Hantering van konflik in die werkplek

Konflikoplossing word makliker met die praktyk

Konflikte in die werkplek kan wissel van baie klein ergernisse wat nie noodwendig jou werk op 'n volskaalse konfrontasie affekteer wat 'n hele departement of werkplek kan beïnvloed as jy vir 'n klein werkgewer werk of werk nie. Konflik kan enige werk baie stresvol maak, so dit is belangrik om maniere te vind om dit te hanteer sodat beide partye 'n wen-wen-situasie ervaar.

Hantering van konflik is 'n vaardigheid wat enigiemand kan ontwikkel net deur die tyd te neem om 'n paar sleutelvrae te stel en ook nie aannames te maak oor wat ander mense kan dink of voel nie.

Daar is baie geleenthede vir ons om te leer hoe om konflik beter te hanteer wat gereeld uit proef en fout bestaan, en om 'n tegniek te vind wat vir jou en jou styl van interaksie met mense werk.

Is Konflik onafwendbaar?

Dit is onrealisties om te verwag dat jy nooit 'n soort konflik in die werkplek sal hanteer nie. Met soveel soorte verskillende persoonlikhede en verskillende maniere om dinge te sien, is konflik gewoonlik 'n gegewe, dus is dit die beste om te leer hoe om dit vroegtydig en na beste van jou vermoë te hanteer. As jy aggressief benader of verdedigend is, is dit gewoonlik twee maniere wat jou beslis nie sal kry waar jy wil gaan nie. Eerstens sal jy 'n stap terug wil neem om te sien of jy 'n objektiewe siening kan kry van wat regtig aangaan. Om beide kante van enige probleem te begryp, is 'n goeie begin om konflik op 'n konstruktiewe wyse te hanteer. Deur te erken dat jy verkeerd is wanneer dit gepas is, kan jy ook vorentoe beweeg om positiewe verhoudings in die toekoms te skep.

Leer om konflik as 'n kollege student te hanteer

As 'n kollege student het jy waarskynlik geleer hoe om konflik op 'n sekere tyd gedurende jou kollegejare te hanteer. Om saam met een of meer kamermaats in 'n koshuis te woon, kan dikwels baie moeilik wees en vereis finesse om 'n lewende reëling te tref wat vir alle betrokkenes werk.

Kollege kursusse wat span samewerking vereis, kan dikwels 'n tyd van hoë spanning wees, aangesien almal verskillende idees en verskillende vlakke van betrokkenheid het.

Tydperke van hoë stres kan situasies meer wisselvallig maak, en om die vele verpligtinge wat jy in die kollege ondervind, te kan jongleren, kan mense meer sensitief maak. Kollege is 'n uitstekende tyd om die nuanses van konflik suksesvol te leer. Op enige stadium sal daar probleme wees om in enige werksituasie op te los en die gevolge van swak hanteringskonflikte in die werkplek kan jou werksverhoudinge en geloofwaardigheid as 'n ware professionele persoon in die veld beïnvloed.

Hantering van konflik vereis eerlike kommunikasie

As jy konflik in die werkplek hanteer, is een van die eerste dinge wat jy wil doen, om te sien of jy eerlik kan kommunikeer met die persoon of persone met wie jy konflik het. Dikwels kom konflik op as gevolg van 'n misverstand en maak aannames oor waarom daar iets gebeur sonder enige insette van die ander kant.

Om eerlik met die ander persoon te kommunikeer, mag wees alles wat jy nodig het om 'n ooreenkoms te bereik en die probleem in die begin te sny voordat dit tyd het om te groei en te fester. In sommige gevalle kan iemand wat jy probleme ondervind, baie moeilik of onmoontlik is en in daardie geval sal jy waarskynlik 'n afspraak wil maak om met jou toesighouer te praat om hul voorstelle te vra oor maniere waarop jy self die probleem kan hanteer.

Die meeste werkgewers het beleide vasgestel om werkplekkonflik te help hanteer

Die meeste werkgewers het 'n beleid vir konflikoplossing in plek. Dikwels is daar 'n reeks stappe wat 'n werkgewer sal aanbeveel dat 'n werknemer neem wanneer hy te doen het met probleme wat hulle in die werkplek ervaar. Aangesien werknemer konflik soveel meer kan beïnvloed as wat net tussen twee mense gebeur, wil werkgewers verseker dat probleme tussen werknemers of binne 'n spesifieke departement vinnig en op 'n manier hanteer word waar beide partye aanvaar en gehoor word.

As u versuim het om 'n konflik op te los deur direk met die ander persoon of u toesighouer te praat, het werkgewers gewoonlik 'n bevel van waar u kan gaan om u te help om die probleem op te los. Dit is belangrik om maatskappyreëls te volg en al die kanale wat die maatskappy ingestel het, te gebruik om die werkgewer jou toewyding in die oplossing van die probleem aan te toon en verder te gaan om jou deel te doen om 'n meer harmonieuse werkplek te maak.