5 wenke vir die bou van 'n leerkultuur in jou werkplek

Jou Multi-Generational Workforce vereis 'n leerkultuur

In Mei 2015 het die arbeidsmag in die VSA stilweg 'n groot mylpaal geslaag. Duisendjarige volwassenes ouderdomme 18-34- geslaag Generation X as die dominante krag in die demografiese werkplek, volgens 'n verslag oor die Pew Research. By meer as 53 miljoen sterk, is Millennials die grootste demografiese groep ooit, wat die vorige rekord-setter Baby Boomers uitwerk.

Wat beteken dit vir jou as 'n bestuurder of HR-professionele as jy 'n leerkultuur wil bou?

Dit hang af van hoe jy reageer op verandering. Vir duisendjariges is leergeleenthede nie net 'n lekker voordeel nie - hulle is 'n verwagting .

Hierdie generasie is ook meer mobiel as vorige generasie groepe, so jy het die uitdaging om die beste en helderste te behou . En jy moet 'n manier vind om Millennials se ry vir loopbaanontwikkeling te bevredig terwyl jy ook leergeleenthede vir ander groepe in vandag se multigenerasionele werksmag bestuur.

Gelukkig het die kulturele verskuiwing wat jy nodig het om te voldoen aan die verwagtinge van die nuwelinge en ook meer gesoute werknemers tevrede sal wees, sal goed wees vir alle demografiese groepe in jou personeel - en ideaal vir jou maatskappy. Dit is 'n wen-oorwinning vir alle geslagte by die werk .

Deur 'n ernstige belegging in u werknemers se toekoms te maak met die skepping en beskikbaarheid van leergeleenthede, wat op sy beurt kan lei tot interne loopbaanontwikkelingsgeleenthede , sal u die verhoog wees vir die maatskappy se langtermyn sukses.

5 wenke om 'n kultuur van leer te skep

Hier is vyf wenke wat u kan gebruik om 'n leerkultuur te skep :

Vestig duidelike skakels tussen leer en prestasie. Werknemers moet verstaan ​​dat 'n deurlopende begeerte om te leer hoogs gewaardeer is en dat 'n vermoë om langtermyn te leer, 'n noodsaaklike deel van hul voortgesette verbeterde prestasie by die werk is.

Die integrasie van leer in daaglikse bedrywighede is die sleutel-dit verseker dat leer nie net 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar eerder 'n kerndeel van die kultuur.

Maak seker dat wat werknemers leer, toegepas word op die werk. Sodra skakels tussen leer, prestasie en uitkomste gevestig is, kan bestuurders die leer wat op die werk toegepas word, ondersteun deur gereeld op te let op wat die werknemer aansoek doen, anders doen, ens. Om seker te maak dat nuwe kennis lei tot gedragsveranderinge en beter werknemer Uitslae, bestuurders benodig afrigtingsgereedskap om hulle te help om met werknemers te werk om gewenste uitkomste te bereik. U kan hierdie leer versterk deur lof, positiewe evaluerings en gereelde versterking.

Maak 'n strategiese inisiatief eerder as 'n administratiewe taak. Om te funksioneer as 'n instrument wat werknemerbetrokkenheid verhoog en produktiwiteit verhoog, moet leer sy regmatige plek as kern strategiese inisiatief neem. Kommunikeer watter leer en vaardighede nodig is om die maatskappy se strategie te ondersteun en bind alle leergeleenthede aan die doelwitte.

Skep 'n robuuste en deurlopende prestasiebestuursproses wat samewerking tussen werknemers en bestuurders bevorder en leer uit terugvoer deel van die alledaagse lewe.

Gee werknemers die gereedskap om vaardigheidsgapings en -sterkte te identifiseer en die bevindings na leergeleenthede te karteer - en vordering onderweg te monitor.

Identifiseer vakkundiges. Nog 'n manier om leergeleenthede aan werknemers te lewer, is om die vaardighede en kennis van vakkundiges te gebruik en kennis-sharing programme oor die organisasie te implementeer . Met hierdie benadering kan jy maklik leeraktiwiteite met kernvaardighede koppel en programimpak meet.

Maak werknemers meer aanspreeklik vir hul eie leerpad. Werknemers sien vandag hul verhouding met werkgewers in minder paternalistiese terme as vorige geslagte. Hulle verwag toegang tot leergeleenthede as vennoot in die verhouding, maar 'n vennootskap is 'n tweerigtingstraat.

Dit is dus regverdig dat maatskappye werknemers aanspreeklik hou.

Wees duidelik oor wie besit wat en gee hulle verantwoordelikheid vir hul eie ontwikkeling - en die gereedskap wat hulle nodig het om te bevorder.

Navorsing toon dat werknemers se leer- en ontwikkelingsprogramme betrokkenheid kan verbeter, institusionele kennis kan behou en produktiwiteit kan verhoog. Bersin deur Deloitte-navorsing het bevind dat maatskappye met 'n sterk leerkultuur met 'n beduidende marge beter presteer het.

Maar dit is belangrik om 'n strategie doelbewus te bou: CEB Global skat dat ondoeltreffende opleiding besighede 145 miljard dollar per jaar kos.

Afsluiting

'N groot arbeidsmag demografiese skof bied 'n uitstekende geleentheid om jou leer- en ontwikkelingstrategie te herfokus en 'n sterk kultuur van leer te bou. Deur hierdie vyf wenke te volg, kan jy kennis oordrag en vaardighede verwerf 'n daaglikse deel van die werk - en stel jou maatskappy op vir langtermyn sukses.