USMC aangeskrewe promosies gemaak eenvoudig

Marine Corps Enlisted Promotions

E-1 tot E-9.

Om gevorderde geledere in die Marines te maak, gaan streng deur die getalle wat in die hoër geledere benodig word. Alhoewel daar geen statutêre magtiging is om persentasies in die geledere van E-4 en onder te beperk nie, beperk die Mariniers dit op hul eie. In die Marines moet E-4 hul strepe en verantwoordelikheid vermeerder, maar die bevordering van die geledere van E-2 en E-3 is redelik outomaties sonder enige ernstige oortreding. Bevorderings na E-4 en hoër is mededingend en is gebaseer op spesifieke vakatures binne die USMC MOS's (werksgeleenthede).

Die Marine Corps neem die aantal "slots" wat hulle het vir elke aangewese rang, bo die rang van E-3, en ken hulle toe aan die verskillende MOS's (aangewese werksgeleenthede). Om iemand te bevorder (bo die rang van E-3), moet daar 'n "vakature" wees. Byvoorbeeld, as 'n E-9 in 'n sekere MOS aftree, beteken dit dat een E-8 tot E-9 bevorder kan word, en dit maak 'n E-8 slot oop sodat een E-7 tot E-8 bevorder kan word. , en so meer. As 200 E-5's uit die Marine Corps in 'n bepaalde MOS kom, kan 200 E-4's tot E-5 bevorder word.

Die Marine Corps het meer as 170,000 lede wat aktief is. Die aangewese geledere is die volgende:

Gedesentraliseerde bevorderings (E-2 en E-3)

Gedesentraliseerde bevorderings beteken dat die eenheid (maatskappy) die bevorderingsowerheid is.

Volgens die teorie besluit die bevelvoerder wie bevorder word en wie nie. In werklikheid, omdat daar geen kwotas vir bevordering vir E-2's en E-3's is nie, bevorder bevelvoerders almal (solank hulle hul werk goed doen en nie in die moeilikheid kom nie) wat die "bevorderingskriteria" ontmoet. Die "bevorderingskriteria" word deur die Marine Corps bepaal om te verseker dat die "bevordering vloei" stabiel bly, en almal (ongeag MOS) kan verwag om teen dieselfde (benaderde) tydraamwerk bevorder te word.

Die bevorderingskriteria vir bevordering tot die geledere van E-2 tot E-3 is:

Die promosies aan E-4 en hoër in die Marine Corps is mededingend. Dit beteken dat daar in elke graad (bo E-3) soveel "vakatures" in elke MOS (werk) is.

Vir E-6 tot en met E-9-bevorderings belê die Kommandant van die Mariene Korps een keer per jaar 'n promosiekomitee. Om in aanmerking te kom om oorweeg te word vir bevordering deur die direksie, moet Marines aan die volgende diensdiens (TIS) en tyd-in-graad (TIG) vereistes voldoen:

Die verskil in die USMC E-8 (Meesters Sergeant en Eerste Sersant)

Meestersers en Eerste Sersante in die Mariene Korps word dieselfde betaal (albei is E-8's). Die Eerste Sersant het egter 'n veel groter mate van gesag en verantwoordelikheid.

Die Eerste Sersant dra spesiale rang (met 'n diamant), en is die top-aangewese leier in die eenheid. Eerste sersante werk direk vir die eenheidsbevelvoerder en is verantwoordelik vir die moraal, welsyn en dissipline van al die aangewese lede wat aan die eenheid toegewys is. As jy 'n E-7 (Gunny Sergeants) is, sal jy op jou vaardigheidsverslae aandui of jy oorweeg wil word vir bevordering as 'n Meesterserser of as Eerste Sersant.

Professionele Militêre Onderwys (PME)

Benewens die diensdiens en tyd-in-graad-vereistes, moet NCO's aangewese professionele militêre onderwys (PME) kursusse voltooi om in aanmerking te kom vir bevordering:

Suksesvolle voltooiing van die Drill Instructor , Recruiter of Marine Security Guard-skool in die grade van korporaal deur middel van gunnery sergeant kan die vereiste vereffen om inwonende PME kursusse te voltooi, insluitend die SNCO Advanced Resident kursus, mits die Marine ook die toepaslike nie-residensiële program voltooi het.

Hoe die Promosieraad werk

Die Marine Corps-bevorderingsraad neem al die kiesers (sonder inagneming van MOS), en ken hulle 'n promosie-volgnommer, wat volgens senioriteit toegewys word. Byvoorbeeld, as dit die E-7-lys is, sal die Marines die laagste reeksnommer (0001) aan die E-7-kieser met die meeste tyd-in-graad as 'n E-6 gee. Elke maand, vir die volgende 12 maande, sal die Mariniers dan die volgordegetalle van dié wat gedurende daardie maand bevorder word, vrystel. Dit verseker 'n gladde promosievloei vir die volgende 12 maande (wanneer die volgende raad sal vergader en alles weer doen).

Verdienste promosies

Benewens die "normale" bevorderingstelsel en "vroeë promosies onder die sone", kan beamptes 'n paar, uitstaande Marines via die verdienstelike bevorderingstelsel bevorder. Marines kan bevorder word tot die rang van E-8 onder hierdie stelsel. Bevorderings tot die rang van Eerste Sersant (E-8) kan egter nie deur verdienstelike bevordering gemaak word nie. Daarbenewens is verdienstelike bevorderings aan Meestersersant (E-8) beperk tot Marines in die Drill Instructor en Recruiter of the Year Programme.

Daar is slegs minimum tyd-in-graad (TIG) vereistes vir verdienstelike bevorderings. Hulle is die volgende

Verdienstelike bevorderings word nie as belonings gebruik nie of wanneer 'n persoonlike toekenning / toekenning toepaslik is. 'N Verdienstelike bevordering is geheel en al gebaseer op die Mariene se gedemonstreerde vermoë om die verantwoordelikhede en pligte van die hoër graad op 'n bevredigende wyse te verrig.

Bestry Verdienstelike Bevorderingsprogram

Commanding generaals kan in die nommers wat die kwartaallikse verdienstelike bevordering toewysings wat deur die Marine Corps Commandant's Office ingestel is, toekennings aan verdienste verdienste bevorder aan Privaat Eerste Klas (E-2) deur Sersant (E-5). In die geval van sersante (E-5) en Personeelsersers (E-6) maak bevelvoerder generaals aanbevelings aan die kommandant se kantoor wat die aanbevelings vir die vegverdedigende bevordering goedkeur of afkeur, gebaseer op verdienstelike aksie en prestasie in gevegte of optredes onder gevegstoestande. . Bepaling van die geskiktheid vir bevordering sal gebaseer word op die aanbeveling van die bevel, bestryprestasie en vorige militêre rekord.

Bevorderingsgemiddeldes

Dus, hoe lank duur dit om bevorder te word in die Marine Corps? Onthou, dit is afhanklik van die spesifieke MOS (werk) en hoeveel vakatures (as gevolg van skeidings en afgetredenes) daar in daardie werk is. Op die gemiddelde kan egter verwag word om met die volgende diensdiens bevorder te word: