Die top-pensioen spaar planne verduidelik

Werknemervoordele beskikbaar vir werkers spaar vir aftrede

Daar is talle maniere waarop verbruikers kan begin spaar vir hul aftreejare. Vir werkende mense beteken dit meestal om voordeel te trek uit die groep se aftree spaarplanne wat deur 'n werkgewer aangebied word. In baie gevalle pas werkgewers ten minste 'n gedeelte van die voorbelaste dollars wat vir hierdie doel opsy gesit word.

Werknemervoordele Ontwerp vir Aftree Spaarbeplanning

Daar is 'n aantal finansiële produkte wat werknemers help om hul geld te bestuur en vir aftrede te beplan.

Die mees algemene finansiële voordele sluit in Individuele Pensioenreëlings (IRA), Pensioen Spaarplanne en Belastingbeskermde Annuïteitsplanne, Vereenvoudigde Werknemerspensioene (SEP), Winsdeling, Vaste Voordele, Werknemersbesit Eienaarsplanne (ESOP) en ander gekwalifiseerde Uitgestelde Vergoedingsplanne .

Kom ons kyk noukeuriger na aftree-spaarplanvoordele.

Individuele Aftreevoorsiening (IRA)

Tans is daar 'n paar IRA's vir kwalifiserende werknemers, die tradisionele IRA en die Roth IRA. Albei planne stel werknemers in staat om 'n spesifieke voorbelaste dollar-bedrag van verdienste aan te dui op 'n belastinguitgestelde rekening. Die tradisionele rekening is vir werknemers tot 70 1/2 en die Roth is vir diegene wat enige ouderdom is. Die IRS stel sekere perke vir hoeveel 'n werknemer kan bydra tot enige IRA, gebaseer op 'n aantal kriteria. Werkgewers mag ook 'n gedeelte of al die werknemers se befondsing by 'n IRA ooreenstem met hierdie IRS-goedgekeurde perke.

Aftree spaar planne

Werkende volwassenes kan voorbelaste verdienste vir aftreebeplanning weggooi. 'N Aftreeversparingsplan, soos 401 (k), gee werknemers die geleentheid om 'n gedeelte van lone aan individuele rekeninge by te dra, en werkgewers kan ook bydra tot hierdie planne om die belegging te verhoog.

Uitkerings van 401 (k) fondse, insluitend verdienste, word by aftrede by belasbare inkomste ingesluit. Dit is een van die gewildste tipes aftree-beplanning opsie omdat dit konserwatief en maklik is om te bestuur.

Belastingbeskutte Annuïteitsplanne

Nog 'n manier om af te tree vir aftrede is die Belastingbeskutte Annuïteit of 'n 403 (b), wat spesifiek ontwerp is vir staatsdienswerkers, soos onderwysers by openbare skole en werknemers van sekere 501 (c) (3) belastingvrye organisasies. Werknemers en werkgewers kan bydra tot hierdie plan.

Vereenvoudigde Werknemerspensioene (SEP)

Anders as ander tipes aftreeplanne, word die Vereenvoudigde Werknemerspensioen (SEP) slegs befonds deur werkgewerbydraes. 'N SEP kan deur enige grootte werkgewer gebruik word, en die fondse moet gelyke bedrae wees vir alle werknemers wat minstens een keer per planjaar afgelewer word. Werknemers is 100% belê vanaf dag een.

Winsdeling

Baie maatskappye bied steeds winsdelingprogramme aan wat gereelde aftree spaarplanne aanvul. Elke jaar, indien die maatskappy 'n wins maak, kan hierdie fondse ook in elke kwalifiserende werknemers se jaareinde betaalde bedrae versprei word, of aan hul SEP-, IRA- of 401 (k) -rekening toegewys word.

Vaste Voordele

'N Vaste, vooraf vasgestelde finansiële voordeel wat deur werkgewers aan werknemers in aanmerking kom by hul aftrede.

Die werkgewer stel 'n spesifieke persentasie van die werknemer se verdienste in 'n spaarrekening, wat spesifiek vir aftreefondse gebruik word. Hierdie bedrag moet jaarliks ​​deur die werkgewer gerapporteer word en word as belasbare inkomste beskou. Moenie verwar word met omskrewebydrae-planne nie, wat 'n vaste bedrag geld is wat deur 'n werkgewer voorsien word vir gesondheidsversekering en mediese koste.

Werknemersbelang-eienaarskapsplanne (ESOP)

In plaas van kontantvoordele, kan werkgewers ook aftreefondse aanbied in die vorm van Werknemersbelangbesitplanne (ESOP), wat werknemers toelaat om maatskappyvoorraad teen huidige markkoerse te koop gedurende spesifieke tydperke. In sommige gevalle mag die maatskappy eenvoudig aandeelhouerskap van 'n sekere hoeveelheid aandele of verkoop aandele teen 'n laer as openbare koers gee gedurende elke verdienste kwartaal as deel van 'n vergoedingsonderhandeling.

Soos jy begin met die beplanning vir jou aftreejare, is dit duidelik dat daar baie opsies is om fondse wat jou lewenstyl tien en selfs twintig jaar nadat jy opgehou het, weg te sit. Gaan met u werkgewer vir meer inligting oor uittreevoordeelvoordele wat beskikbaar mag wees.