Wat is oordraagbare vaardighede?

Vermoëns wat jy kan saamneem

As jy huiwerig is om jou werk te verlaat of om loopbane te verander, want jy is bekommerd, sal jy 'n hele nuwe stel vaardighede moet opdoen, terwyl al diegene wat jy oor die jare opgebou het, sal mors, moet jy die vrees om te rus. Jy sal baie van hulle saam met jou kan neem na jou nuwe werk of beroep. Oordraagbare vaardighede is die talente en vermoëns wat met jou kan reis as jy 'n oorgang maak.

Bestudeer die onderstaande lys om te help om te ontdek watter vaardighede jy het.

U het dit moontlik verkry deur werk, skool, vakleerlingskappe , internskappe , formele en informele opleiding, stokperdjies en vrywillige ervarings. Daar is ses breë kategorieë: Basiese, Mense, Bestuur, Klerikale, Navorsing en Beplanning, en Rekenaar- en Tegniese Vaardighede. Hierdie lys bevat nie die harde vaardighede waarmee jy jou spesifieke werk kan uitvoer nie, alhoewel jy dit ook tussen beroepe kan oordra.

Basiese vaardighede:

Mensevaardighede:

Bestuurs vaardighede:

Klerikale vaardighede

Navorsings- en beplanningsvaardighede:

Rekenaar- en Tegniese Vaardighede:

Addisionele vaardighede:

Wat is u oordraagbare vaardighede?

Skryf 'n lys van jou oordraagbare vaardighede deur hierdie een as uitgangspunt te gebruik. Kies die een wat jy het in die lys hierbo en voeg dan ander by wat nie gelys is nie. Sluit ook jou harde vaardighede in. Sodra u alles op een plek afgeskryf het, beoordeel u bemarkbaarheid aan potensiële werkgewers. Het jy die vaardighede wat hulle soek? Is daar enige leemtes wat u sal moet aanspreek deur ekstra opleiding, opleiding en ondervinding te kry.

Gebruik jou oordraagbare vaardighede om jouself aan voornemende werkgewers te bemark

Jou CV moet aan voornemende werkgewers bewys dat jy die vaardighede het wat hulle soek. Dit is waar jou oordraagbare vaardighede inkom. Werk dit in jou posbeskrywings om die taal wat jy gebruik vir die taal in die werksaankondigings aan te pas vir die posisies waarvoor jy aansoek doen.

Lig jou oordraagbare vaardighede ook op werksonderhoude aan . Wanneer jy die potensiële werkgewers se vrae beantwoord, moet jy seker wees dat jy praat oor diegene wat relevant is vir die posisies waarvoor jy aansoek doen.