Voorbeeld Verskooningsbriewe vir Ontbrekende Werk

Almal moet van tyd tot tyd werk mis, soms vir siekte, 'n afspraak of enige ander persoonlike rede. Sommige werkgewers vra werknemers om 'n formele brief waarin hulle verduidelik wanneer en waarom hulle werk gemis het. Soms wil werkgewers dat werknemers hierdie briewe voor 'n afwesigheid skryf, en soms word hulle daarna geskryf.

Werknemers moet ook verskoningsbriewe vir langer blare van afwesigheid of ander verlengde tyd af skryf.

Formele verskoningbriewe word ook in ander situasies gebruik, soos 'n afwesigheid van jurie of afwesigheid van die skool.

Lees hieronder vir wenke oor die skryf van 'n formele verskoning, sowel as twee steekproefbriewe: een voorbeeld om 'n werkgewer te stuur voordat jy werk mis en een vir na.

Wenke vir die skryf van 'n formele verskoning brief

Voorbeeld Formele Verskooningsbrief (Voordat werk ontbreek)

datum

Werkgewer se naam
Werkgewers Titel
organisasie
adres
Stad, Staat, Poskode

Geagte Mnr. Van:

Aanvaar asseblief hierdie brief as formele kennisgewing dat ek nie van 1 September, 20XX tot 5 September, 20XX, kan bywoon nie. Ek sal die professionele ontwikkelingskonferensie wat ek vroeër vandeesweek met u gepraat het, bywoon.

Ek het gereël om gedurende kantoorure op e-pos te wees, en ek sal een keer per dag by die kantoor skakel en tjek om te sien wat ek gemis het.

Laat my asseblief weet of ek enige verdere inligting kan verskaf, of as u nog iets van my nodig het om my afwesigheid glad te laat werk. Dankie dat jy my hierdie geleentheid gegee het.

Die uwe,

U Handtekening (kopiebrief)

Jou getikte naam

Voorbeeld Formele Verskooningsbrief (Na Werkloosheid)

datum

Werkgewer se naam
Werkgewers Titel
organisasie
adres
Stad, Staat, Poskode

Geagte Mnr. Van:

Aanvaar asseblief hierdie brief as formele kennisgewing dat ek nie op 1 September 20XX as gevolg van siekte bygewoon kon word nie. Ek het al die take vir hierdie week voltooi wat ek tydens my afwesigheid gemis het.

Laat my asseblief weet as ek enige verdere inligting kan verskaf. Dankie vir die begrip.

Die uwe,

U Handtekening (kopiebrief)

Jou getikte naam

Stuur 'n e-posboodskap

Soms is dit meer sin om 'n e-posboodskap te stuur waarin u afwesigheid verduidelik word. Byvoorbeeld, as jy jou baas so gou as moontlik wil vertel dat jy nie by die werk sal wees nie, is e-pos die vinnigste manier om hierdie inligting te deel. Sommige werkgewers vra selfs dat werknemers hulle per e-pos in kennis stel van afwesigheid.

As u 'n e-pos verskoning vir u afwesigheid stuur, moet u die e-pos kort hou, bloot die datums wat u afwesig sal wees, en gee 'n kort verduideliking waarom u weg sal wees.

Maak ook seker dat u 'n duidelike onderwerplyn insluit. U kan net 'Afwesigheid van werk' skryf in die onderwerplyn. Dit verklaar duidelik die doel van u e-pos aan u baas.

As jy verkies om jou verskoning te e-pos, kan jy 'n professionele e-pos boodskap stuur .

Bykomende inligting

Verskoning vir werk ontbreek
Meer Afwesigheidsverduidelikingsbriewe