Werksonderhoudvraag: Beskryf 'n tipiese werksweek

Hoe om onderhoudevrae te beantwoord oor wat jy by die werk doen

Wat doen jy die hele dag by die werk? 'N Onderhoudvoerder mag u vra om in detail te bespreek wat u tydens 'n tipiese dag of week by die werk doen. Onderhoudvoerders vra hierdie vraag om seker te maak dat jou ervaring aan die werkvereistes voldoen .

Hierdie vraag help ook die onderhoudvoerder om te assesseer of jy die persoonlike eienskappe waarna die maatskappy in 'n werknemer soek, soos organisasie, die vermoë om goed met ander te werk, en 'n aanleg om uitdagings aan te spreek, aanpak.

Hoe om 'n antwoord op te stel

Wanneer u vir hierdie vraag voorberei, oorweeg die posisie waarvoor u aansoek doen en hoe u huidige of vorige posisies daarmee verband hou. Maak 'n lys van sommige van die sleuteltake waarop u werk gedurende 'n gemiddelde werksweek. Kyk dan terug na die poslys, en sirkel die take op jou lys wat ooreenstem met die vereistes van die posisie. Maak seker dat u op die take fokus wanneer u hierdie vraag beantwoord.

Kyk weer na die poslys en maak 'n lys van 2 - 3 eienskappe waarna die werkgewer in 'n aansoeker soek. Wil hulle iemand wat georganiseer word? Wie word goed saam met ander? Maak seker dat u antwoord op hierdie vraag beklemtoon hoe u gereeld sekere van die sleutelkwaliteite by die werk demonstreer.

Hoe meer jy jou vorige ervaring met die werksopening kan koppel , hoe meer suksesvol sal jy wees om vrae oor jou werksweek te beantwoord.

Wenke vir antwoorde

Eerder as om uur vir uur deur elke dag te gaan, fokus op 'n paar hoof take en beskryf hoe jy die take in 'n tipiese week gaan.

Maak seker dat u fokus op pligte wat relevant is vir die posisie waarvoor u aansoek doen. Byvoorbeeld, as die nuwe werk iemand wat uiters georganiseer is, vereis, beklemtoon take wat u organisatoriese vaardighede demonstreer. (Byvoorbeeld, "My finale taak van elke week bepaal my pligte vir die volgende week").

Maak jou antwoorde so spesifiek moontlik deur 'n werklike voorbeeld van elke taak te verskaf. As jy byvoorbeeld sê dat die meeste weke wat jy met die verkoopspan werk om enige dringende kliëntediensprobleme aan te spreek, verduidelik 'n spesifieke probleem en hoe jy dit aangespreek het.

As jy 'n werk het waar elke dag baie soortgelyk is, kan jy eendag 'n meer gedetailleerde kyk gee en verduidelik dat die meeste dae 'n soortgelyke patroon volg. Tog is dit tog belangrik om take wat betrekking het op die poslys te beklemtoon.

Wat om nie te sê nie

Dit moet duidelik wees dat dit nie 'n goeie idee is oor nie-werksverwante aktiwiteite wat u op maatskappy tyd doen nie, maar ek het aansoekers meegedeel hoe hulle dikwels laat is omdat hulle 'n kind skool toe moet ry of graag wil neem 'n lang middagete om uit te oefen by die gimnasium.

Vermy enige besonderhede oor hoe om laat te kom (of vroeg vertrek) om persoonlike redes, persoonlike werk in die kantoor te doen of met kollegas te werk tydens werksure.

Meer: 25 dinge om nooit te sê by 'n werkonderhoud nie

Voorbeeld antwoorde

Meer onderhoudsvrae oor jou
Tipiese onderhoudvrae en monsters antwoorde vir onderhoudvrae oor jou en jou vaardighede en vermoëns.

Meer werksonderhoud vrae en antwoorde

Onderhoudsvrae en antwoorde

Tipiese werksonderhoud vrae en voorbeeld antwoorde.

Onderhoudsvrae om te vra
Vrae vir kandidate vir indiensneming om die onderhoudvoerder te vra.