Definisie van werkplek teistering

Die EEOC definieer teistering as onwelkome gedrag wat gebaseer is op ras, kleur, godsdiens, seks (insluitend swangerskap), nasionaliteit, ouderdom (40 of ouer), gestremdheid of genetiese inligting. Teistering word onwettig wanneer:

1. Die aanhouding van die aanstootlike gedrag word 'n voorvereiste vir voortgesette indiensneming, of

2. Die gedrag is ernstig of deurdringend genoeg dat 'n redelike persoon die werkplek kan intimideer, vyandig of beledigend oorweeg.

Skendende gedrag kan aanstootlike grappies, slurries, naamoproepe, fisiese aanrandings of dreigemente, intimidasie, bespotting, beledigings, aanstootlike prente en meer insluit.

Die teisteraar kan jou baas wees, 'n toesighouer in 'n ander departement, 'n medewerker of selfs 'n nie-werknemer. (Byvoorbeeld, as u 'n kliënt het wat u pla, en u baas weier om u opdrag te verander of u andersins te beskerm teen voortgesette misbruik, kan dit 'n vyandige werksomgewing uitmaak.)

Interessant genoeg moet die slagoffer nie noodwendig die persoon wees wat geteister word nie; Dit kan enigeen wees wat geraak word deur die teisterende gedrag.

Die EEOC moedig werknemers aan om die teisteraar direk te informeer dat die gedrag onwelkome is en om hulle te vra om op te hou. Dit beveel ook aan om die bestuur in te lig om eskalasie te voorkom.

Werkgewers is aanspreeklik vir teistering deur 'n toesighouer, personeellid of kontrakteur, indien hulle geweet het (of moes geweet het) van die gedrag en versuim het om op te tree om dit te stop.

Inlewering van 'n Teistering Eis

Hou gedetailleerde rekords

Hou 'n skriftelike rekord van die tyd en datum van die voorval (s), insluitende die betrokke persone, die plek waar die teistering plaasgevind het en ander relevante inligting. Om akkurate, gedetailleerde rekords te hou, sal jou toesighouer help om die voorval te ondersoek. Dit sal ook nuttig wees wanneer dit tyd kom om jou eis te eis.

Lei die eis so spoedig moontlik in

Nadat die voorval plaasgevind het, het u 180 dae om die eis by die EEOC in te dien. (Hierdie venster word verleng tot 300 dae indien 'n staat of plaaslike wet op dieselfde basis teistering verbied.)

U kan die eis per pos indien, persoonlik of bel 800-669-4000. As u binne 100 myl van vyf EEOC-kantore (Charlotte, Chicago, New Orleans, Phoenix en Seattle) woon, kan u ook aan 'n loodsprogram deelneem en u klagte aanlyn indien.

Kom meer te wete oor die EEOC se aanlyn-navraag en afspraakstelsel hier.

U moet u naam, adres, telefoon en gedetailleerde inligting oor u werkplek en u werkgewer verskaf. Wees ook bereid om te praat oor die teistering wat u gekonfronteer het en enige diskriminasie wat tot gevolg gehad het. Verskaf soveel gedetailleerde inligting as moontlik.

Nadat die EEOC jou eis ontvang, sal hulle 'n ondersoek doen na die voorval. Dit kan insluit om getuies te kontak, met kollegas te onderhou en met u werkgewer te praat. Die EEOC kan ook u werkplek besoek of dokumente wat verband hou met die voorval, aanvra.

Sodra jou lêer jou eis is, moet jy daarvan bewus wees dat jou werkgewer wettiglik nie toegelaat word om jou te straf vir die indiening van jou eis nie. Hulle kan jou nie ontslaan, aflewer of jou afwys vir samewerking met 'n EEOC-ondersoek of 'n eis indien nie.

Wanneer om 'n prokureur te kontak

As die EEOC nie kan bepaal dat 'n wet geskend is nie, sal u die reg kry om te dagvaar en sal 90 dae hê om 'n regsgeding in te dien. Op hierdie stadium is dit raadsaam om 'n prokureur te kontak.

Verder, as u voel dat u saak nie behoorlik hanteer word nie of dat u werkgewer teen u diskrimineer omdat u die klagte ingedien het, is dit raadsaam om 'n prokureur te kontak vir verdere advies. Terwyl indiening van 'n teistering eis stresvol kan wees vir alle betrokke partye, probeer die EEOC om te verseker dat eise billik vereffen word.

Meer oor werkplek teistering : Voorbeelde van seksuele en nie-seksuele teistering