Vroue en werk: dan, nou en voorspel die toekoms

Besigheidsvroue in die werkplek

Moeg om te lees oor Carly Fiorina, die voormalige voorsitter en hoof uitvoerende beampte van die saamgesmelte Hewlett-Packard - Compaq? Fiorina en ander suksesvolle vroue soos Condoleezza Rice, Sherry Lansing of Martha Stewart is die plakkaat gesigte vir die 'Jy het 'n lang pad, baba' spin dokters.

Ek juig en loof die werksukses van hierdie besigheidsvroue en hoop dat alle mense uit hul wysheid en prestasies leer. Inderdaad, sommige van hierdie vroue is my helde.

Rock op!

Wat gebeur egter vir die res van die vroue in die werksmag? Meer belangrik, wat hou die toekoms vir sakevroue in die werkplek?

Wil jy weet wat vroue nou bereik het en wat die toekoms vir vroue en werk hou? Kom ons poets om ons kristalbal en maak 'n paar voorspellings gebaseer op huidige statistieke en projeksies oor vroue en werk. Ek sal jou die tyd wys en nou statistiek en die toekoms van vroue en werk bespreek. Ek sal ook doelwitte en idees aanbeveel om werkers te help om hierdie vordering vir vroue in die werkplek voort te sit. Lees verder.

Watter persentasie vroue werk?

Huidige:

"In 1950 het ongeveer een van die drie vroue aan die arbeidsmag deelgeneem. In 1998 was byna drie van elke vyf vroue van werkende ouderdom in die arbeidsmag. Onder vroue van 16 jaar en ouer was die arbeidsmagdeelname in 1950 33,9 persent, vergeleke met 59,8 persent in 1998.

63,3 persent van vroue tussen 16 en 24 jaar het in 1998 gewerk, teenoor 43,9 persent in 1950.

76,3 persent van vroue ouderdom 25 tot 34 gewerk in 1998 teenoor 34,0 persent in 1950.

77,1 persent van vroue ouderdom 35 tot 44 werk in 1998 teenoor 39,1 persent in 1950.

76,2 persent van vroue ouderdom 45-54 het in 1998 gewerk, teenoor 37,9 persent in 1950.

51,2 persent van vroue 55-64 jaar het in 1998 gewerk, teenoor 27 persent in 1950.

8,6 persent van vroue 65+ het in 1998 gewerk, teenoor 9,7 persent in 1950.

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Veranderinge in Vroue se Werkdeelname

Huidige:

"Aangesien meer vroue by die arbeidsmag gevoeg word, sal hul aandeel die mans se benadering bereik. In 2008 sal vroue sowat 48 persent van die arbeidsmag en mans 52 persent uitmaak. In 1988 was die onderskeie aandele 45 en 55 persent. "

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Vroue se Deel van Arbeidsmag

Vroue en Afwesigheid

Huidige:

Soos u vanweë huishoudelike en gesinsake kan verwag, was ongeveer 4 persent voltydse werkers in 1998 afwesig van hul werk tydens 'n gemiddelde werksweek, wat beteken dat hulle minder as 35 uur gedurende die week gewerk het weens besering, siekte, of 'n verskeidenheid ander redes. Ongeveer 5,1 persent van vroue (insluitend 5,6 persent van vroue tussen die ouderdomme van 20 en 24) was afwesig in die gemiddelde week, in vergelyking met 2,7 persent mans. Onder die afwesigheid was vroue 'n bietjie meer geneig om afwesig te wees behalwe besering of siekte. Een derde van vroue se verhoudings met minder as 'n kwart van mans se afwesigheid is aan ander redes toegeskryf. "

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Vroue se Afwesigheid

voorspelling:

Die aantal vroue sal in die werksmag verder toeneem. Vroue sal voortgaan om primêre verantwoordelikheid vir huishoudelike en gesinsaangeleenthede te hê, wat sodoende negatiewe gevolge vir werksbywoning het.

Wat werkgewers kan doen:

Werkgewers sal uitgedaag word om gesinsvriendelike oplossings te bied vir die werk van mense wat buigsaamheid benodig vir kindersorg en ouer sorg. Hierdie oplossings kan insluit:

Bywoningstelsels wat onbuigsaam is, sal gekwalifiseerde en toegewyde werknemers aan werkgewers bestuur wat gesinsvraagstukke met kreatiwiteit en kommer aanspreek.

Werkgewers moet meer aandag gee aan die Gelyke Indiensnemingsgeleentheid riglyne.

Hulle bestaan ​​om gelykheid te skep en te veel werkgewers werk hulle steeds as 'n nommerspel as gevolg van verslagdoening.

Soos aanbeveel deur die Women Employed Institute, maak vroue meer bewus van loopbane wat hoër betaalgeleenthede bied. Die meeste vroue se werksgeleenthede word in die "vroulike" beroepe gekombineer wat swak betaal. Bevorder en onderrig vroue oor hierdie geleenthede, sodat vroue geleenthede vir onderwys in hierdie hoër betalende geleenthede nastreef.

Katalisator, wat die vordering van vroue in die werkplek monitor, het berig dat vanaf 1998 slegs 2,7 persent van die hoogsbetaalde beamptes by Fortune 500-maatskappye vroue was. Vroue bly steeds laer betalende huishoudelike, klerklike ondersteuning en administratiewe tipe beroepe.

Vervolgens gaan ons kyk hoe vroue in verdienste en onderwys gevorder het en oorweeg werkgewer geleenthede om die vordering te verhoog.

Belangstelling in Vroue se verdienste en opvoeding?

"Die gemiddelde weeklikse verdienste van vroue is 35-44 jaar, aangesien persentasie mans van 58,3 persent tot 73,0 persent van 1979 tot 1993 gestyg het. Dit is 'n styging van 14,7 persentasiepunte.

Daar was ook 'n toename in die vroulike verdiensteverhouding tussen dié ouderdom 45 tot 54 van 1979 tot 1993. "

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Vroue se Verdienste

"In 1998 verdien vroue in bestuurs- en professionele beroepe veel meer per week as vroue in ander beroepe.

Hul mediane weeklikse verdienste was 56 persent groter as dié van tegniese, verkoops- en administratiewe ondersteuningswerkers, die volgende hoogste kategorie. "

Bron: US Departement van Arbeid: Vroue in Bestuurs-, Professionele Beroepe verdien meer

"'N Kyk na vroue se verdienste oor die afgelope 20 jaar toon 'n gemengde beeld van vordering. Vroue se inflasie-aangepaste verdienste het sedert 1979 bykans 14 persent toegeneem, terwyl mans met sowat 7 persent gedaal het. Maar terwyl vroue se verdienste verbeter het relatief tot mans, voltydse werkvroue het bevind dat hulle net sowat 76 persent van die mans verdien het. Inkomste vir vroue met kollege-grade het die afgelope twee dekades bykans 22 persent geskiet, maar vir vroue sonder 'n post-sekondêre onderwys was daar min vordering . "

Bron: Maandelikse Arbeidsoorsig Online , "Women's Earnings," (Desember 1999).

"Vroue wat voltyds in professionele beroepe besig was, het $ 682 in 1998 verdien, meer as vroue in enige ander hoof beroepskategorie.

Binne hierdie beroep groep het vroue wat as dokters, aptekers en prokureurs werk, die hoogste mediaan verdienste gehad.

"Vroue se deel van indiensneming in beroepe wat deur hoë verdienste getipeer word, het gegroei. In 1998 was 46,4 persent van voltydse loon- en salariswerkers in uitvoerende, administratiewe en bestuursberoepe vroue, van 34,2% in 1983, die eerste jaar waarvoor Vergelykbare data is beskikbaar.

Oor dieselfde tydperk het vroue as 'n deel van professionele spesialiswerkers gestyg van 46,8% tot 51,6%.

"In teenstelling was daar 'n relatiewe klein verandering in vroue se aandeel in voltydse loon- en salariswerk in die oorblywende beroepsgroepe. In 1983 het vroue 77,7% van die administratiewe ondersteuningsbeurse gehad, en in 1998 het hulle steeds 76,3 persent van die werkgeleenthede. " Vroue het in 1983 en 1998 7,9 persent van presisieproduksie-, handwerk- en herstelwerkers verteenwoordig.

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Hoogtepunte van Vroue se Verdienste

Huidige:

"In 1998 het hoërskool gegradueerdes, meer vroue as mans wat in die universiteit ingeskryf is. Vanaf Oktober was 938 000 jong vroue wat in 1998 van die hoërskool gegradueer het, 906 000 jong mans ingeskryf." Die tendens van meer vroue wat college bywoon, gaan voort.

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Vroue se Onderwys

voorspelling:

Betaal aan vroue sal voortgaan om die betaal mans wat in soortgelyke beroepe verdien, te verminder, selfs wanneer die vrou meer opleiding het. Die tendens van meer vroue wat college bywoon, sal voortgaan, alhoewel ek na die hoofvakke kyk wat hulle later in hierdie funksie volg. Gekose studies beïnvloed beide hul betaal en hul indiensnemingspotensiaal.

Wat werkgewers kan doen:

Belangrikste werkgewers moet werklik weet oor die betaalgaping wat nog steeds bestaan ​​tussen mans en vroue wat soortgelyke werk doen. Bestuurders op alle vlakke, wat salarisse en begrotings beheer, moet hulself verbind om mense, ongeag geslag, dieselfde geld te betaal vir vergelykbare werk.

Vroue moet in kontak bly met hul eie werkplek. As 'n vrou weet dat sy minder geld maak as 'n man, en alle ander kwessies lyk gelyk, moet sy die saak aan haar baas en aan Human Resources oordra. Sy kan help om 'n meer geslagsvriendelike werkplek te skep en haar eie waarde te bevorder.

Werkgewers moet meer aandag gee aan die Gelyke Indiensnemingsgeleentheid riglyne. Hulle bestaan ​​om gelykheid te skep en te veel werkgewers werk hulle nog steeds asof hulle 'n nommerspel is as gevolg van dop- en rapporteringsvereistes.

Ek sou so bly wees om 'n werklike verbintenis te sien om mense billik te betaal op grond van bydrae.

Soos aanbeveel deur die Women Employed Institute, maak vroue meer bewus van loopbane wat hoër betaalgeleenthede bied. Die meeste vroue se werksgeleenthede word in die "vroulike" beroepe gekombineer wat swak betaal. Bevorder en onderrig vroue oor hierdie geleenthede, sodat vroue geleenthede vir onderwys in hierdie hoër betalende geleenthede nastreef.

Katalisator, wat die vordering van vroue in die werkplek monitor, het berig dat vanaf 1998 slegs 2,7 persent van die hoogsbetaalde beamptes by Fortune 500-maatskappye vroue was. Vroue bly steeds laer betalende huishoudelike, klerklike ondersteuning en administratiewe tipe beroepe.

{p} Kom ons kyk nou na die huidige aantal vroue in wetenskap en tegnologie loopbane, wat voorspel word om in die volgende dekades groot geleenthede te bied. Dan sal ons oorweeg wat werkgewers kan doen om die deelname van vroue aan hierdie beroepe aan te moedig.

Belangstelling in Vroue in Wetenskap en Tegnologie?

"Volgens die huidige bevolkingskennisgewing (CPS) data was een uit tien in diens ingenieurs 'n vrou, terwyl twee van tien in diens ingenieurs tegnoloë en tegnici vroue was. Onder ingenieurs spesialiteite, industriële, chemiese en metallurgiese / materiale ingenieurs was die enigste beroepe waarin vroue meer hoogs verteenwoordig is as die algehele persentasie van die totale vroue-ingenieurs.

Onder natuurwetenskaplikes verteenwoordig vroue 51,6% van mediese wetenskaplikes en 44,4% van biologiese en lewenswetenskaplikes, maar het 'n kleiner deel van geoloë en geodesiste (24.0%), fisici en sterrekundiges (7,7%) verteenwoordig.

"Die indiensneming van vroue het in die meeste hoëtegnologie-beroepe gegaan wat belofte vir toekomstige groei toon. Sagteware- en hardewareverskaffers het aanvaarding gekry as meganismes vir die voorbereiding van hoëtegnologie-werkers vir werksgeleenthede in die veld. Die uitdagings vir vroue is om te vind meer paaie in hoëtegnologie-beroepe, en in geleenthede in die nuwe sertifiseringsuniversum. Hulle moet ook hoë-tegnologie beroepe in groter getalle betree. "

'N Toenemende aantal kolleges installeer meer vroue as mans in hul mediese skole. "Vroue bestaan ​​uit net meer as 45 persent van aansoekers en nuwe studente by Amerikaanse mediese skole in 1999-2000. Die deel van mediese inwoners van vroue het toegeneem van 28 persent van alle inwoners in 1989 tot 38 persent in 1999 volgens die Vereniging van Amerikaanse Mediese Kolleges. Vroue in die Amerikaanse Akademiese Medisyne Statistiek 1999-2000. "

Bron: [link url = http://www.amwa%2Ddoc.org/careers/html/then%5Fnow.html] American Medical Women's Association

Op die gebied van veeartsenykunde is die vordering van vroue nog verder. "Die meeste studente by veeartsenykunde is vroue, en teen 2005 sal vroue die meerderheid in die beroep word, sê die Amerikaanse Veterinary Medical Association. Terwyl die aantal vroulike veeartse in die Verenigde State sedert 1991 meer as verdubbel het tot 24 356, die getal manlike veeartse het 15 persent gedaal tot 33,461. "

Bron: New York Times: Yilu Zhao (9 Junie 2002)

voorspelling:

Hier is die uitdaging. Tradisioneel is loopbaanvelde wat die voorkoms van vroue geword het, gemarginaliseer in terme van betaal, vooruitsigte en status. Dit is nie die bedoeling van hierdie artikel om die geskiedenis op te spoor nie, maar dink aan karre wat vroeër manlik oorheers is, wat nou oorweldigend deur vroue bevolk word: amptelike posisies, administratiewe werk, verpleegkunde, onderwys, maatskaplike werk en kleinhandelposisies. Sal veeartsenykundige medisyne en die mediese veld dieselfde pad volg?

Die antwoord is ongelukkig 'ja'. Ek glo wanneer vroue 'n veld oorheers, word die veld minder aantreklik en aantreklik as 'n beroep.

Daarbenewens, as ons vordering maak, as 'n samelewing, toon die statistiek wat ek gesien het, die persentasie vroue wat in die onderwys vir hoë-tegnologie en harde wetenskap loopbane in 2002 afneem. (Sien die onderstaande Wired Nuus- artikel as voorbeeld.

Wat werkgewers kan doen:

Dit is 'n moeilike gebied om aanbevelings vir werkgewers te maak. So baie van 'n individu se stel belange en waardes word vroeg in die lewe geformuleer via die huis- en portuuromgewing en skoolervarings en suksesse. Terwyl ek graag wil glo dat ons vordering maak, as 'n samelewing word meisies en seuns nog steeds opgewek, beraad, en baie anders behandel.

(Hierdie artikel, Waarom Girls Calculate nie , van Wired News , beklemtoon sommige van die uitdagings.) Daar is egter pogings wat werkgewers kan maak.

Bied vroue opleiding en onderrig geleenthede wat hulle sal voorberei vir bevordering tot posisies in tegnologie en wetenskap.

Huur 'n gelyke aantal vroue in werkgewergeborgde opleidings- en opvoedingsprogramme wat hulle sal voorberei vir 'n loopbaan in hoër betalende tegnologieverwante posisies.

Stel vroue bloot aan tegnologie en werk met rekenaars . Baie het pas die geleentheid gehad en kan 'n onrealistiese begrip hê van die vaardighede en kennis wat benodig word om 'n rekenaar suksesvol te bedryf.

Werk saam met jou plaaslike laerskool, middelskool, hoërskool, gemeenskapskollege en kollege om te verseker dat programme en opvoedkundige geleenthede in plek is wat vroeër meisies aan tegnologie, wiskunde en wetenskap blootstel.

Maak seker dat klubs, wetenskapsprojekkompetisies en alle ander geleenthede ewe veel aan meisies reik.

In die werkomgewing, in die lig van die uitdagings wat werkgewers in die gesig staar om buigsame werkomgewings te skep en vroue te bevorder in loopbane met hoë betaal en hoë status, is dit 'n wonder dat vroue hul eie besighede in troppe begin?

Geïnteresseerd in Vroue in Besigheid?

Huidige:

" Vroue-besighede is privaat maatskappye waar vroue 51 persent of meer van die firma besit. Die Amerikaanse Sensus Buro se jongste opname van vroue-besit-ondernemings (SWOBE) het berig dat vroue 5,417,034 Amerikaanse nie-plaasbesighede in 1997 besit het. Vroue besighede besit 26,0 persent van die land se 20.8 miljoen nie-plaasbesighede, het 7,1 miljoen betaalde werkers in diens geneem en $ 818,7 miljard in verkope en kwitansies genereer.

"Vir besighede wat deur minderheidsvroue besit word, het Spaanse vroue 337 708 maatskappye gehad, swart vroue besit 312,884 maatskappye; Asiatiese en Stille Oseaan-eilande het 247,966 maatskappye besit, en Amerikaanse Indiese en Alaska-inheemse vroue het 53.593 maatskappye besit. Wit nie-Spaanse vroue het 4,487,589 miljoen maatskappye besit.

"Meer as die helfte (55 persent) van maatskappye in die besit van vroue was in 1997 in die dienstebedryf. In die dienstebedryf was die meeste maatskappye in besigheidsdienste (769,250 maatskappye) en persoonlike dienste (634,225 maatskappye) besig om vroue te bedryf. en kwitansies vir hierdie twee sektore het $ 78,3 miljard beloop.

"Besigheidsinskrywings met vroue-besit het in 1997 totale verkope en kwitansies van $ 818,7 miljard behaal. Die vier nywerhede wat in 1997 die grootste totale inkomste vir vroue-besighede genereer het, was groothandel, dienste, kleinhandel en vervaardiging. handel - duursame en nie-duursame goedere - aangeteken kwitansies van $ 188,5 miljard.

"Diens wat in diens is - byvoorbeeld hotelle en ander verblyfplekke, persoonlike dienste, besigheidsdienste; motor herstel, dienste en parkering; diverse hersteldienste; rolprente; vermaaklikheids- en ontspanningsdienste; gesondheidsdienste; regsdienste; en opvoedkundige dienste dienste - het 'n verkope van $ 186,2 miljard.

Vrouebesitfirmas in die kleinhandel het 'n verkope van $ 152,0 miljard gehad en die vervaardigers het 'n verkope van $ 113,7 miljard.

"Nagenoeg drie-vierde (72 persent) minderheidsbeleggingsondernemings het in die dienste (531,532 firmas) en kleinhandel (133,924 firmas) bedrywe. Firmas in besit van minderheidsvroue het in 1997 'n totale verkope en ontvangste van $ 84,7 miljard behaal. Asiatiese en Pasifiese eilande het $ 38,1 miljard verdien, Hispanic vroue, $ 27,3 miljard, swart vroue, $ 13,6 miljard, en Amerikaanse Indiese en Alaska-inheemse vroue, $ 6,8 miljard.

Bron: Amerikaanse Departement van Arbeid: Vroue Sake-eienaars

voorspelling:

Werkgewers sal nie in staat wees om aan die buigsame vereistes van baie vroue te voldoen nie. Vrou besit besighede sal die loopbaan van keuse vir baie vroue word. Vroue besit werkgewers firmas het met 37 persent gegroei van 1997 tot 2002, vier keer die groeikoers van alle werkgewersfirmas.

Terwyl die meerderheid van die firmas sedert 1997 in die diensbedryf begin het, is daar 'n groeiende aantal vroue wat begin maatskappye in nie-tradisionele nywerhede soos konstruksie en finansiering. Die Sentrum vir Vroue se Besigheidsnavorsing bied 'n artikel gebaseer op ongepubliseerde sensusdata en ander oorspronklike navorsingsbronne om hierdie syfers aan te bied.

Wat werkgewers kan doen:

Werkgewers kan die aanbevelings in die eerste drie dele van hierdie artikel volg om die gety van talentvolle vroue te stuit wat hul eie besighede begin. Maar die vloedgolf het begin en sal moeilik wees om te stop. Vroue het toenemend kontak met die buigsaamheid, bemagtiging en uitdaging wat inherent is in die besit en bedryf van 'n klein besigheid, groot besigheid, of selfs 'n tuisonderneming of eenmansaak. In toenemende mate sal werkgewers meeding met hierdie opsie vir talentvolle vroulike werknemers.

Hulpbronne vir Vroue Oorweging van 'n Besigheid:

Die Sentrum vir Vroue se Besigheidsnavorsing

Die Nasionale Vereniging van Vroue Sake-eienaars

Belangstelling in besigheidsvroue in die werkplek-inligting?