Wat is die verantwoordelikhede van 'n toesighouer?

Die titel van toesighouer word tipies toegepas op 'n eerste-lyn of laer vlak bestuursrol , dikwels in industriële of administratiewe instellings. Die aanwysing van studieleier is minder algemeen in die een-en-twintigste eeu as in vorige eeue waar die werklike werk om medewerkers noukeurig waar te neem, as 'n noodsaaklike bestuurstaktiek beskou word. Tog is daar vandag 'n verskeidenheid rolle en roepe waar die aanwysing en rol bestaan.

Funksies van 'n studieleier:

'N Studieleier is verantwoordelik vir die daaglikse prestasie van 'n kleingroep. Dit kan 'n span, departement of skof wees. Tipies het die toesighouer ervaring in wat die groep doen en die posisie verdien het op grond van bestuur se oortuiging dat hy / sy in staat is om die span te lei.

Algemene toesighoudende take sluit in:

Voorbeeld Posisie Titels:

Titels wissel volgens industrie en roeping, maar hier is 'n paar algemene voorbeelde van toesighoudende titels:

'N Toesighouer word:

Die toesighouerrol is een waar die individu 'n uitstekende begrip van die werk van die span moet hê, asook 'n begrip van die take en aktiwiteite van 'n bestuurder. Die toesighouer word dikwels van die werkspan afgetrek omdat die bestuur sy of haar werksetiek, maatskappy se houding en gehalteverbintenis waardeer. Organisasies vereis dikwels dat individue bevorder word tot toesighoudende rolle om eerste- of voorlynbestuursopleiding by te woon, waar hulle belangrike kommunikasie- en bestuursvaardighede leer.

Uitdagings om 'n Toesighouer te wees:

Die rol van 'n studieleier is dikwels 'n uitdagende. Die nuwe toesighouer moet dikwels die ongemaklike oorgang navigeer van een van die spanlede aan die individu wat verantwoordelik is vir die leiding van werk, bied opbouende terugvoering en skryf, dissiplineer of beëindig 'n langdurige kollega of vriend. In plaas daarvan om 'n spanlid te wees, is die individu, as toesighouer, nou deel van bestuur. Hierdie oorgang is dikwels baie ongemaklik vir alle partye.

'N Groot deel van die rol van studieleier behels terugvoering, beide konstruktief en positief. Konstruktiewe is die uitdaging vir die meeste individue om te lewer.

As opleiding nie aangebied word nie, rapporteer baie toesighouers sukkel om konstruktiewe terugvoer te lewer.

In die rol van toesighouer is die individu aanspreeklik vir spanprestasie, wat druk bo en behalwe die vlak wat hy of sy as spanlid ervaar het, bied.

Dikwels is die toesighouer verantwoordelik vir die span en algehele prestasie, maar het relatief min direkte owerheid sonder om bestuursondersteuning te verkry.

Beste praktyke van suksesvolle toesighouers:

** Sien die volledige Woordelys van Bedryfsvoorwaardes en Afkortings

geredigeer deur Art Petty