Wil jy weet hoe om die perfekte projek te bestuur?

Hierdie stappe en wenke sal u doelwitte in u projek bereik

Wil jy projekte suksesvol voltooi? Op tyd, binne begroting, en met die toepaslike persone om integrasie te verseker? Hierdie projekbestuurstappe sal verseker dat u effektiewe projekbestuur beoefen.

Stappe in Projekbestuur

 1. Kies die projek op grond van u behoeftes van u kliënt, u organisasie se huidige doelwitte , of u organisasie se prioriteite.
 2. Stel die span saam wat die projek moet besit om 'n positiewe implementering en integrasie te skep. Neem die verskillende sterk punte en kundigheid in ag wat u nodig het om u verlangde uitkoms te lewer. Kyk ook na watter areas van jou organisasie die oplossings moet implementeer en integreer.
 1. Definieer die interne of eksterne kliënt se vereistes van die uitkoms of uitset van die projek.
 2. Definieer die omvang van die projek en die gewenste uitkoms. As deel van hierdie definisie, bepaal waar die projek begin en eindig. Wat is die eerste stap? Wat is die laaste?
 3. Definieer meetbare doelwitte wat u in staat sal stel om te weet dat die projek bereik is. Definieer jou begroting vir die projek. Bepaal die mense en ure wat benodig word om die projek te voltooi.
 4. Bepaal hoe jy vordering en prestasies oor jou organisasie sal kommunikeer, en versamel insette van organisasie lede wat nie op die span is nie.
 5. Vloeidiagram die huidige proses. Of, vir 'n spesifieke projek, noem die stappe wat nodig is om die projek te bereik.
 6. Meet hoe die huidige projek huidiglik presteer as dit 'n deurlopende projek is. Bestudeer die data om jou doelwitte en verwagtings aan te pas.
 7. Bepaal of bykomende inligting, hulpbronne of mense benodig word om die projek te voltooi. Bring die mense en hulpbronne in die groep geïdentifiseer. Hou in gedagte dat elke keer as jy addisionele mense by die span voeg, sal die span weer die vyf fases van spanontwikkeling betree. Voeg mense vroeg in die projek toe as dit moontlik is.
 1. Skep 'n aksieplan om die projek se stappe te voltooi. Ken die toepaslike mense toe om elke stap te voltooi. Stel 'n sperdatum vas vir wanneer jy elke stap sal bereik. Maak seker dat mense die tyd het om aan die projek toe te ken.
 2. Bepaal 'n deurlopende metode om na te gaan of u die stappe soos beplan bereik. Hou weeklikse vergaderings, stel 'n sentrale liggingskalender op, versprei vergader minute wyd, of lys die stappe op 'n openbare witbord.
 1. Implementeer die aksieplan. Dokumenteer die metodes wat gebruik word om elke stap te bereik. U sal die stappe en doelwitte wil deel en dupliseer die aksies wat die span geneem het wat suksesvol was, as dit 'n deurlopende of periodieke herhaalde projek is.
 2. Bepaal hoe die span die doeltreffendheid van die projekimplementering en beplanningsproses vir die toekoms sal meet, opteken en naspeur.
 3. Gebruik die data wat ingesamel is, evalueer die resultate. Hoe het die projek verwagtinge bereik en die beplanners en deelnemers tevrede gestel? Indien nie, waarom nie? Dokument vir toekomstige projekte.
 4. Vier die prestasies van die span.
 5. Bepaal hoe jy die geleerde lesse kan toepas en die stappe wat tydens hierdie projek ervaar is vir jou toekomstige projekte. Vind 'n metode vir die integrasie van beste praktykstappe vir projekbestuur.

Bykomende wenke om die sukses van die projek te verseker

 1. Betrek die toepaslike mense wat die proses besit en kan die sukses van u implementering en integrasie maak of breek.
 2. Dokumenteer u stappe sodat die span wat volgende jaar u projek volg of implementeer, die nodige inligting het om u suksesvolle stappe en beplanningsproses te dupliseer.
 3. Hou enige vorms, flyers, advertensies, kommunikasie dokumente, span minute en alle ander data wat verband hou met die projek in 'n lêer wat u vir die volgende projekbeplanning kan verkry.
 1. Hou mense aanspreeklik op die span. Projekte het 'n manier om sperdatums en mislukkings te verval wanneer spanlede nie aanspreeklik word vir verpligtinge en uitslae nie.
 2. Moenie optree asof 'n span 'n demokrasie is waar almal 'n gelyke stem oor elke komponent van die projek het nie. Dit is nie en as jy so optree, sal jou pogings misluk. Onthou dat die leier die toon en die tempo stel . Die leier neem leiding aan verwagtinge en finale besluite .
 3. Konsensusbesluitneming is 'n val. Dit veroorsaak dat groepe tot die laagste gemene deler, nie die beste oplossing, in sy besluite sink nie. Hier is hoe om suksesvol te verskil as spanleier of lid.