Hoe Bestuurders Monitor en Beheer Werker Gedrag

Bestuurders moet die aktiwiteite van hul span en die eksterne kragte monitor. Sonder die monitering sal jy nie weet of jou plan werk of as dit aangepas moet word nie. Dan moet bestuurders die elemente beheer wat hulle kan beheer om almal in die rigting van die doel te beweeg.

In die kontrole taak monitor u die werk wat gedoen word, vergelyk u die werklike vordering met die plan en verifieer u dat die organisasie werk soos u dit ontwerp het.

As alles goed gaan, hoef jy niks anders te doen as om te monitor nie. Dit gebeur egter selde. Iemand word siek; die iterasie van elke databasis soort duur langer as geprojekteer; 'n sleutel mededinger laat hul pryse daal; 'n brand vernietig die gebou langsaan en jy moet vir 'n paar dae ontruim of 'n ander faktor wat jou plan beïnvloed. Die beheerstap dikteer nou dat jy aksie moet doen om die impak te verminder en so gou as moontlik terug te keer na die verlangde doel.

Dit beteken om terug te gaan na die beplanningsfase en aanpassingsplanne. Dit kan 'n verandering in die organisasie vereis en die spanlede weer rigting gee aan die nuwe doelwitte. Beheer dan die nuwe plan en pas indien nodig. Hierdie siklus duur voort totdat jy die taak voltooi het.

Enkele bykomende aspekte van monitering en beheer