Tik die krag van interne opleiding

Voorsien Interne Opleiding om die kennis en vaardighede van u werknemers te ontwikkel

Interne opleiding bied werkgewers en werknemers voordele wat nie gevind word wanneer u 'n werknemer na 'n eksterne opleidingsprogram of seminaar stuur nie. Oordrag van opleiding vind natuurlik meer plaas en werknemers sement leer deur ander werknemers te oefen.

Op-die-opleiding opleiding wat 'n werknemer se vaardighede verhoog en verseker dat sy gereed is vir die volgende bevordering, is oor die algemeen baie beter as 'n openbare seminaar.

My kernartikel oor opleiding dui die verskillende maniere waarop organisasies opleiding aan werknemers kan bied. Terwyl sommige van die metodes eksterne bywoning by opleidingsprogramme en seminare behels, is ek 'n sterk gelowige in die krag van die opleidings- en ontwikkelingsaktiwiteite wat werknemers intern doen.

Interne opleiding en ontwikkeling spronge die groot hindernisse wat eksterne opleiding belemmer. Interne opleiding weerspieël 'n goeie kennis van die organisasie se kultuur .

Die interne opleiding gebruik werklike voorbeelde, probleme en uitdagings wat deelnemers elke dag by die werk ervaar. Suksesvolle interne opleiding identifiseer die presiese vaardighede en kennis wat deelnemers moet behaal in hul werk. Dit berei ook werknemers voor vir sukses in hul volgende werk.

Interne opleiding word aangebied in die taal en terminologie wat deelnemers verstaan ​​en kan hê. Interne opleiding ontwikkel die vaardighede van werknemers en sement hul eie kennis van die onderwerp.

Jy is waarskynlik bekend met die ou gesegde dat die beste manier om seker te maak dat 'n werknemer 'n onderwerp deeglik verstaan, is om die werknemer ander te lei .

Wenke oor Interne Opleiding vir Werknemers

Hierdie wenke sal u help om effektiewe interne opleiding en ontwikkeling vir werknemers te bied .

Werksopleiding

Gebruik die Prestasie-ontwikkelingsbeplanningsproses om 'n plan vir die interne ontwikkeling van 'n werknemer uit te werk. Dit is spesifieke werksverwante opleiding wat lei tot 'n suksesvolle, ontwikkelende werknemer.

Interne opleiding op die werk sluit in aktiwiteite soos:

Mentorskap en afrigting

Mentorskap , afrigting en velduitstappies, binne en buite die maatskappy, help werknemers om hul vaardighede en kennis te ontwikkel. Werknemers wat "leer ander" die meeste effektief inkorporeer die kennis en vaardighede self.

Interne Opleidingsessies

Interne oefensessies en metodes is effektief. Veral as hulle nuwe vaardighede en idees aan werknemers bied, kan interne opleiding, lees en ontmoeting baie eksterne opleiding in organisasies vervang. Interne opleiding is ook koste-effektief en die opleidingsfasiliteerder of hulpbron bly daagliks beskikbaar vir deelnemers wat die oefensessie volg.

Interne Opleidingsopsomming

Interne opleiding is 'n koste-effektiewe, aangemoedig, effektiewe metode vir die opleiding van werknemers. Of die opleiding op die werk verskaf word, van informele of formele afrigters en mentors, of in interne seminare, bruin sak lunches , of konferensies, interne opleiding het die potensiaal om positiewe impak op die leerder en ontwikkeling van werkers te hê.

Gee interne werkersopleiding 'n drie. Jy sal vinnig die krag van interne opleiding as 'n instrument vir werknemerontwikkeling herken.

Meer oor opleidingsoordrag