Meer inligting oor bestuursvlakke en werksitems

Mense werk in bestuurswerk op baie verskillende vlakke in 'n organisasie. U mag kwalifiseer vir 'n bestuursvlak -werk, maar u sal die verskillende bestuursvlakke moet verstaan. Die pligte en verantwoordelikhede wissel op elk van hierdie bestuursvlakke. Die aantal vlakke hang af van die grootte, kultuur, bedryf en stadium van ontwikkeling van die maatskappy. Hieronder is sommige van die bestuursvlakke algemeen in Amerikaanse besigheid

toesighouer

Vir baie mense is hul eerste bestuursvlak-werk as toesighouer. Die toesighouer is 'n bestuursvlak van eerste vlak. Hierdie individu is verantwoordelik vir 'n klein groepie mense, wat gewoonlik dieselfde werk of baie soortgelyke werk doen. Tipies, die toesighouer het beduidende ondervinding met die werk van die individue wat hulle toesig hou. Die toesighouer behandel gewoonlik werkopdragte, tydopdrag en probleemoplossing. Hy of sy is verantwoordelik vir gehalte, motivering en opleiding. Die individu op hierdie bestuursvlak het gewoonlik baie min diskresie wat hy of sy gewoonlik aan 'n bestuurder rapporteer.

Projek bestuurder

Sommige mense beskou projekbestuur nie as bestuursvlak nie. Daarom volg projekbestuurders gewoonlik nie bestuurdersvergaderings nie. Hulle voer egter baie van dieselfde funksies as ander bestuurders. In verskeie nywerhede is 'n algemene eerste bestuursplig. 'N Projekbestuurder het nie direkte / lynverantwoordelikheid vir die werknemers wat aan die projek toegewys is nie.

Inteendeel, die projekbestuurder is 'n matriksbestuurder . 'N Projekbestuurder is verantwoordelik vir die beplanning, organisering, bestuur en monitering van bestuursfunksies , maar gewoonlik in vennootskap met lynbestuurders op die ander as van die matriks. Die projekbestuurder is verantwoordelik vir gehalte, skedule en begroting, maar nie vir die menseverwante funksies soos opleiding en dissipline nie.

'N Projekbestuurder rapporteer gewoonlik aan 'n bestuurder, direkteur of vise-president van projekbestuur, hoewel hulle aan enige bestuurder in die hiërargie kan rapporteer.

Bestuurder

'N Bestuurder kan 'n eerstevlakbestuurder wees wat direk toesig hou op werknemers of 'n tweede vlakbestuurder wat toesighouers bestuur. Die grootte van die maatskappy bepaal gewoonlik watter. Die pligte en verantwoordelikhede van 'n eerste lynbestuurder is soortgelyk aan dié van 'n studieleier, hoewel die bestuurder oor die algemeen meer personeelverantwoordelikheid, meer MH-verantwoordelikheid en meer diskresie het. Hy of sy hou gewoonlik toesig oor 'n klein groepie werknemers wat dieselfde of soortgelyke werk doen. Die bestuurder het gewoonlik ongeveer 1 tot 3 jaar ondervinding. Bestuurders rapporteer tipies aan senior bestuurders, direkteure, ondervoorsitters of eienaars.

Senior Bestuurders

Sommige organisasies het poste met die titel Senior Bestuurder . Die pligte en verantwoordelikhede van 'n senior bestuurder is in wese dieselfde as dié van 'n bestuurder. Hulle is verantwoordelik vir die administratiewe en funksionele rigting van 'n groep werknemers. Hulle het oor die algemeen meer diskresie en groter finansiële gesag as ander bestuurders. Dikwels dui hierdie titel net op 'n persoon wat langer as hul eweknieë op die werk was.

Soms is dit omdat hulle die verantwoordelikheid het om ander bestuurders te lei of op te lei. In uitsonderlike gevalle hou hulle eintlik toesig oor 'n groep bestuurders .

Algemene Bestuurders

'N Algemene bestuurder hou toesig oor meer as een funksie en hou dikwels toesig oor al die funksies van 'n maatskappy deur toesig te hou op die bestuurders van daardie funksies. Die hoofbestuurder het wye breedtegraad en baie diskresionêre gesag. Hy of sy het aansienlike finansiële verantwoordelikheid en het gewoonlik P & L verantwoordelikheid vir die maatskappy of 'n groot segment daarvan. Die algemene bestuurder is oor die algemeen ook die verhuringsowerheid vir die maatskappy, hoewel hy / sy daardie owerheid ook aan ondergeskikte bestuurders kan delegeer.

Ander bestuursvlakke

Organisasies, veral groter, het ander bestuursvlakke en titels wat nie eintlik die titel "bestuurder" in hulle het nie.