Veranderingsbestuur: Inisiëring is die eerste stap in die bestuur van verandering

Gebruik 'n kontrolelys vir veranderingsbestuur om u pogings in die bestuur van verandering te bestuur

In die inisiatief of bewustheidstadium van verandering word die behoefte aan verandering deur 'n individu of 'n groep erken. Daar kan 'n spesifieke probleem of 'n prestasiegaping wees, of daar kan dalk net 'n gevoel wees dat iets nie reg is nie.

Ongeag hoe die aangewese behoefte aan verandering ontstaan ​​het, ontwikkel 'n gedeelde erkenning dat die huidige stelsel nie werk of verbeter kan word nie, in die werkgroep.

Een passievolle persoon wat die behoefte aan verandering sien, kan 'n hele werkgroep beïnvloed en opvoed.

Trouens, tydens die aanvangsfase moet die inisieerders van die verandering alliansies met kollegas bou en die ondersteuning van senior bestuurders verkry as die veranderinge wat hulle begeer, 'n kans op sukses het.

Dikwels is 'n beperkte aantal mense op hierdie punt betrokke. Hierdie mense mag van enige vlak van die organisasie kom. Hoër vlakbestuurders is gewoonlik betrokke by kwessies soos belangrike kapitaalbesluite. Ander kan veranderinge voorstel deur middel van sulke maniere soos voorstelle , departementele vergaderings en gesprekke met eweknieë, toesighouers of verslaggewende personeellede.

In die inisiatief / bewusmakingsfase word die besluit om te verander, of ten minste om verandering te verken, gemaak.

Bewustheid van die behoefte aan verandering kan uit baie verskillende bronne kom. Soms besef mense net dat daar 'n beter manier is om werk te kry.

Ander kere word mense deur eksterne bronne beïnvloed, soos mense in ander organisasies, boeke, video's of 'n artikel. Die kompetisie dryf ook verandering inisiasie.

Spesifieke voorbeelde van inisiasie- / bewusmakingsbronne van inligting wat die behoefte aan verandering aan die wiele bring, sluit in:

Skep 'n organisasie kultuur wat noodsaaklike verandering aanmoedig

Organisasies kan werknemers aanmoedig om die behoefte aan verandering op baie maniere te erken. Die organisasie se kultuur ondersteun die pogings van werknemers om verandering op beide subtiele en eenvoudige maniere voor te stel.

Die volgende aktiwiteite bevorder bewustheid van die behoefte aan verandering.

Tydens die aanvangsfase van verandering speel opvoeding, die deel van inligting en wat beloon en erken word in 'n organisasie se kultuur 'n groot rol in die vraag of die verandering effektief geïmplementeer sal word. Die organisasie se gereedheid vir verandering en die veranderingsbestuursvaardighede van die inisieerders sal ook die sukses van die verandering beïnvloed.

Sien die stadiums in veranderingsbestuur .

Meer verwant aan veranderingsbestuur