Top 10 redes waarom werknemers hul werk verlaat

'N kontrolelys vir die behoud van jou talentvolle werknemers

Werknemers verlaat hul werk om baie redes. Hulle volg gades of vennote regoor die land, bly tuis by kinders, verander beroepe, vind opwaartse mobiele loopbaanpromosies , en gaan terug skool toe. Hierdie redes is moeilik om deur 'n werkgewer aan te spreek omdat dit lewensgebeure in die werker se wêreld buite werk betref.

Maar die meeste redes waarom werknemers hul werk verlaat, is onder die beheer van die werkgewer.

Trouens, enige element van jou huidige werkplek, jou kultuur en omgewing , die werknemer se persepsie van sy werk en geleenthede, is alle faktore wat die werkgewer raak.

Die beste manier om werknemers te behou, is om in kontak te bly met wat hulle dink. Is hulle gelukkig met hul werk? Is hul behoeftes vir 'n uitdaging, behoort, ontwikkeling en betekenisvolle werk nagekom? Het hulle die kommunikasie , probleemoplossing, terugvoering en erkenning wat hulle van hul baas benodig?

As jy in kontak bly met jou werknemers, kan jy potensiële retensieprobleme afstaan . Maar, moet jy elke dag aan werknemerbehoud dink. Is die stelsels, prosesse en vereistes in u maatskappy ondersteunend van werknemers?

Ondersteun hulle die belangrikste behoeftes van u werknemers vir sinvolle werk, markvergoeding en voordele, en die vermoë om 'n uitwerking op hul werk en werkplek te hê? Belangriker nog, maak hulle werknemers wil bly?

Vra hulle. Hou bly onderhoude om vas te stel waarom werknemers by u organisasie bly. Gee dan aandag aan en verbeter die faktore wat hulle identifiseer, sodat hulle elke dag terugkom. Werknemers werk soek vir 'n rede. Vind uit wat dit is voordat die werknemer haar vertrek aankondig.

Sekerlik, 'n goeie geleentheid val af en toe in 'n werknemer se skoot.

Maar dit is nie die norm nie. Gee die groot geleentheid in jou onderneming en weet wat die groot geleentheid is om jou beste werknemers te behou .

Hier is tien kritieke redes waarom werknemers hul werk verlaat. U kan hulle almal bestuur om u beste werknemers te behou.

1. Verhouding met die baas

Werknemers hoef nie vriende te wees met hul baas nie, maar hulle moet 'n verhouding hê . Die baas is te veel van 'n integrale deel van hul daaglikse lewens by die werk vir 'n ongemaklike verhouding.

Die baas bied leiding en terugvoering, spandeer tyd in een-tot-een vergaderings , en verbind die werknemer aan die groter organisasie. Om 'n toksiese verhouding met die persoon te hê wat 'n werknemer verslae ondermyn die werknemer se betrokkenheid, vertroue en toewyding.

Volgens baie bronne is 'n slegte baas ook die nommer een rede waarom werknemers hul werk verlaat. Hier is hoe om met jou baas saam te werk .

2. Verveeld en onbelemmerd deur die werk self

Niemand wil verveeld raak en onbetwis word deur hul werk nie. Regtig. As jy 'n werknemer het wat optree asof sy is, moet jy haar help om haar passie te vind . Werknemers wil graag hul werk geniet. Hulle spandeer meer as 'n derde van hul dae werk, maak gereed vir werk, en vervoer hulself na die werk.

Werk nou saam met werknemers wat aan jou rapporteer om te verseker dat elke werknemer verloof , opgewonde, en uitgedaag word om by te dra, te skep en uit te voer. Andersins, sal jy hulle verloor aan 'n werkgewer wat sal.

3. Verhoudings met kollegas

Wanneer 'n werknemer die maatskappy verlaat, word elke e-pos wat aan die hele maatskappy gestuur word, afskeid geneem, 'n opmerking oor passievolle kollegas waaroor die werknemer omgee en sal mis. Tweedens net vir ' n werknemer se bestuurder , die kollegas met wie hy sit, interaksie het en dien op spanne, is kritieke komponente van 'n werknemer se werksomgewing.

Navorsing van die Gallup-organisasie dui daarop dat een van die 12 faktore wat verlig of 'n werknemer gelukkig is met hul werk, 'n beste vriend by die werk het. Verhoudings met kollegas behou werknemers.

Let op en tree in indien daar probleme is en die werknemers kan nie die probleem self oplos nie.

4. Geleenthede om hul vaardighede en vermoëns te gebruik

Wanneer werknemers hul beduidende vaardighede en vermoëns op die werk gebruik, voel hulle 'n gevoel van trots, prestasie en selfvertroue. Hulle neem deel aan aktiwiteite waaraan hulle goed is en wat hul vaardighede en vermoëns verder uitbrei.

Werknemers wil hul vaardighede ontwikkel en uitbrei . As hulle dit nie in jou werk kan doen nie, sal hulle een kry waar hulle kan. Dit sluit geleentheid in. As 'n werknemer nie 'n pad na volgehoue ​​groei in hul huidige organisasie kan sien nie, sal hulle waarskynlik elders na 'n loopbaanontwikkeling of bevorderingsgeleentheid kyk. Maak seker dat jy met hulle praat en dat jy hul hoop en drome ken. Help hulle om 'n duidelik gedefinieerde pad te skep om hulle te bereik.

5. Bydrae van hul werk aan die organisasie se besigheidsdoelwitte

Bestuurders moet by elke verslaggewende werknemer sit en bespreek die toepaslikheid van die werknemer se werk en sy sleutelbydraes en aflewerings tot die algemene strategie en sakeplan van die organisasie. Werknemers moet verbind word en dat hulle deel is van 'n poging wat groter is as net hul werk. Hulle moet voel asof hulle in die groter prentjie van die organisasie saak maak.

Te veel bestuurders neem aan dat die werknemer die kommunikasie oor die visie, missie en algehele plan van uitvoerende personeel ontvang en hierdie sprong maak. Hulle doen nie. Hulle kan nie. Hulle het jou hulp nodig om hul werk te verstaan ​​en aan te sluit by die groter prentjie. As hulle nie deel daarvan is nie, sal jy hulle verloor.

6. Outonomie en Onafhanklikheid op die Baan

Organisasies praat oor bemagtiging , outonomie en onafhanklikheid, maar hulle is nie iets wat jy aan mense kan doen of gee nie. Hulle is eienskappe en eienskappe wat 'n werknemer moet nastreef en omhels. U is verantwoordelik vir die werksomgewing wat hulle in staat stel om dit te doen. Hulle is daarvoor verantwoordelik.

'N Konsultant het tydens 'n onlangse maatskappy-geleentheid 'n sessie oor die Oz-beginsels aangebied. Hy het daarop gewys dat deur die skep van 'n kultuur van verantwoordbaarheid, jy bemagtiging skep as werknemers besit en hul verantwoordelikhede uitvoer. Sonder dit sal jou beste werknemers verlaat.

7. Betekenis van die Werknemer se Werk

Ag, ja, betekenisvolle werk. Ons wil almal iets doen wat 'n verskil maak, dit is nie besig met werk of transaksionele werk nie, en dit dra by tot iets groter as onsself. Ambisieus en uitvoerbaar. Maar bestuurders moet werknemers help om te sien waar hul werk bydra tot die uitvoering van aflewerings wat 'n verskil in die wêreld maak.

Met sommige produkte en dienste-kankernavorsing, wat die honger, dierredding, diagnose en genesing van siektes, melkproduksie of -produkte, betekenisvol is, is voor die hand liggend, maar almal se werk het dieselfde betekenis. Help werknemers om te koppel aan hoekom hul werk betekenis het of hulle sal 'n werk kry met 'n werkgewer wat sal.

8. Kennis oor u organisasie se finansiële stabiliteit

Finansiële onstabiliteit: 'n gebrek aan verkope, ontslag of verminderde werksure, salarisvries, verhuring vries , suksesvolle mededingers uitgelig in die nuus, slegte pers, werknemersomset , samesmeltings en verkrygende maatskappye, alles lei tot 'n werknemer se onstabiliteit en 'n gebrek aan vertrou .

Werknemers wat bekommerd is, is geneig om te vertrek. Maak elke verandering en potensiële verandering deursigtig. Laat hulle weet hoe die besigheid te alle tye doen en wat die organisasie se planne is om in die toekoms op koers te bly of te herstel.

Maar die belangrikste probleem hier is die werknemers se vertroue in en respek vir die bestuurspan . As hulle jou oordeel, rigting en besluitneming respekteer, sal hulle bly. Indien nie, sal hulle verlaat. Hulle het immers die finansiële stabiliteit van hul eie families om te oorweeg wanneer hulle besluit watter uitvoerende gesag hulle sal volg - of nie.

9. Algemene korporatiewe kultuur

Alhoewel dit nie die boonste item op werknemerslys is nie, maak die totale kultuur van jou maatskappy 'n verskil vir werknemers. Beoordeel u organisasie werknemers, behandel hulle met respek , en voorsien vergoeding , voordele en voordele wat respek en omgee toon?

Is jou werksomgewing vir mense bevorderlik vir werknemerstevredenheid en betrokkenheid? Gee u geleenthede, werknemeraktiwiteite, vieringe en spanboupogings wat werknemers laat voel dat u organisasie 'n goeie werkplek is?

Werknemers waardeer 'n werkplek waar kommunikasie deursigtig is, bestuur is toeganklik, bestuurders is toeganklik en gerespekteer, en rigting is duidelik en verstaan. Jou algemene kultuur hou werknemers of draai hulle weg. Wat kry jou wat jy wil en nodig het vir sukses?

10. Bestuur se Erkenning van Werknemende Werkprestasie

Baie plaas werknemer erkenning verder op die lys, maar dit is waar erkenning behaal in 'n onlangse opname van die personeel vir mensehulpbronbestuur (SHRM) . Terwyl erkenning belangrik is, is dit nie onder werknemers se hoofkwessies nie.

'N gebrek aan erkenning kan baie van die bogenoemde faktore, veral kultuur beïnvloed, maar dit is waarskynlik nie die bepalende faktor in die besluit van 'n werknemer om jou organisasie te verlaat nie. Verskaf baie opregte waardering en erkenning as versiersuiker op die koek vir u werknemers se behoudspogings.

Maar, let op die meer belangrike faktore, die koek, as jy jou beste werknemers wil behou. Maak erkenning van die manier waarop jy in jou organisasie woon om jou beste talent te behou .

As u aandag gee aan hierdie tien faktore, sal u die omset verminder en u gewildste werknemers behou. Indien nie, sal u gereelde uittreksgesprekke en afskeidse middagete hou. Dit is duur om 'n nuwe werknemer te werf. Hoekom nie die moeite doen om die werknemers wat u alreeds pynlik aangewend en gehuur het, te behou nie?

Verwant aan die top 10 redes waarom werknemers hul werk verlaat